Soedanese vluchteling: “Na vijf jaar verblijfsrecht maakt de IND mij zonder melding illegaal”

Groepsfoto aan het einde van het protest van afgelopen dinsdag.

De 21-jarige Ali is een van de slachtoffers van het keiharde beleid van de IND met betrekking tot vluchtelingen uit Soedan. De IND heeft onlangs honderden Soedanese vluchtelingen met een kwetsbare verblijfsvergunning voor bepaalde tijd een brief gestuurd met de mededeling dat hun verblijfsrecht “herbeoordeeld” gaat worden. Tegen deze dreigende intrekking van hun verblijfsvergunning voerden Soedanese vluchtelingen afgelopen dinsdag actie. Hieronder het verhaal van Ali, die ook deelnam aan de protestactie.

“Ik was 16 jaar toen ik in Nederland asiel aanvroeg”, vertelt Ali. “Ik heb geen familie meer in Soedan. Mijn leven was in gevaar, en daarom vluchtte ik naar Europa, op zoek naar veiligheid en bescherming.” Hij kreeg een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, voor 5 jaar. Na 5 jaar moet zo’n verblijfsvergunning worden verlengd. De verblijfsvergunning van Ali zou in maart 2020 verlopen. Het beste is om de verlenging van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd al een half jaar voor het verlopen ervan aan te vragen. “Daarom vroeg ik al in september 2019 een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan. De IND moet binnen 6 maanden op die aanvraag beslissen. Maar ik hoorde de hele tijd niets van de IND. Toen werd het maart 2020. Ik dacht: nu zal de verlenging toch wel snel gaan komen. Maar het werd april en er gebeurde niets. Ik raakte steeds meer in paniek, want mijn verblijfsvergunning was inmiddels al verlopen. Door de IND werd ik dus illegaal gemaakt, zonder dat er een beslissing was genomen over mijn aanvraag.”

Donderslag

Toen kwam er in mei als een donderslag bij heldere hemel alsnog post van de IND. “Maar dat was een heel andere brief dan ik had verwacht.” Uit de brief werd duidelijk dat de IND het verblijfsrecht wil gaan afpakken van veel vluchtelingen die uit de drie Soedanese gebieden Darfur, Zuid-Kordofan en Blue Nile komen. Volgens de IND zou het in die drie oorlogsgebieden namelijk veilig genoeg zijn geworden. “Daarom is sinds 12 januari 2020 ook het beleid voor deze gebieden veranderd”, liet de IND Ali weten. “Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Broekers-Knol op 18 december 2019 naar de Tweede Kamer stuurde.”

Ook Ali behoort tot de categorie vluchtelingen die uit de drie gebieden afkomstig is. Door de “aanpassing” van het beleid werd Ali van de ene op de andere dag geconfronteerd met een enorme bestaansonzekerheid. “Mijn leven was al in gevaar in Soedan en nu is mijn leven ook in Nederland onveilig geworden. Het klopt niet wat de IND beweert. Soedan is niet veilig. Als ik zou moeten terugkeren, dan moet ik vrezen voor mijn leven. Ik heb geen familie meer daar, ik ken niemand die mij daar kan helpen.”

Uitsluiting

Ali heeft ruim op tijd een aanvraag voor verlenging van zijn verblijfsvergunning ingediend. Het lijkt er sterk op dat de IND de beslistermijn van 6 maanden bewust heeft laten verlopen, waardoor hij nu geen verblijfsrecht meer heeft. Dat heeft verschrikkelijke gevolgen voor hem, want hij is nu maatschappelijk uitgesloten. “Ik kan niet meer werken en ook mijn opleiding niet meer afronden. Ik heb ook geen zorgverzekering meer. Ik kan niets meer doen. Mijn leven is stilgevallen.” De IND maakt zijn leven niet alleen kapot door te dreigen met deportatie naar Soedan, maar ook door hem illegaal te maken, terwijl hij sinds september 2019 al een aanvraag heeft lopen voor verlenging van zijn verblijfsvergunning. Het is ronduit schandelijk en weerzinwekkend dat de IND zijn verblijfsvergunning niet eens laat doorlopen totdat men op die aanvraag een beslissing heeft genomen.

“Ik heb vijf jaar lang de Nederlandse taal geleerd. Ik heb moeten inburgeren in de Nederlandse samenleving. Ik heb zoveel moeite gedaan om hier een leven op te bouwen en me te richten op de toekomst. Ik heb vrienden om me heen gekregen en alles leek in orde. Maar nu heeft de IND me illegaal gemaakt en ben ik rechteloos geworden. Zonder dat ze een beslissing op papier hebben genomen. Zomaar, ineens. Hoe kan dit? Dit ga ik nooit vergeten. Ik zal altijd blijven onthouden hoe de IND mij stiekem zoveel pijn doet. En ook veel andere Soedanese vluchtelingen. Er is nu een Black Lives Matter-beweging. In de Verenigde Staten worden zwarte mensen doodgeschoten door de politie. Daar is veel protest tegen. Maar wat gebeurt er in Nederland met de levens van zwarte mensen, met Soedanese vluchtelingen, met mij, met anderen?”

Harry Westerink