Toespraak Harry Westerink op strijdbare Nijmeegse demonstratie voor grenzeloze solidariteit (met video)

Geen mens is illegaal.
Geen mens is illegaal.

Vanmiddag hebben ruim vijfhonderd mensen in Nijmegen gedemonstreerd tegen racisme en voor grenzeloze solidariteit. Geweldig was de deelname van een flink aantal vluchtelingen uit het Nijmeegse tentenkamp Heumensoord. Tijdens de demonstratie gingen de vluchtelingen van Wij Zijn Hier voorop. Er werden leuzen gescandeerd als: “No more bla bla bla”, “Down, down, IND, welcome, welcome, refugees”, “We are here, and we will fight, for freedom of movement is everybody’s right”, “Olala olélé solidarité avec les sans papiers” en “Geen vrouw, geen man, geen mens is illegaal”. Blaasorkest Kladderadatsch liep en blies ook mee, en hun liedjes liepen soms, merkwaardig genoeg, mooi synchroon met sommige leuzen. De demonstratie kreeg veel positieve reacties en soms zelfs applaus! Er waren meerdere toespraken, waarbij met name die van Maryama van Wij Zijn Hier grote indruk maakte. Wat een spreekster! Ook Doorbraak-activist Harry Westerink hield een toespraak (zie hieronder), en na afloop nam een aantal Nijmeegse vluchtelingen de gelegenheid te baat om ook iets te zeggen. Leuk detail was dat van een flink aantal abri’s langs de route de reclameboodschap vervangen was door het logo “Geen mens is illegaal” (zie onderaan). Tijdens de demonstratie, die mede door Doorbraak georganiseerd was, werd er ook een inhoudelijke brochure uitgedeeld. Enkele teksten daarvan zijn geschreven door Doorbraak-activisten, en die stukken kun je hier, hier en hier teruglezen.

Hieronder volgen de video en de uitgeschreven tekst van de toespraak van Westerink.

Eric Krebbers

Mensen zijn wereldwijd in beweging. Ze vluchten vanwege oorlogen die worden gevoerd door westerse landen. En vanwege oorlogen die worden aangewakkerd door westerse landen. Westerse landen, waaronder Nederland, verdienen grof geld met het leveren van wapens voor die oorlogen. Ook de klimaatverandering vormt een belangrijke reden waarom mensen vluchten. Andere vluchtmotieven kunnen liggen in onderdrukking op het gebied van arbeid, sekse, etniciteit en geloof. Veel mensen migreren omdat ze op zoek zijn naar veiligheid, bescherming, geluk, kortom: een beter leven. Migratie is van alle tijden. Zonder migratie was er geen mensheid. Zonder migratie hadden wij hier met z’n allen nooit kunnen zijn.

Vluchtelingen en migranten komen naar Europa, naar Nederland. En om hen de pas af te snijden werken de rijke landen aan steeds efficiëntere methoden van migratiebeheersing. Er worden om Europa heen en in Europa steeds meer muren gebouwd en hekken neergezet. Er worden militaire vliegtuigen en schepen ingezet, gevangenissen gebouwd, nieuwe controle- en opsporingstechnieken ontwikkeld, en boetes opgelegd aan mensen die vluchtelingen helpen. Landen die in de buurt van het rijke westen liggen, die worden gedwongen om hun grenzen scherp te bewaken en migranten terug te nemen die via hun grondgebied toch het westen weten te bereiken. Wetenschappers onderzoeken de routes die vluchtelingen nemen om ze te kunnen afsluiten. En ze proberen de motivatie van migranten te achterhalen om vervolgens strategieën te kunnen ontwikkelen om hen de moed tot migratie te ontnemen. En al die opgeworpen hindernissen kunnen samen ook beschouwd worden als een uiterst gewelddadig bevolkingspolitiek selectiemechanisme. Alleen de allersterkste en meest gemotiveerde migranten zullen namelijk Europa nog weten te bereiken. Ze vormen daar inmiddels, je kunt zeggen, een arbeidersklasse zoals het kapitaal dat graag ziet: door illegaliteit machteloos gemaakt en genoodzaakt om keihard te werken voor schamele lonen. En dat alles is bij elkaar een somber beeld.

Maar er is ook een andere kant. Dat is het verhaal van strijd. Strijd die we ook nu voeren, vandaag. Het verhaal van verzet tegen het beleid van migratiebeheersing. Het fundament van dat beleid bestaat uit afwijzen, illegaal maken, uitsluiten, opsluiten en uitzetten. En dat beleid wordt bevorderd en ondersteund door alle politieke partijen in het parlement. Strijd is er ook tegen racisme, strijd tegen de oorlogen die de Nederlandse staat en zijn bondgenoten voeren, strijd ook tegen bedrijven die de landen van herkomst van de vluchtelingen aan het leegplunderen zijn, strijd tegen bedrijven die de aarde afstropen op zoek naar gebieden waar ze de laagste lonen hoeven te betalen, waar ze de grootste uitbuiting kunnen organiseren. Op allerlei manieren zijn mensen overal ter wereld in gevecht tegen dat soort onrecht. Ook in Nederland. Laten we dat niet vergeten. En hoe zwakker we de onderdrukkers en uitbuiters hier kunnen maken, hoe minder onrecht ze elders in de wereld kunnen aanrichten.

Migratie is een soort sociale beweging. Mensen migreren en brengen zo een dynamiek van verandering op gang, soms zonder het zelf te beseffen. Migratie vormt in die zin een soort tegenmacht tegen het overwicht dat machthebbers hebben of denken te hebben. Migratie vormt een strijd en een drang om te overleven. Vluchtelingen zeggen – ik heb het ze zelf horen zeggen: “Wij zijn hier niet voor de koeien gekomen”. Wie solidair wil zijn met die strijd, dient uit te gaan van een perspectief van onderop. Een perspectief dat de vluchtelingen en migranten centraal zet, in plaats van Nederland en de Nederlanders. Een perspectief van grenzeloze internationale solidariteit, in plaats van benauwend nationalisme. Wie solidair wil zijn, die dient te beseffen dat vluchtelingen en migranten voorop gaan in de strijd, waarbij zij het zelf zijn die hun wensen, hun verlangens en hun eisen naar voren brengen. Solidaire mensen kunnen hen daarbij ondersteunen. Wie werkelijk solidair wil zijn in die strijd, die dient uit te gaan van het principe van vrije migratie. Want de wereld is van iedereen en iedereen heeft het recht om te gaan en te staan waar hij of zij wil. We moeten ons dus uitspreken tegen elke vorm van selectiepolitiek, tegen elk beleid dat sommige vluchtelingen en migranten nog wel toelaat, maar de meesten afwijst. En ook moeten we ons uitspreken tegen het illegaal maken van onze medemensen. Want geen mens is illegaal, we hebben het ook tijdens deze demonstratie weer geroepen. Geen mens is illegaal! We moeten er ook voor waken dat humanitaire oplossingen voor sommige vluchtelingen ertoe leiden dat andere vluchtelingen hier niet mogen blijven. En daarom is verzet tegen elk beleid van migratiebeheersing een eerste voorwaarde in de strijd. Wij willen geen bevolkingspolitiek waarbij zogenaamd gewenste vluchtelingen en migranten nog wel welkom zijn, maar zogenaamd ongewenste niet. We moeten breken, we moeten echt breken met dat soort nuttigheidsdenken, want dat denken is de dominante ideologie die de belangen van de machthebbers dient. Die de belangen dient van de heersende kapitalistische en racistische machtsverhoudingen. Dank je wel.

Harry Westerink

Flink verbeterde abri.
Flink verbeterde abri.