Rechts dreigt truckersactie van 7 maart te kapen

De rechtse opiniemaker Joost Niemöller.
De rechtse opiniemaker Joost Niemöller.
Een goed woord weet ik er nog niet voor, maar Nederland kent momenteel de opkomst van een bloedeigen Tea Party: een protestbeweging die authentieke onvrede over regeringsbeleid doordrenkt met rechtse en uiterst rechtse thema’s. Een debuut van dit nare verschijnsel dreigt op 7 maart plaats te vinden, na een voorronde op 21 september op het Malieveld, toen de PVV haar anti-regeringsprotest hield met openlijke deelname van tientallen neo-nazi’s en dergelijke. Voor 7 maart roepen diverse initiatieven op om wegen te blokkeren en het land lam te leggen uit protest tegen het regeringsbeleid. Uit allerlei toelichtende teksten van sympathisanten blijkt steeds duidelijker dat het hier om rechts, nationalistisch en xenofoob protest gaat. Radicale, progressieve, linkse, anti-autoritaire mensen hebben daar niets te zoeken, tenzij voor een krachtig tegengeluid. Van meelopen achter xenofobe demagogen kan wat mij betreft echter absoluut geen sprake zijn. Don’t. Just don’t.

Hoe rechts het initiatief uitpakt, blijkt uit allerlei zeer foute steunbetuigingen. Er is Joost Niemöller, een rechtse publicist die kwam met “10 redenen waarom Nederland op 7 maart best plat mag”. Daar weerklinkt, naast ronkende taal tegen de EU en over toenemende werkloosheid die sneaky in verband wordt gebracht met de komt van Poolse en Roemeense arbeiders, ook meer rechtstreekse leugenachtige vreemdelingenangst en -haat. “De immigratie naar de EU met zijn open grenzen is onstuitbaar geworden.” Eén: Niemöller vindt immigratie kennelijk een slechte zaak. Hij betoont zich een Wilders-geestverwant. Twee: Niemöller liegt, want de grenzen van Europa zijn helemaal niet open voor immigranten. De buitengrenzen worden steeds ‘beter’, steeds onmenselijker, beveiligd. Wie probeert de EU binnen te komen, heeft kans om te verzuipen in de Middellandse Zee, te creperen op Lampedusa, te worden opgesloten in concentratiekampen in Griekenland. Wie een land als Nederland weet te bereiken, wacht eveneens opsluiting in detentiecentra als de asielaanvraag wordt afgewezen, men niet snel vertrekt en deportatie niet soepel kan verlopen. Tegenhouden en anders deporteren van migranten is beleid, van open grenzen is voor deze mensen helemaal geen sprake. Dat er selectieve halfopen grenzen zijn voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa is waar. Maar de door Niemöller gewekte indruk van ongebreidelde onbeheerste toestroom is demagogische onzin.

Over de rest van Niemöllers tekst ga ik het verder niet hebben. Netty heeft dat stuk zeer bekwaam gefileerd in een mooi antwoord op Niemöller: “10 redenen om op 7 maart misschien toch maar thuis te blijven”, op haar weblog “Advocaat van de Duivel”, een weblog dat verstandige mensen maar beter in de gaten kunnen blijven houden, want het ziet er veelbelovend uit. De vraag is natuurlijk wel: is de steun van de zonder meer radicaal-rechtse Niemöller een bijzaak in een verder bonafide protest? Ik denk het niet. Wat snuffelwerk kan wellicht verhelderend werken.

Truckersactie

De zaak begon als “Truckersactie”, op touw gezet onder het motto: “Alle kosten moeten omlaag”. Het doel: “laten zien dat wij Nederlanders ook actie kunnen voeren”. En dat moet doorgaan “tot het doel bereikt is”. Vaag allemaal: welke kosten omlaag moeten – en op wiens kosten precies – blijft zeer onduidelijk. Maar formuleringen als “wij Nederlanders” laten al een beetje zien uit welke chauvinistische hoek de wind waait. Hebben bewoners van Nederland zonder de Nederlandse nationaliteit soms geen last van die hogere kosten? Of doen zij er niet toe volgens initiatiefnemers?

