Regering: robotisering prima, zolang wij die robots maar maken

Minister Asscher heeft gisteren gesproken op een congres over robotisering. Het is groot nieuws. Sommige mensen denken dat Asscher gisteren iets nieuws heeft gezegd, waardoor er een ander beleid komt misschien. Misschien wel een basisinkomen. Want hij heeft het over een ander stelsel. Waar hij verder overigens niets over zegt. Ik heb zijn toespraak gelezen en er komt niets nieuws. Wat is zijn antwoord op de robotisering en het verdwijnen van werk? Nederland moet voorop lopen. En daarom moeten wij meer dan anderen in concurrentie met anderen een kenniseconomie worden? Zodat wij de robots maken en de ellende elders komt te liggen. Dus meer employability (het vermogen van mensen zich aan te passen aan de economie en niet andersom) voor de Nederlandse werknemers. Hervorming van het lager onderwijs waar lezen en schrijven leren relatief minder belangrijk worden dan conceptueel kunnen denken. Op de lange termijn zullen wij de gevolgen dan misschien ook wel hebben, maar als we goed concurreren, nu even niet en uiteindelijk als laatste. Een terugkeer binnen de dijken ten opzichte van de Europese ontwikkelingen. Op dat niveau heeft men ook gepoogd een kenniseconomie op te bouwen die voorsprong heeft op de rest van de wereld, als antwoord op de massa-werkloosheid. Dat werd neergelegd in de Lissabon akkoorden. Een politiek die jammerlijk mislukt is. En nu meer van hetzelfde, maar dan alleen voor Nederland. In het verlengde liggen alle afbraakmaatregelen van de werknemersrechten in Nederland die altijd al op de regeringsagenda staan. En de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk? Dat komt door de technologische ontwikkeling, zeggen ze, niet door het regeringsbeleid: we zijn een rijk land waar die kloof allemaal minder negatieve gevolgen heeft dan elders. Dankzij de regering. En verder gaan we door met wat aan de knoppen draaien. Nee, ook na vandaag blijft het duidelijk. De oplossing zal niet komen van deze regering in het algemeen en Asscher in het bijzonder.

Piet van der Lende over Asscher: robotisering vooral bedreiging voor lagere inkomens (Volkskrant)