Verbreding, verdieping, verharding? Gedachten over migratiestrijd

We zullen dus het draagvlak van het migratiebeleid moeten slopen met argumenten. Dat is de noodzaak van verbreding. We zullen goed beslagen ten ijs moeten komen. Dat impliceert de noodzaak tot verdieping. We zullen echter de instellingen die grenzen bewaken, mensen oppakken, opsluiten, deporteren, het hele onderdrukkingsapparaat, ook moeten dwarsbomen, niet slechts symbolisch en tijdelijk, maar daadwerkelijk en permanent. Dat betekent, jawel, verharding. Het lijkt een onmogelijke combinatie: doorgaans wordt immers verbreding als strijdig met verharding gezien, en andersom. Maar het is noodzakelijk en volgens mij ook mogelijk.

Peter Storm
in Verbreding, verdieping, verharding? Gedachten over migratiestrijd (Ravotr)