Een website die het initiatief ondersteunt en die een van de initiatiefnemers, chauffeur Jerry Agema, aan het woord liet, is “Landelijke Demonstratie 2013.nl”. Daar lezen we, naast algehele klachten over een regering die niet luistert, en die “bezuinigingen over de rug van de burgers” doorvoert, ook: “het is tijd dat Nederland als een volk solidair is”. “Als een volk”: dat belooft weinig goeds voor wie niet bij dat “volk” behoort. Boosdoener is hier vooral de EU, want die “legt ons een wurgcontract op middels regels gedicteerd uit Brussel”. Het maakt kennelijk niet uit dat dit contract niet door Brussel is opgelegd, maar mede door de Nederlandse regering via Brussel wordt doorgevoerd. De vijand zit in dit verhaal per definitie in het buitenland. Niemöller is met zijn xenofobe praat bepaald niet verdwaald toen hij zich uitsprak voor de actie van 7 maart. Hij is alleen wat explicieter.

Christenvervolging

Verder snuffelen brengt veel viezigheid boven. Er is bijvoorbeeld de Facebook-pagina “A New Holland”. Neus dicht, lees je even mee? Ze zijn daar, aldus een status-update van 2 februari, nog “in gesprek” over deelname aan 7 maart. Maar de website is duidelijk wel deel van het mentale wereldje waar die actie uit voortkomt. Het is best schrikken wat je daar leest, bijvoorbeeld in een column van een zekere Julien Voets, geplaatst op 2 februari. “De multiculturele samenleving is een mislukking”, staat daar, “teveel subculturen in één land hoeven geen probleem te zijn, maar wel de subculturen die ons steeds verder in het nauw drijven”. En “ons”, dat slaat kennelijk op dat bedreigde Nederlandse “volk”, tegenover die griezelige “subculturen” die met die “multiculturele samenleving” naar Nederland zijn gekomen. De xenofobe ondertoon is hier duidelijk van racistische boventonen voorzien. De titel van de pagina is dan wel weer grappig. Niet alleen dat “Holland” – slechts twee van de provincies van Nederland dus, pech voor Brabo’s en Tukkers en Zeeuwen en al die anderen… – maar ook de taal. Waar moet het heen, als zelfs chauvinisten Engelse titels voor hun pagina’s hanteren?

We lezen verder: “Je maintiendrai betekent: Ik zal handhaven. Handhaven van je idealen, handhaven wat je eigen is.” Dat kan door de kritische nationalistische consument uit te hangen: “Nederland, volg je idealen en koop wat puur Nederlands is.” Waarschijnlijk heeft Voet geen pc of laptop of mobiele telefoon, en zal hij ook nooit sinaasappelsap drinken. Maar er is ook behoefte aan “een politieke beweging”, natuurlijk geheel en al vreedzaam. Er is een precedent: “laat Nederlanders horen dat een herkansing van 2002 mogelijk is”. De fortuynistische toon wordt hier versterkt door een verwijzing naar de beweging van de aloude Pim F. zelf. In een eerdere column van dezelfde auteur, geplaatst op dezelfde Facebook-pagina, op 30 september, heet het over politici: “It’s a ‘bloody shame’ dat deze heren de taak hebben om het volk te vertegenwoordigen”. Aldus sprak Fortuyn destijds ook al. Verderop in het schrijfsel: “Op straat word je beroofd, uitgescholden en geslagen, omdat je een christen bent”. Christenvervolgingen in ons schattige Holland, het moet niet gekker worden. En wie zijn de evildoers? “Nee, het zijn niet alleen Marokkanen en Turken…” Niet alléén, maar kennelijk wel in hoge mate. Het onderhuidse racisme duikt even op, om snel weer onderhuids verder te woekeren. Niemöller kan zich verkneukelen bij zulk geestverwant gezelschap.

