Tegen straatracisme en staatsracisme

Maar als de twee heren de aanval in Woerden “onaanvaardbaar” noemen, dan menen ze daar wèl iets van. Het is niet dat ze bezwaar hebben tegen het terroriseren van kwetsbare mensen. Dat laten ze zelf met overgave doen. Het is dat ze dat terroriseren een staatstaak vinden, geen taak voor knokploegen tenzij die de ambtelijke status hebben. Het is naar hun idee de taak van de regering en niet van “de burgers” om het land onaantrekkelijk te maken voor vluchtelingen. En het is de taak van politie, marechaussee, IND-ambtenaren et cetera en niet van loslopende knokploegen om vluchtelingen van hun veiligheid te bedreigen, te treiteren en erger. De regering laat zich in haar racistische repressieve beleid liever niet voor de voeten lopen door knokploegen, milities, nazi-partijtjes in opkomst en wat dies meer zij. Ze wil de regie niet kwijt. De politie heeft intussen pakweg de helft van de knokploeg die vannacht tekeer ging in Woerden opgepakt. Het is een teken dat de staat niet tolereert dat anderen voor eigen rekening Nederland nog wat onaantrekkelijker maken voor vluchtelingen (…) Het straatfascisme geeft diezelfde staat ook extra legitimiteit in haar streven de komst van vluchtelingen af te remmen en steeds strakker te reguleren. Het is een spanningsveld tussen bondgenoten die tegelijk rivalen zijn, tussen staatsgezag enerzijds en ongereguleerde fascistische activiteit anderzijds. De PVV is ook daarom zo gevaarlijk omdat die het ongereguleerde fascisme aanwakkert en tegelijk een oogje heeft op het staatsgezag dat ze hoopt te veroveren. Dat streven en die aanpak maakt haar anders dan de VVD die louter de kaart van het staatsgezag speelt en het straatgeweld hooguit als een legitimerend excuus hanteert. Anders, maar niet noodzakelijk erger of minder erg. Het geschetste spanningsveld tussen staatsgezag en straatfascisme laat deels ook zien we maar beter niet op de politie kunnen rekenen in de strijd tegen fascisten. Ja, de politie pakte dus al rap elf mensen op wegens deelname aan die aanval in Woerden. Dat is mooi meegenomen. In Purmerend echter kreeg naar eigen zeggen iemand die aangifte wilde doen nadat zijn huis was beplakt met NVU-stickers van de politie te horen dat de NVU “geen extremistische groepering” zou wezen. Dus aangifte zou onmogelijk zijn. Als dit bericht klopt – in de huidige atmosfeer is extra oplettendheid of berichten wel juist zijn nodig – dan laat het zien hoever de normalisering van openlijk neo-nazistische politiek al is voortgeschreden. En het laat zien dat slachtoffers van fascistische intimidatie op de politie bepaald niet kunnen bouwen. Om het over al die keren dat de ME klaar staat om anti-fascistisch protest tegen nazi-optochten te breken verder maar niet te hebben.

Peter Storm in Tegen straatfascisme, tegen staatsracisme: Vluchtelingen Welkom! (Ravotr)