Stuur een steunverklaring op naar de strijdende Amsta-zorgwerkers!

"Ik steun de werknemers van Amsta in hun strijd voor goede zorg"
“Ik steun de werknemers van Amsta in hun strijd voor goede zorg”
De zorgwerkers bij de Amsterdamse zorginstelling Amsta voeren al een hele tijd actie voor minder werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. “Het is juist nu van groot belang dat ze samen een vuist vormen. Alleen zo kunnen ze de vergaande intimidatie van het management het hoofd bieden”, zo zegt Emek Egeli, Abvakabo FNV-organizer en Doorbraak-activist, die de zorgwerkers ondersteunt. Wees solidair en stuur hen een steunverklaring. Doorbraak heeft dat inmiddels ook gedaan.

Onlangs hebben Amsta-zorgwerkers het Sarphatihuis bezet, een verpleeghuis. Ze willen meer handen aan het bed, net als bij zorginstelling Osira, waar zorgwerkers vorig jaar een flink succes boekten met hun strijd. De werkdruk is hoog en daardoor kunnen de Amsta-zorgwerkers niet de zorg verlenen die ze zouden willen verlenen. Vanaf 2012 heeft de regering per jaar 3,5 miljoen euro ter beschikking gesteld aan Amsta om meer personeel in te zetten. Daarvan hebben de zorgwerkers echter nog niets gezien. Wel weten ze dat het geld onder meer is besteed aan managementcursussen.

De zorgwerkers hebben met de Sarphatihuis-bezetting afgedwongen dat de voorzitter van de raad van bestuur, Ben de Valk, met hen in gesprek is gegaan. Maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom gaat de strijd door en is het belangrijk dat de zorgwerkers veel steun krijgen. De Valk laat zich in de media laatdunkend en intimiderend uit over zijn personeel. Door de lange reeks van werkonderbrekingen en de daarop volgende negatieve publiciteit heeft het verpleeghuis nu te maken met leegstand en loopt Amsta inkomsten mis, zo stelt hij in De Telegraaf. Diverse mainstream media hebben de Abvakabo FNV inmiddels grof op de korrel genomen.

Solidariteit.
Solidariteit.
Door de bezuinigingsvoorstellen van het kabinet wordt de druk op de directies van verzorgingshuizen vergroot. Het management duwt die problemen door naar onderen, naar de zorgwerkers. Nu al wordt het personeel daar de dupe van. Bovendien kijkt werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes, die zich eerder tenenkrommend paternalistisch opstelde ten opzichte van de stakende schoonmakers, mee over de schouders van De Valk. Wientjes dringt er bij andere bazen op aan om niet toe te geven aan dit soort protesten. Hij kan geen nederlagen gebruiken, want er staat heel wat op het spel de komende tijd.

Sociale afbraak

Solidariteit.
Solidariteit.
Als de zorgwerkers winnen, dan is dat een overwinning van ons allemaal, onder meer om deze redenen:
1. Goede zorg hebben we op de lange of korte termijn allemaal nodig.

2. Het kabinet wil miljarden euro bezuinigen op de zorg. Dat dreigt zo’n honderdduizend thuiszorgwerkers hun baan te kosten. We dreigen straks meer geld te betalen aan eigen risico voor veel minder zorg.

3. De Amsta-directie houdt rekening met nieuw beleid rond de afschaffing van de thuiszorg, waarover echter nog niet is beslist. Dat kost mensen nu al hun baan. Maar de directie zou zich juist hard moeten maken voor behoud van de thuiszorg. Op 6 april organiseert de Abvakabo FNV een landelijke actiedag om de bezuinigingen op de thuiszorg van tafel te krijgen.

Solidariteit.
Solidariteit.
4. Het geld binnen Amsta is steeds meer gaan zitten bij de top en de bureaucratie. Zorgwerkers weten heel goed hoe ze zorg moeten verlenen. Het is hen een doorn in het oog dat het management meer verdient dan een minister. Als zorgwerkers bij Amsta winnen, dan laat dat zien dat deze trend gestopt kan worden.

5. De Abvakabo FNV krijgt in werkgeverskringen de wind van voren omdat de bond opkomt voor de belangen van haar leden. Dat is voor de bazen blijkbaar een brug te ver. Ze proberen de strijd van de zorgwerkers in diskrediet te brengen en de vakbeweging als geheel medeverantwoordelijk te maken voor de sociale afbraak rond de duur van de WW, het ontslagrecht, de nullijn voor ambtenaren en allerlei andere bezuinigingen door het kabinet.

Wees solidair met de Amsta-zorgwerkers door een steunverklaring op te sturen naar Martin Wijnen, vertegenwoordiger van het Amsta-personeel. Hieronder een voorbeeldtekst die je kunt mailen naar: msa.wijnen@zonnet.nl.

“Beste zorgwerkers,

Bij deze laat ik jullie weten dat ik jullie strijd bij Amsta voor meer handen aan het bed steun! Ga vooral door met de acties. Goede zorg is in het belang van ons allemaal.”

Een kopie kan worden gemaild naar: Vakbond2020@gmail.com

Je kunt de strijd verder volgen op Facebook en de FNV-website.

Harry Westerink