Steun de strijd tegen de onderwijsbezuinigingen!

Spandoek bij de Nijmeegse studentenactie van 10 december 2010

De manifestatie tegen de onderwijsbezuinigingen van het kabinet Bruin I op 21 januari vanaf 13:00 uur in Den Haag belooft een grote opkomst te krijgen. Voorafgaand aan de manifestatie houdt de Haagse Studentenvakbond vanaf 11:30 uur een demonstratie. Vandaag hebben tientallen studenten het actievuurtje al opgestookt door het service- en informatiecentrum van de Universiteit van Amsterdam te bezetten. Het bezette gebouw is veranderd in een alternatief voorlichtingsbureau over de voor studenten en docenten rampzalige regeringsplannen. “Als de universiteit een fabriek is, dan ben ik een fabrieksfout”, aldus een van de actieleuzen.

“Iedere student zal volgend jaar de gevolgen merken van de boete voor studievertraging, omdat zowel onderwijsinstellingen als studenten deze bezuinigingsmaatregel moeten betalen”, stelt een woordvoerder van de bezetters. “Het volgen van een tweede studie is voor veel studenten nu al onbetaalbaar. Verder leiden boetes tot een verschraling van de onderwijskwaliteit. Daarnaast leidt de collegegeldverhoging ertoe dat ambitieuze studenten een enorme rekening gepresenteerd krijgen. Je verdiepen en verbreden of werken naast je studie wordt zwaar bestraft.” De bezetters eisen stopzetting van alle bezuinigingen in het hoger onderwijs. Daarnaast willen ze dat alle studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam vrij krijgen op 21 januari om met gratis door de universiteit geregeld busvervoer naar de manifestatie in Den Haag te kunnen gaan.


De bezetting van vandaag

De studentenacties kunnen leiden tot een broodnodig massaal en krachtig geluid tegen de miljarden aan bezuinigingen die Bruin I in petto heeft. Het is nu zaak om het verzet te verbreden en samen sterk te staan, niet alleen met studenten, maar ook met zoveel anderen die het slachtoffer dreigen te worden van het afbraakbeleid van Bruin I. Op de acties tegen de onderwijsbezuinigingen valt inhoudelijk echter nog wel wat aan te merken. Opvallend genoeg bekritiseren de studentactivisten vaak niet dat het onderwijs de laatste jaren steeds meer in dienst is komen te staan van de belangen van de overheid en het bedrijfsleven. Studenten worden hoe langer hoe meer klaargestoomd voor carrières in de hogere systeembevestigende klassen. Ze krijgen van alle kanten aangeleerd hoe ze de kapitalistische en patriarchale machtsverhoudingen in stand behoren te houden en hoe ze mensen aan de onderkant van de samenleving en van de arbeidsmarkt dienen te controleren en te disciplineren. Het zou bij de acties met andere woorden niet alleen om kritiek op bezuinigingen moeten gaan, maar ook om een linkse bevrijdende interpretatie van het vaak gehanteerde begrip “onderwijskwaliteit”.

Eind vorige week riepen mensen uit het onderwijs, de vakbonden en de politiek via een verklaring iedereen op om solidair te zijn met de strijd tegen de onderwijsbezuinigingen. “De aangekondigde studeerboete van 3000 euro en het afschaffen van de OV-jaarkaart voor de masterfase werpen een hoge drempel op voor studenten uit minder bedeelde gezinnen”, aldus de verklaring. “Maar dat is niet alles. De Vereniging van Nederlandse Universiteiten maakte onlangs bekend dat landelijk 2.000 tot 2.500 universitaire arbeidsplaatsen zullen verdwijnen, dat er 20 procent bezuinigd zal moeten worden op het onderwijsbudget van universiteiten en dat een derde van de promotieplaatsen zal moeten sneuvelen. In het HBO dreigen volgend jaar niet minder dan 2.000 docenten te worden ontslagen. Deze bezuinigingen zijn waanzin.” Ook wordt benadrukt dat “studenten en docenten de crisis niet hebben veroorzaakt. Bovendien zijn er wel miljarden voor een JSF, een nieuwe trainingsmissie in Afghanistan en belastingvoordelen voor de rijken.” Doorbraak steunt deze verklaring. Wie dat ook wil doen, kan een mail sturen naar <info@rekeningretour.nu>.

Eind vorige week verklaarde ook het Steuncomité Sociale Strijd (SSS) uit Amsterdam, waaraan ook Doorbraak meedoet, zich solidair met de strijd van studenten tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. “Vorig jaar hebben de schoonmakers in heel Nederland laten zien hoe je voor je rechten op moet komen: door organisatie en massale strijd”, aldus het SSS in een verklaring. “Met hun actieve stakingen en manifestaties hebben ze de sympathie en steun van de bevolking veroverd en hun strijd gewonnen. Daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen. Het Steuncomité Sociale Strijd is vorig jaar ontstaan uit steun met de schoonmakers. We waren dusdanig geïnspireerd door de strijd van de schoonmakers dat we ons daarna omgevormd hebben tot een algemeen Steuncomité Sociale Strijd. Wij steunen de strijd van studenten, docenten en niet-onderwijzend personeel voor goed en goedkoop onderwijs. En we hopen dat de studenten en werkenden in het hoger onderwijs de komende tijd de strijd van andere sectoren tegen het afbraakbeleid van deze regering zullen steunen. Samen staan we sterk.”

Harry Westerink