Tijd voor eerherstel Surinaamse vakbondsleider Louis Doedel

Louis Doedel was een Surinaamse vakbondsleider en generatiegenoot van Anton de Kom. De twee kenden elkaar. Doedel organiseerde in Suriname vele demonstraties en protestacties. Hij kwam op voor de werklozen en kleine boeren. In 1937 werd Doedel door de Nederlandse gouverneur Kielstra naar een psychiatrische inrichting gestuurd. Kielstra was een afgevaardigde van Den Haag en stond daar constant mee in contact. Meerdere redenen zorgden ervoor dat de gouverneur Doedel wilde opsluiten. Jurna: “Kielstra wilde geen vereniging van werklozen, want die gingen ook de straat op en eisten dat het Nederlandse regime eten en werk voor ze had.” Daarnaast duldde Kielstra geen kritiek op het koloniale regime. Bovendien was Doedel niet alleen vakbondsleider. Hij was ook journalist en had plannen om de politiek in te gaan. Dat stuitte gouverneur Kielstra tegen de borst, vertelt Jurna: “De koloniale overheid was bang dat communisten en socialisten de macht wilden grijpen. Dus ze waren heel bang voor opstand en vereniging van tegenstanders.” Doedel werd monddood gemaakt door zijn opsluiting in de psychiatrische inrichting. De verplegers van Doedel die Jurna sprak voor hun documentaire bevestigen dat hij helemaal niet gek was. “Hij was niet gek toen hij kwam. Hij zat in de zwaarste afdeling van de psychiatrische inrichting Wolfenbuttel. Ze vertelden ook over de medicatie die destijds werd toegediend. Hij is dus eigenlijk letterlijk gek gemaakt.” Volgens historicus Mark Ponte is dit exemplarisch voor wat er zich afspeelde onder het Surinaamse bewind. “We hebben nu twee bekende figuren die gepoogd hebben een arbeidersbeweging op te bouwen. De ene, Anton de Kom, is het land uit gezet en naar Nederland gestuurd. De ander, Louis Doedel, is opgesloten in een psychiatrische inrichting zonder enige vorm van proces en heeft daar al die tijd gezeten. Het blijkt ook wel uit andere onderzoeken dat meerdere activisten zijn opgesloten in psychiatrische instellingen.”

In Tijd voor eerherstel Surinaamse vakbondsleider Louis Doedel (NPOradio1)