Grenscontroles van marechaussee in strijd met EU-regels

Grenstoezicht
Paniek in de tent van de overheid: mensen zonder papieren mogen niet meer worden opgepakt aan de grens. De Raad van State besliste eind december 2010 op grond van een vonnis van het Europese Hof van Justitie namelijk dat “het mobiel toezicht” van de marechaussee langs de grenzen met België en Duitsland in strijd is met de Schengengrenscode. Omdat binnen de EU vrij verkeer van personen geldt, mogen de EU-landen geen controles aan de grens uitvoeren. De al jaren plaatsvindende controles door de marechaussee blijken “onvoldoende wettelijke basis” te hebben.

De Vreemdelingenwet biedt de marechaussee de mogelijkheid om mensen die Nederland binnen reizen, “steekproefgewijs aan vreemdelingentoezicht te onderwerpen”. Die controles kunnen worden uitgevoerd aan de grensovergangen en in een grensstrook tot 3 kilometer achter de grens. De Raad van State heeft dat nu verboden. Daarop schreeuwde minister van Immigratie en Asiel Gerd Leers er moord en brand over dat “criminele illegalen”, fraudeurs, mensenhandelaren en drugssmokkelaars vrij spel hebben gekregen door de uitspraak van de hoogste bestuursrechter. De overheid staat met die gatenkaas aan de grens machteloos tegenover illegalen, hetzte De Telegraaf. “Leers wil illegalen kunnen opsluiten”, viel te lezen, alsof de illegalenbajessen ineens volkomen leeg waren komen te staan. De minister hamerde erop dat hij de wet zo snel mogelijk wil veranderen, zodat “de marechaussee al haar taken weer volledig kan uitvoeren”. Hij liet weten dat sinds de Raad van State-beslissing de marechaussee enkel nog maar “criminele illegalen” opsluit. “Andere illegale vreemdelingen krijgen alleen te maken met het vaststellen van hun identiteit en registratie. Daarna krijgen ze te horen dat ze Nederland moeten verlaten, maar ze worden niet meer vastgezet.” Leers verzwijgt daarbij dat mensen zonder papieren nog steeds overal in het land kunnen worden opgepakt en opgesloten, afgezien dan van die paar kilometer aan de grens.

Hoe dan ook, het is toch goed nieuws, want de mensenjacht op illegalen lijkt even te haperen. De anders zo gezagsgetrouwe Raad van State blijkt een zandkorrel in de deportatiemachine te hebben geworpen. Maar we moeten vanzelfsprekend geen enkele illusie hebben over de afloop van deze affaire. Rechts Nederland spreekt er ongetwijfeld schande over dat “de linkse kerk” van asieladvocaten en vluchtelingensteungroepen nu ook al steun heeft gekregen van de hoogste bestuursrechter. Leers wil de imagoschade die hij heeft geleden herstellen door de wet en daarmee ook de landsgrenzen dicht te spijkeren. Hij kan daarbij aangeven dat hem geen blaam treft voor het openvallen van de grenzen en de schuld daarvoor in de schoenen van de EU en het Europese Hof van Justitie schuiven. Die verderfelijke internationale rechters en verdragen zitten het zo fatsoenlijke Nederland met zijn sociale en administratieve apartheid de laatste tijd immers steeds meer dwars.

Harry Westerink