Teken ook het Europees burgerinitiatief “Geen winst op de pandemie”

Een plaatje van het coronavirus onder de elektronenmicroscoop - een grijs bolletje met oranje puntjes erop, en rode 'boompjes'.

Doorbraak roept iedereen op om het Europese burgerinitiatief “Geen winst op de pandemie” te tekenen. “COVID-19 verspreidt zich razendsnel. Oplossingen moeten nog sneller reizen. Niemand is veilig totdat iedereen toegang heeft tot veilige en doeltreffende behandelingen en vaccins. We hebben allemaal recht op bescherming. Onderteken dit Europees Burgerinitiatief en zorg ervoor dat de Europese Commissie alles in het werk stelt om vaccins en behandelingen tegen het coronavirus een wereldwijd publiek goed te maken, vrij toegankelijk voor iedereen”, aldus de initiatiefnemers. Gisteravond werd bekend dat de Amerikaanse president Biden in dezelfde richting denkt. Nu de EU nog!

Je kan hier tekenen.

Er zijn vier eisen:

“1. Gezondheid voor iedereen. We hebben allemaal recht op gezondheid. In een pandemie moeten onderzoek en nieuwe technologieën snel over de wereld worden verspreid. Een bedrijf zou niet de macht mogen hebben om te beslissen wie toegang heeft tot behandelingen of vaccins en tegen welke prijs. Patenten geven één enkel bedrijf het monopolie op essentiële farmaceutische producten. Dit beperkt hun beschikbaarheid en verhoogt de kosten voor zij die ze nodig hebben.

2. Transparantie nu! Gegevens over productiekosten, overheidsbijdragen en de kwaliteit en veiligheid van vaccins en geneesmiddelen moeten openbaar zijn. Overheden moeten de contracten met farmaceutische bedrijven openbaar maken.

3. Publiek geld, publieke controle. Burgers betalen voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en behandelingen. Wat door de mensen is betaald, moet in de handen van de mensen blijven. We kunnen niet toestaan dat grote farmaceutische bedrijven noodzakelijke oplossingen die met publieke middelen zijn ontwikkeld, privatiseren.

4. Geen winst op een pandemie. Farmaceutische bedrijven mogen niet van deze pandemie profiteren ten koste van de gezondheid van mensen. Een collectieve dreiging vraagt om solidariteit, niet om privaat winstbejag. Overheidsmiddelen moeten samengaan met garanties dat de producten beschikbaar en betaalbaar zijn. Big Pharma mag de sociale zekerheid niet plunderen.”

Op de website van het initiatief staat ook uitgelegd wat een “burgerinitiatief” precies is: “EU-burgers hebben het recht om zich rechtstreeks tot de Europese Commissie te wenden met een Europees burgerinitiatief om een concrete wetswijziging voor te stellen. Om een initiatief door de Commissie in overweging te laten nemen, moeten minstens 1 miljoen mensen uit de hele EU het ondertekenen.”

Eric Krebbers