Sticker achtergelaten in de hal van De Key.

Sticker achtergelaten in de hal van De Key.

In een recent persbericht heeft Arcade, de vereniging voor huurders van De Key, zich principieel gekeerd tegen de flexhuurpolitiek van de woningcorporatie. Dat betekent een flinke steun in de rug van Busra Simsirel, haar man en hun baby van acht maanden. Dat gezin dreigt zeer binnenkort, vanaf 1 oktober, dakloos te worden gemaakt door de woningcorporatie. Arcade verzet zich al een jaar tegen de statutenwijziging die de “keyharde” flexhuurpolitiek van de corporatie mogelijk heeft gemaakt.

Busra “loopt in haar zoektocht naar andere huisvesting vast op de overspannen woningmarkt”, schrijft Arcade in haar persverklaring. “Haar situatie is ook niet schrijnend genoeg om voor een vangnetregeling in aanmerking te komen.” De huurdersvereniging heeft De Key gevraagd “waarom zij de vijf procent vrije toewijzingsruimte van woningen niet inzet om Busra aan woonruimte te helpen. Helaas tevergeefs. De Key houdt voet bij stuk. Deze zaak is een uitvloeisel van het nieuwe beleid van De Key, een volledige flexibilisering van het woningbestand en de huurcontracten. Zonder rekening te houden met de gevolgen die dit voor huurders kan hebben. Gaat De Key hiermee de kant op van Uber en Airbnb? Wel de lusten, niet de lasten? De Key mag vijf procent van haar woningen vrij toewijzen aan woningzoekenden die via de reguliere weg onvoldoende geholpen zijn. De Key heeft die gemeentelijke samenwerkingsafspraak ondertekend, maar weigert dit maatwerk te verlenen voor Busra.”

Arcade ondersteunt “voluit” de campagne tegen huisuitzetting van de Bond Precaire Woonvormen, Doorbraak en anderen. “Kinderen horen in een veilige omgeving op te kunnen groeien. Een dak boven het hoofd is een elementaire levensbehoefte en bovendien een grondrecht. In dergelijke noodgevallen dient een goed verhuurder, in dit geval De Key, een behoorlijke oplossing te bieden aan de huurder. Arcade is van mening dat De Key als sociaal verhuurder hierin een zorgplicht heeft.”

Woononzekerheid

“Waarom doet de gemeente niets?”, vraagt de huurdersvereniging zich terecht af. “De gemeente Amsterdam belijdt dat in Amsterdam geen enkel gezin op straat wordt gezet. Zij kan zelf geen woning toewijzen. Slechts zorgen voor noodopvang. Daarom wijst wethouder Ivens op de vijf procent-samenwerkingsafspraak en stelt dat die nog niet ten volle benut wordt. Met andere woorden, De Key dient voor een oplossing te zorgen. En zo valt het gezin van Busra tussen de wal en het schip.”

Arcade verzet zich tegen de toenemende woononzekerheid als gevolg van de gevoerde flexhuurpolitiek. “Tijdelijke contracten moesten een oplossing bieden voor de huisvestingsproblematiek van jonge mensen. Na die tijdelijke woonvorm zou wel een permanente oplossing voor de huisvesting gevonden worden, zo was de gedachte. Echter, in een overspannen woningmarkt als de Amsterdamse is dat een illusie gebleken. Bovendien staan flexibele huurcontracten door gebrek aan woonzekerheid de opbouw van een stabiel leven in de weg, waaronder gezinsvorming. Omdat dit soort contracten in heel Nederland de norm dreigt te worden, moeten we ons afvragen of die consequentie voor de samenleving wel een gewenste ontwikkeling is. Arcade is van mening dat huurcontracten voor onbepaalde tijd de norm dienen te blijven.”

Na ons de zondvloed-beleid

Met een ander recent persbericht heeft de huurdersvereniging laten weten dat zij haar strijd voortzet tegen de wijziging van de statuten van De Key. Op 1 augustus 2016 heeft minister Stef Blok toestemming gegeven voor die wijziging. Sindsdien worden in de statuten de belangen van “starters op de woningmarkt” vooropgesteld. In september 2016 heeft Arcade bij de Autoriteit Woningcorporaties bezwaar gemaakt tegen de toestemming van de minister. Binnenkort vindt er bij de Autoriteit Woningcorporaties een hoorzitting plaats, waarvoor De Key ook is uitgenodigd. Met andere woorden: terwijl er nog een bezwaarprocedure loopt tegen de statutenwijziging, wordt ondertussen al wel volop het nieuwe “alles flex”-beleid in praktijk gebracht. Onder meer Busra en haar gezin zijn daarvan het slachtoffer.

