Redden “gastarbeiders” de aardbeien en het Oranjefeest?

Oranje bierhoed straks volgetapt door onderbetaalde Polen?
De aardbeien staan te verrotten omdat minister Henk Kamp van Sociale Zaken weigert om werkvergunningen te geven voor Bulgaarse en Roemeense seizoensarbeiders. Hij wil Nederlandse werklozen een lesje leren, en hen voortaan met de zware en vuile arbeid opzadelen die tot nu toe vooral wordt verricht door arbeidsmigranten met en zonder verblijfsrecht.

Met een klassieke verdeel- en heerspolitiek speelt de minister de binnenlandse arbeiders zo uit tegen de buitenlandse. Ondertussen huren Oranjeverenigingen “buitenlandse gastarbeiders” in om op Koninginnedag de biertap en de attracties te bedienen. Nederlanders blijken namelijk “steeds minder zin en dit jaar ook geen tijd” te hebben om op 30 april vrijwillig te werken. In de Gelderse gemeente Lienden is het tekort aan Oranjevrijwilligers zo nijpend dat twee bussen met Polen zijn besteld om het feest toch vooral maar door te laten gaan. De Polen krijgen voor “een dagje vrijwilligerswerk” het schamele bedrag van 25 euro per persoon.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft inmiddels een bezorgde brief gestuurd naar minister Marja van Bijsterveldt van Cultuur. De bond vindt dat “er alles aan gedaan moet worden om onze nationale feest- en herdenkingsdagen zoveel mogelijk door de Nederlanders zelf te laten organiseren”. Daarmee zou “het unieke karakter van de activiteiten” kunnen worden gewaarborgd. Het Oranjefeest vindt plaats ter meerdere glorie van “de westerse allochtoon” Beatrix, die was getrouwd met “de westerse allochtoon” Claus. Hun zoon Willem-Alexander is getrouwd met “de niet-westerse allochtoon” Maxima. Men hoopt nu dit “allochtonenfeest” van de ondergang te kunnen redden door de arbeid van andere “westerse allochtonen”, uit Polen, Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld. Maar het verdient verreweg de voorkeur als het hele feest door aanhoudende personeelstekorten volledig in de soep draait, als daardoor niemand meer bier tapt, koek hapt en op klompen danst, als arbeiders in Azië niet langer meer tegen hongerlonen aan de lopende band Oranjeprullaria hoeven te produceren, en als de rijkste uitkeringsgerechtigde familie van Nederland wat zinnigers gaat doen dan zwaaien naar die minimumlijders.

Harry Westerink