Teken de petitie van het Afrikaans Vluchtelingen Collectief voor een generaal pardon voor mensen zonder verblijfsrecht!

Onlangs is het Afrikaans Vluchtelingen Collectief (AVC) begonnen met een campagne voor een generaal pardon voor mensen zonder verblijfsrecht. Dat pardon is bedoeld voor “alle afgewezen asielzoekers en alle staatlozen, migranten en internationaal ontheemden die sinds 2007 in Nederland verblijven, inclusief degenen uit het voormalige Nederlands-Suriname na hun onafhankelijkheid in 1975 en daarvoor, en ouderen boven de 55 jaar die al meer dan 15 jaar in Nederland wonen”. De kick-off van de campagne vindt plaats op 15 september, wanneer in vijf steden demonstraties plaatsvinden voor het pardon. Bij de campagne hoort een petitie die individuen en organisaties kunnen tekenen.

Als gevolg van de pardonregeling van 2007 kregen uiteindelijk zo’n 30.000 vluchtelingen een verblijfsvergunning. Zo’n 15 jaar later klinkt de roep om een nieuw generaal pardon steeds luider, want in de loop der jaren zijn veel vluchtelingen en migranten afgewezen, rechteloos en illegaal gemaakt en maatschappelijk uitgesloten. Het valt dan ook toe te juichen dat het AVC het initiatief heeft genomen tot een campagne voor een nieuw pardon.

“Wij, de ondertekende individuen en organisaties, dienen deze petitie in bij de geachte Tweede Kamer van het Nederlandse parlement, onder verwijzing naar de beginselen die zijn verankerd in het internationale recht inzake mensenrechten, inclusief de Nederlandse Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en andere relevante juridische instrumenten”, zo begint de inleiding van de petitie. “Deze petitie roept op tot de invoering van een generaal pardon voor afgewezen asielzoekers, staatloze individuen, migranten en internationaal verplaatste personen die al geruime tijd in Nederland verblijven, in overeenstemming met de fundamentele mensenrechten en principes die onze samenleving sturen.”

Aan de hand van negen onderdelen wordt er in de petitie uiteengezet wat er op basis van mensenrechten en humanitaire principes zou moeten gebeuren en welke enorme problemen mensen zonder verblijfsrecht ondervinden. Die onderdelen zijn: “Recht op internationale bescherming”, “Erkenning van voormalig Nederlands-Surinaamse burgers”, “Slechte opvangomstandigheden in Ter Apel”, “Schendingen van medische zorg”, “Recht op werk”, “Zorgen over detentie en isolatie”, “Niet-begeleide minderjarigen en juridische bescherming”, “Uitzetting naar onveilige landen” en “Verworpen ouderen ervaren kwetsbaarheid in Nederland”.

“Het invoeren van een generaal pardon en het rechtzetten van beleid dat fundamentele rechten ondermijnt, zal dienen om de waardigheid en het welzijn te herstellen van afgewezen asielzoekers, staatloze individuen, migranten en internationaal verplaatste personen die zich in kwetsbare situaties binnen onze grenzen bevinden”, aldus de petitie.

Je kunt de petitie hier tekenen.

Harry Westerink