Opstand

Ik kan nog veel meer van dit soort onwelriekende brouwsels opdienen. Er zijn allerlei Facebook-pagina’s van provincies “in opstand”, van waaruit de 7-maart actie gesteund wordt. Van die pagina’s lopen weer lijntjes naar anti-EU-politiek die vandaag de dag overwegend zeer rechtse politiek is. Zo is er sinds kort een nieuwe partij, “Artikel 50”, die afgelopen zaterdag een campagnebijeenkomst hield, met volgens The Post Online een honderdtal aanwezigen. De partij is bedacht door een voormalig PVV-Europarlementariër, Daniël van der Stoep. Die noemde zijn club “de enige eurosceptische partij van Nederland”. Dat zal voormalige chef Geert W., ere-euroscepticus, kunnen waarderen…. De partij betoont zich echter niet alleen vanwege anti-EU-taal geestverwant met Wilders. Het verslag van The Post Online: “De negentienjarige lijsttrekker in Roermond, Leroy Theuniszen, vertelt dat Nederland ten onder gaat aan tolerantie en passiviteit. De moraal is weg en de Nederlandse identiteit wordt bedreigd. De islam is welkom, maar is ook een privézaak die niet aan anderen moet worden opgedrongen. Dus geen minaretten en zeker geen moskeeën, zoals men die in Roermond middenin een woonwijk neerzet.” Kerken in een woonwijk zijn geen probleem, christenen hoeven hun godsdienstige uitingen dus niet tot het privéleven te beperken. Wat Artikel 50 hier bepleit, is gewoon discriminatie.

Dat past bij het vervolg. “Alles wat de Nederlandse identiteit bedreigt zal door Artikel 50 te vuur en te zwaard worden bestreden. Luid applaus”, zo gaat het verslag van Post Online verder, een verslag dat ook nog vermeldt dat iemand van de UKIP – eurosceptische partij in Groot Brittannië – de verzamelde Artikelaars 50 toesprak, gevolgd door radicaal-rechts anti-EU-intellectueel Thierry Baudet, wiens afkeer van EU-bestuur, massa-immigratie en moderne kunst ik vorige week heb besproken.

Dit Artikel 50 is een zeer rechtse partij, een soort PVV-light die de fortuynistische erfenis naadloos over kan nemen, mocht de PVV imploderen, waar het helaas niet naar uitziet. En dit is de politiek die dus op 7 maart in de vorm van harde actie op de wegen zal verschijnen. Ik zou er maar niet intrappen. En ik zou er ook niet gerust op zijn dat Artikel 50 vooral stemmen weghaalt bij die PVV waar ze zoveel op lijkt. Artikel 50 scoort onder mensen die op andere punten links zijn, zoals ook de 7 maart-actie steun vindt onder radicalen. Dat laatste heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat de anti-EU-taal en de nationalistisch-racistische retoriek gepaard gaat met veel kritiek op bezuinigingen, en zelfs met positieve vermeldingen van bijvoorbeeld stakingsacties op Facebook-pagina’s die 7 maart promoten. Ook spreken supporters verbazing uit dat vakbonden nog van niets weten. Ze zien zulke bonden dus wel als potentieel bondgenoot. De linksige toonzetting op sociaal-economisch vlak die hieruit spreekt, maakt zo’n partij en vooral zo’n actie aantrekkelijk. Die aantrekkelijkheid maakt deze variant van uiterst rechtse politiek alleen maar extra gevaarlijk. Niet aan meedoen, mensen. Just don’t.

Peter Storm
Dit artikel verscheen eerder onder een andere titel op het weblog van Peter Storm.

Op 7 februari hebben de in overleg met Peter Storm onze oorspronkelijke titel “Truckersactie van 7 maart georganiseerd door Nederlandse Tea Party-beweging” veranderd in de huidige titel.