Tijd om botanische erfenis te dekoloniseren

Al honderden jaren maken rijke landen uit het Noorden gebruik van natuurlijke hulpbronnen en menselijke kennis uit het Zuiden. Koloniale botanici hebben in naam van de wetenschap gevaarlijke expedities ondernomen, al was hun taak met name om economisch winstgevende planten vinden. Veel van Kews werk tijdens de 19de eeuw bestond uit het verplaatsen van die planten doorheen het Britse rijk, wat betekent dat ook onze instelling een erfenis heeft die diep geworteld is in het kolonialisme (…) In mijn eigen onderzoeksgebied zie je ook hoe een imperialistische visie de overhand heeft. Wetenschappers blijven rapporteren over hoe elk jaar nieuwe soorten worden “ontdekt”, soorten die vaak al bekend zijn en al duizenden jaren worden gebruikt door de mensen die in de regio wonen. Wetenschappers hebben zich inheemse kennis toegeëigend en niet zelden de diepte en complexiteit ervan afgezwakt. De eerste bewoners van Brazilië en de eerste gebruikers van planten in Australië bleven vaak naamloos, niet erkend en niet gecompenseerd. Ze zijn letterlijk onzichtbaar in de geschiedenis. Dit moet veranderen.

Alexandre Antonelli (wetenschapsdirecteur van de Kew Gardens) in Tijd om botanische erfenis te dekoloniseren (Mo.be)