Teken de petitie “Nooit meer buiten slapen, menswaardige opvang voor iedereen”!

MiGreat, DeGoedeZaak en andere organisaties zijn een petitiecampagne begonnen tegen het dakloos maken van vluchtelingen, onder meer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, en voor menswaardige opvang voor iedereen. Al langere tijd wordt ertegen geprotesteerd dat vluchtelingen die in het aanmeldcentrum asiel willen aanvragen, buiten moeten blijven wachten en zelfs slapen. Samen met MiGreat en anderen heeft Doorbraak vorig jaar tenten uitgedeeld aan dakloze vluchtelingen, maar die werden afgepakt door de politie. Daar hebben MiGreat en Doorbraak een klacht tegen ingediend. Afgelopen woensdagnacht vond bij het aanmeldcentrum nog een tentprotest van een grote groep mensen plaats. Teken ook de petitie voor menswaardige opvang van alle vluchtelingen.

Uit de oproeptekst voor de petitie: “Afgelopen zomer zakten we als land door een ondergrens, een dieptepunt werd bereikt: asielzoekers, medemensen, moesten buiten slapen omdat er geen plek voor hen was in de herberg. Je zou zeggen dat het een situatie was van ‘één keer, nooit weer’, maar niks is minder waar. Precies hetzelfde dreigt binnen enkele weken opnieuw te gebeuren. Honderden of zelfs duizenden mensen dreigen weer buiten te moeten slapen in onze asielketen.

Laten we duidelijk zijn: er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. Er moet een einde komen aan het al jarenlange afschrikbeleid richting kwetsbare vluchtelingen.

Vorig jaar riep een brede maatschappelijke coalitie al op actie te ondernemen. Het kan en mag niet zo zijn dat Nederland twee jaar achter elkaar vluchtelingen niet humaan kan opvangen. Er moeten nu structurele lange termijn-oplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Daarnaast moet de Nederlandse regering nu maatregelen nemen en garanderen dat er menswaardige opvang is voor iedereen. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Er mag niemand meer buiten slapen. Het is onbestaanbaar dat het nu weer aankomt op het laatste moment, op crisis- en noodoplossingen. De (crisis)noodopvanglocaties bieden voor asielzoekers te vaak minder dan de minimale levensbehoeften. Procedures duren soms jaren, terwijl mensen niet mogen werken of studeren.

Deze noodoplossingen komen voort uit politieke onwil en zijn ook nog eens substantieel duurder dan reguliere opvang. De kosten voor asielopvang worden voor een groot deel betaald uit het budget van ontwikkelingssamenwerking, en gaan daardoor ten koste van steun aan kwetsbare mensen in oorlogs- en rampgebieden.

Wij roepen de regering op: los dit op! Laat zien dat je werkt aan échte oplossingen voor mensen die een toekomst zoeken. Zowel de landelijke overheid als lokale overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor humane opvang en procedure voor álle asielzoekers.

Je kunt de petitie hier tekenen.

Harry Westerink