Soedanese vluchteling Fatima: “Onze demonstratie van vandaag is niet alleen een protest, het is een oproep tot actie” (beeldverslag)

Gistermiddag deden zo’n vijftig mensen in Den Haag mee aan een demonstratie tegen het uitstelbeleid van de IND en tegen de oorlog in Soedan. Het was verheugend dat niet alleen mensen van Soedanese herkomst, maar ook flink wat witte mensen deelnamen aan de strijdbare en inspirerende actie, die was georganiseerd door de Sudanese Refugees Organization (SRO) en Stand Up For Sudan.

De actie ging wat aarzelend van start, maar gaandeweg de middag kwam de energie goed los. De actieborden lieten zien dat de demonstranten in actie kwamen tegen de sinds april 2023 uitgebroken oorlog in Soedan en tegen het uitstelbeleid van de IND, waardoor Soedanese vluchtelingen tussen wal en schip zijn komen te zitten. Er werden flink wat toespraken gehouden, in het Arabisch, Engels en Nederlands, en vooral ook veel leuzen geroepen, zoals “Stop the war in Sudan”, “Stop the genocide in Sudan”, “Peace peace for Sudanese”, “Stop killing Sudanese”, “Geen mens is illegaal”, “Say it loud, say it clear, refugees are welcome here” en “IND, look at me”.

Veel Soedanezen spraken over de verschrikkingen van de oorlog in Soedan, waar dood, geweld, honger en ontheemding aan de orde van de dag zijn. Over de onverschilligheid van de IND, die Soedanese vluchtelingen in onzekerheid en onveiligheid laat door beslissingen op hun asielaanvraag jarenlang voor zich uit te schuiven. Over het internationale stilzwijgen rond de genocide die zich momenteel in Soedan aan het voltrekken is. En over de wapenindustrie die handelt volgens het principe “de een z’n dood is en blijft ons brood”.

Aan het einde van de actie werd nog opgeroepen om te gaan deelnemen aan de MOVE-demonstratie op 15 juni in Amsterdam, georganiseerd door MiGreat.

Harry Westerink

Hieronder de tekst van de speech van de Soedanese vluchteling Fatima (vertaald door Doorbraak).

Beste vrienden,

Vandaag komen we niet alleen samen als getuigen, maar ook als stemmen voor de stemlozen. De benarde situatie van onze broeders en zusters in Soedan vraagt om onze aandacht, ons medeleven en onze actie.

Ik ben een van de overlevenden van deze oorlog, maar ik heb het niet echt overleefd. Mijn familie en vrienden zijn nog steeds in gevaar en worden elke dag met de dood bedreigd. Mijn vader wordt al tien maanden vastgehouden door de Rapid Support Forces (RSF) en ik heb geen informatie over zijn toestand. Ik zit hier vast, mijn situatie als vluchteling wordt over het hoofd gezien, terwijl mijn mensen in Soedan sterven.

Ik zal het niet hebben over de gruwelijke realiteit waarin elke drie minuten iemand sterft, of over de wreedheid van de situatie dat mensen worden gedwongen om zichzelf naast hun dode familieleden te begraven. Ik zal het niet hebben over kinderen die elkaar moeten vermoorden of over de lijdensweg van mensen die levend worden verbrand. Ik zal het niet hebben over de wanhoop die mensen ertoe drijft om boombladeren te eten. Vandaag richt ik me op twee kritieke noodsituaties.

Volgens recente berichten zitten meer dan zesduizend Soedanese vluchtelingen vast in het Olala-woud in de Amhara-regio in Ethiopië, waar ze honger lijden en mishandeld worden. Ze zijn uit hun huizen gevlucht op zoek naar veiligheid, om vervolgens te stranden zonder voedsel of veiligheid. De UNHCR is er niet in geslaagd om in hun basisbehoeften te voorzien en de Ethiopische autoriteiten verbieden hen om de stad Gondar binnen te komen.

Deze crisis maakt deel uit van een bredere catastrofe. Sinds het begin van de gevechten tussen de Rapid Support Forces (RSF) en de Sudanese Armed Forces (SAF) in april 2023 is de voedselzekerheidssituatie verslechterd. Verstoringen in de logistiek, torenhoge prijzen en een slechte oogst hebben geleid tot ernstige voedseltekorten. Ondervoeding tiert welig en als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen, zouden tegen eind september 2024 ongeveer 2,5 miljoen mensen van honger kunnen sterven.

De meest kwetsbaren, voornamelijk in Darfur en Kordofan, lijden het meest. Zij kunnen niet lang overleven met een noodvoedselconsumptie. Met het magere seizoen van 2025 voor de deur zal de situatie alleen maar verslechteren.

Toch is er hoop. Zelfs een bescheiden herverdeling van voedsel aan de meest hongerigen kan het sterftecijfer aanzienlijk verlagen. We moeten deze inspanningen ondersteunen met landbouwhulp en een grootschalige verhoging van de voedselleveranties aan Soedan.

Onze demonstratie van vandaag is niet alleen een protest, het is een oproep tot actie. We eisen onmiddellijke actie van internationale instanties, regeringen en humanitaire organisaties om de nodige hulp en steun te bieden. Laat deze demonstratie de vonk zijn die wereldwijd bewustzijn en actie doet ontbranden.

Verhef samen met ons onze stem. Sta achter Soedan. Sta voor de mensheid.

In solidariteit,

Fatima