Teken de petitie voor verblijfsrecht voor alle Soedanese vluchtelingen!

“Soedan is niet veilig, geen deportatie” en “Nee tegen militair bewind”. Actieborden bij de actie van 29 april in Amsterdam.

In samenwerking met DeGoedeZaak heeft de Sudanese Refugees Organization (SRO) een petitie gelanceerd voor verblijfsrecht voor alle Soedanese vluchtelingen. Na een militaire dictatuur van meer dan dertig jaar is op 15 april in Soedan een interne oorlog uitgebroken tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces. Van deze strijd om de macht over het land is de bevolking van Soedan het slachtoffer. Veel Soedanezen zijn inmiddels gevlucht naar buurlanden. De Soedanese vluchtelingen die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven, vrezen deportatie en hebben dringend veiligheid en bestaanszekerheid nodig. Steun de campagne van de SRO voor verblijfsrecht voor alle Soedanese vluchtelingen en teken de petitie.

Uit de oproeptekst voor de petitie: “Wij roepen de IND op om onmiddellijke bescherming te verlenen aan alle Soedanese asielzoekers in Nederland vanwege de aanhoudende crisis en oorlog in hun thuisland. De petitie benadrukt de ernstige situatie in Soedan en de noodzaak van actie om de levens, veiligheid en bestaanszekerheid van burgers te beschermen.

De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat de relevante Nederlandse autoriteiten alle Soedanese asielzoekers een verblijfsvergunning moeten verlenen.

Deze ongelukkige mensen en hun families hebben jaren van onzekerheid doorstaan en zijn getraumatiseerd als gevolg daarvan, laat staan de psychologische, emotionele en financiële problemen die ze ervaren. Velen lijden aan paniekaanvallen, nachtmerries en psychologische problemen als gevolg van de lange wachttijd voor beslissingen over hun asielaanvragen.

Ongetwijfeld hebben de voortdurende oorlog in hun land, het gebrek aan veiligheid en basiselementen van het normale leven voor de burgers daar en de constante zorg voor de veiligheid van hun families het lijden van deze mensen verergerd en hun psychologische en mentale toestand erger dan ooit gemaakt.

Wij doen hierbij een dringend beroep op de relevante Nederlandse autoriteiten om de nodige maatregelen te nemen om de bijzonder zware situatie van Soedanese asielzoekers en hun langdurige lijden te beëindigen en hen asiel te verlenen, om zo te bewijzen dat Nederland voorop loopt bij het verlenen van bescherming aan vluchtelingen die repressie en vervolging in hun land ontvluchten op zoek naar veilige havens.

Waarom is het belangrijk?

Laat ons beginnen met de waarschuwingen van internationale organisaties dat Soedan een onvoorstelbare humanitaire ramp zal ondergaan als de voortdurende oorlog niet permanent stopt.

De hevige gevechten brengen de levens, de veiligheid en de zekerheid van burgers overal in Soedan ernstig in gevaar. De nieuwe escalatie van geweld verergert de reeds destructieve situatie en maakt dat mensen dringend hulp nodig hebben. Sinds de machtsstrijd tussen het Soedanese leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) vier weken geleden uitmondde in gevechten, zijn minstens 700 mensen gestorven en zijn duizenden gewond geraakt.

De Soedanese bevolking is door deze gevechten welhaast tot een breekpunt gedreven, de schamele voedselvoorraad raakt op, de elektriciteit is afgesneden en vele ziekenhuizen zijn gesloten. Tot overmaat van ramp hebben meerdere hulporganisaties hun activiteiten opgeschort. Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft gemeld zich voor te bereiden op de vlucht van mogelijk tienduizenden mensen, waaronder kinderen, vrouwen en ouderen, naar buurlanden.

