29 april, Amsterdam: protest “Stop de oorlog in Soedan!”

Op 15 april is er een interne oorlog uitgebroken in Soedan. Het gaat om een conflict tussen de Sudanese Armed Forces (SAF) en de Janjaweed Rapid Support Forces (RSF) om de macht over het land te verkrijgen. Vanuit de Soedanese gemeenschap in Nederland wordt er op 29 april in Amsterdam een actie georganiseerd uit protest tegen die oorlog en tegen de militaire dictatuur. Afgelopen zondag vond er in Amsterdam ook al een protestactie plaats.

Onder meer in de hoofdstad Khartoem woedt de oorlog hevig. Inwoners van deze stad en van andere steden worden het slachtoffer van het conflict tussen de SAF en de RSF. Ze hebben te maken met grote branden, rookwolken, rondvliegende kogels en bommen die over en weer worden geworpen. De oorlog heeft inmiddels al geleid tot veel doden en gewonden, tot intimidatie en ontheemding van inwoners, en tot vernietiging van infrastructuur op het gebied van gezondheidszorgvoorzieningen, elektriciteit, onderdak, water en eten.

Nadat de militaire dictator Omar al-Bashir in 2019 werd verdreven door een opstand, kwam er een overgangsperiode tot stand waarvan het de bedoeling was dat die zou gaan leiden tot een democratisch gekozen regering. Maar in 2021 pleegden de militairen een staatsgreep waarmee dat streven de grond werd ingeboord. En nu bestrijden militaire leiders zelfs elkaar en lijdt de bevolking opnieuw onder hun terreur. Inmiddels is het verzet tegen de oorlog aan het groeien, in Soedan en vanuit de Soedanese diaspora elders in de wereld. Onlangs werd er een petitie gelanceerd om de EU en de Europese bevolking op te roepen om eraan bij te dragen een einde te maken aan de oorlog.

Zaterdag 29 april
Van 13:00 tot 16:00 uur
Dam, Amsterdam

Onder Soedanese vluchtelingen in Nederland leidt deze ontluikende oorlog opnieuw tot veel angst, woede en ook protest. Het is duidelijk dat Soedanezen zonder papieren niet mogen worden gedeporteerd naar hun land van herkomst, maar onmiddellijk een verblijfsvergunning moeten krijgen. Twee maanden geleden echter liet de regering-Rutte weten dat men van plan is om afgewezen Soedanese vluchtelingen toch weer te gaan deporteren. Daarom moet er niet alleen worden gestreden tegen de oorlog in Soedan, maar ook tegen de dreigende deportatie van Soedanese vluchtelingen.

Harry Westerink