Sjaak Platzak: Klaar voor de grote volksverhuizing?

Een van de vorige volksverhuizingen.
Een van de vorige volksverhuizingen.

Geef de VVD een portefeuille in handen en je kan er vergif op innemen dat we zullen bloeden. Waar de staatsruif in de ogen van de Veel Ver Dieners niet klein genoeg kan zijn als het ónze noden betreft, mag de gemeenschappelijke bijdrage aan asfalt en luchtruim de pan uitrijzen. Opdat het leger kan uitrollen en uitzwermen om ons en anderen te beschermen tegen… ja waartegen eigenlijk?

Ook op het gebied van volkshuisvesting laat het Verbond Voor Dieven niet één steen op de ander staan. Eerst introduceerde deze club het begrip scheefwoners om huurders te kwalificeren die best ook wel een huis zouden kunnen kopen. Een schot voor open doel, nadat corporaties zelf van rijkswege in de gelegenheid waren gesteld om tien procent van het sociale woningbestand te verhuren aan mensen die qua inkomen daarvoor niet in aanmerking behoorden te komen. Niet geheel toevallig werden corporaties na enige jaren beleidsmasseren gedwongen om tien procent van hun woningbestand te verkopen. Dat de woningvoorraad voor kleine inkomens daarmee dramatisch afnam en de wachttijd voor een sociale woning weer tot voor- en naoorlogse proporties toenam, zal de VVD en zijn politieke vazallen worst wezen. Zo kunnen ze immers de gekoesterde schaarste aan huurwoningen wijten aan een volgende zondebok, “de asielzoekers”.

Sinds het woonakkoord van 2014 is er een nieuw begrip gelanceerd. Dit keer zijn niet de scheefwoners de kop van jut, maar scheefwoningen. Of, om preciezer te zijn, de huurders van scheefwoningen. En daarmee bedoelt de VVD natuurlijk niet de landgoederen die voor meer dan de helft worden betaald vanuit onze belastingen om megaverdieners op stand te helpen. Nee, scheefwoningen worden bewoond door huurders die niet uit hun woning zijn weg te branden, waardoor de corporaties niet in staat zijn geweest om de huur tussentijds dramatisch te verhogen. Scheefwoningen zouden heel wat meer op kunnen brengen op de vrije markt als die verdomde woningplakkers er maar uit te bewegen zouden zijn.

En daar kan de VVD de corporaties een handje helpen. Want op scheefwoningen mag vanaf 2016 jaar op jaar een extra huurverhoging worden losgelaten, huursombenadering noemt men dat. Binnen de kortste keren zullen dergelijke woningen dus buiten het bereik van (de zittende) huurders vallen. En nog weer een beleidsstap verder mogen deze woningen worden geliberaliseerd, zodat ze alleen nog bereikbaar zijn voor de meer gegoede huurder die zich nog geen koopwoning heeft aan laten praten of zich die niet kan permitteren. Want de banken, die we zelf in het zadel hebben gehouden nadat de verruiming van regelgeving en toezicht alleen bankdirecteuren en hun slippendragers ten goede kwam en de rest van ons de crisis mochten betalen, heersen als vrekkige potentaten over ons geld en verstrekken slechts leningen aan andere banken.

Degenen die er benieuwd naar zijn welke woningen tot scheefwoningen zullen worden aangemerkt, kunnen kijken naar onderstaande tabellen van de afname van sociale huurwoningen in Amsterdam. Al die huurwoningen in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben dankzij de koopwoning-zeepbel een marktconforme waarde die de huur overstijgt. Dus alle minvermogenden in den lande mogen zich opmaken voor de grote volksverhuizing van binnenstad naar buitenwijk: ben je arm, dan word je geklinkerd. Omdat het kan!

Sjaak Platzak

Enkele cijfers (voornamelijk over Amsterdam)

 

Verkoop corporatiewoningen.
Verkoop corporatiewoningen.
Gemiddelde verkoopprijzen per stadsdeel.
Gemiddelde verkoopprijzen per stadsdeel.