De VN-vluchtelingenorganisatie stelde eveneens dat “het aanhoudende brute conflict inmiddels meer dan 100.000 Soedanezen heeft geforceerd om naar buurlanden te vluchten” en dat “minstens 20.000 Soedanezen zijn gevlucht naar Tsjaad vanuit Darfur”. De organisatie beschreef Darfur als “een van de regio’s die het meest is getroffen door het geweld in Soedan, waar bovendien de toenemende instabiliteit in de komende weken tot een veel grotere ontheemding kan leiden”.

Het UNHCR heeft onlangs opgeroepen tot een eerlijke en efficiënte verwerking van asielaanvragen van Soedanese vluchtelingen en drong er bij staten op aan om de grenzen open te houden voor Soedanezen, terwijl die staten negatieve asielbeslissingen moeten opschorten. Dat betekent dat alle Soedanese vluchtelingen verblijfsrecht moeten krijgen, ook in Nederland.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft de aangewezen deskundige van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten in Soedan gevraagd om alle beschuldigingen van schendingen van de mensenrechten sinds 25 oktober 2021 te documenteren, inclusief die schendingen die voortvloeien uit het huidige conflict. De ondertekenaars stellen dat deze informatie essentieel is om de omvang van de situatie te begrijpen en te pleiten voor de nodige actie.

We zien dat het Jeddah-akkoord voor Soedan, dat vorige week werd ondertekend door de partijen bij het conflict onder Amerikaans-Saoedische bemiddeling en verwelkomd door de internationale gemeenschap, geen staakt-het-vurenovereenkomst is, maar slechts een bevestiging van de toewijding aan internationale humanitaire wetten, het veiligstellen van hulpverlening en het herstellen van basisvoorzieningen, evenals het terugtrekken van troepen uit ziekenhuizen en klinieken.

Helaas blijft de situatie in Soedan onstabiel: er zijn geen positieve signalen aan de horizon van een spoedig einde aan de gevechten en de mensen in Soedan leven nog elke dag in angst. Lichamen liggen verspreid op straat en onder de slachtoffers vallen ook vrouwen en kinderen. Het lijkt erop dat de stem van kogels de overhand heeft gekregen op de stem van wijsheid, op gezond verstand en op de verhevenheid van ons moederland en de veiligheid van haar burgers.

De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat het dilemma van de overgangsperiode is gelegen in het bestaan van meerdere machtsblokken en besluitvormingscentra. Bovendien is het de facto gezag noch gekozen, noch gedecentraliseerd, waardoor het niet in staat is om doorslaggevende beslissingen te nemen. Wij zijn met name bedroefd dat wederom hebzuchtige en op macht beluste mannen de behoeften en wensen van de Soedanese bevolking met voeten hebben getreden.

In het aangezicht van dit tragische schouwspel heeft de wereld met belangstelling toegekeken naar hoe de betrokken landen zich haasten om hun diplomatieke missies en onderdanen uit Soedan te evacueren, wat bij velen de indruk wekte dat de crisis snel dreigt te verergeren.

We betreuren echter met name te moeten zien dat terwijl deze landen zich haasten om hun staatsburgers uit Soedan te evacueren, zij het catastrofale schouwspel in dit land louter gadeslaan. De paradox is hier dat het merendeel van deze landen, in overeenstemming met hun belangen, steun verleent aan de twee strijdende partijen, het leger en de Rapid Support Forces. Wij zijn evenzeer geschokt te vernemen dat sommige van deze landen de invoering hebben uitgesloten van veilige en legale routes voor Soedanezen die de oorlog ontvluchten om asiel aan te vragen op hun grondgebied.

Zie onze brief aan de Tweede Kamer hier.

Hoe het overhandigd gaat worden

Als deze petitie succesvol is, zullen de Nederlandse autoriteiten onmiddellijke bescherming verlenen aan Soedanezen die asiel zoeken in het land. Dit zal een veilige haven bieden voor vluchtelingen die repressie en vervolging in hun land ontvluchten en helpen om een einde te maken aan het langdurige lijden van individuen en gezinnen die jarenlang onzekerheid en trauma‘s hebben doorstaan.“

Je kunt de petitie hier ondertekenen.

Harry Westerink