Volgens de huurdersvereniging dient De Key een corporatie te blijven “die zich ook in de toekomst richt op de volle breedte van het Amsterdamse volkshuisvestelijk beleid. Aan de nieuwe koers van De Key zijn teveel nadelige volkshuisvestelijke consequenties verbonden voor de reguliere woningzoekenden in Amsterdam, voor andere urgente doelgroepen, voor de nieuwe doelgroep en voor de zittende huurders. Woningen die geschikt zijn voor ouderen, voor gezinnen en andere urgente doelgroepen, stelt De Key niet langer beschikbaar voor dat doel. De starters worden weliswaar bediend, maar krijgen voornamelijk tijdelijke contracten van maximaal vijf jaar aangeboden. Alles flex! De kwestie rond Busra Simsirel legt de onaangename kant van die flexcontracten pijnlijk bloot.” Volgens de huurdersvereniging “worden de consequenties die de huisuitzetting met zich meebrengt, afgewenteld op de gemeente Amsterdam en de andere corporaties. Na ons de zondvloed-beleid!”

Arcade benoemt een diepgaande ontwikkeling bij De Key, die ook bij andere corporaties aan de gang is: “Een groot deel van het woningbestand van De Key zal de komende jaren onttrokken worden aan de sociale voorraad woningen door verkoop, sloop of overheveling naar de vrije sector. Een deel van de woningen komt terecht in een dochteronderneming. Die hoeven niet langer ingezet te worden voor de sociale sector.” Verder wijst de vereniging erop dat er onder de zittende huurders en de bewonerscommissies “nauwelijks draagvlak” bestaat voor het flexhuurbeleid van De Key, en ook niet bij de gemeente Amsterdam en de overige Amsterdamse corporaties. “Zij zijn namelijk door De Key voor het blok gezet.” Het is daarom des te schandaliger dat de verantwoordelijke SP-wethouder Laurens Ivens nog steeds niet de helpende hand heeft toegestoken aan Busra, haar man en hun baby. De tijd dringt, want volgende week al dreigen zij door De Key op straat te worden gezet.

Harry Westerink


  1. Raymond # 1 
    10 maanden geleden

    https://www.woningnetregioamsterdam.nl/Eenheiddetails/30283499/31#Media De Key zette op19 september 2017 een huurders dossier iemand die voor defensie werkte en iemand die voor een advocaten kantoor werkte online op woningnet Amsterdam ipv. een plattegrond. Ik zag dat toevallig en heb dat dossier gedownload. Uit dat dossier blijkt een deel vd verhuur geschiedenis van die woning die nu volgens tijdelijk ” jongeren ” contract ( 5 jaar ) word aangeboden . Ik heb onmiddelijk alarm geslagen ivm. de privacy vd huurder van wie o.a. bank gegevens en handtekening online. Wat blijkt niemand had en heeft belangstelling niemand reageerde : hans.dezwart@bof.nl info@bof.nl redactie@parool.nl info@at5.nl nieuwsdienst@telegraaf.nl. Parool die avond 19 09 voicemail ingesproken geen reactie. Het Parool redactie s avonds niet telefonisch bereikbaar. Notabene ik ken Hans de Zwart ve workshop bij De Waag society te veel moeite om me even te mailen blijkbaar.
    Wel iemand die avond van tv NH gesproken hij bevestigde dat hij ook het dossier had gedownload na dat ik hem op het probleem had gewezen. Ook niks meer van vernomen. De volgende dag Bits of Freedom gebeld dame aan de telefoon die op ge irriteerde hoge toon zei dat het om een individueel geval gaat en daar doet Bof niks mee. De Key gebeld degene die over de geadverteerde woning gaat en die man zei me waar word gewerkt worden fouten gemaakt en slechts enkele tientallen hebben dossier gezien via advert en de IP adressen van die mensen zijn bekend bij De Key volgens die De Key medew. En waarom ik zo’n belangstelling had voor het verkeerd adverteren. Uit het dossier blijkt o.a. dat de woning eerst veel duurder was vrije sector. Op mijn kritiek naar de medew. van De Key toe telefonisch dat het om een tijdelijk contract gaat was het antwoord dat op die manier meer jongeren op het duurste stukje van NL kunnen wonen. Maar geen jongeren met Bijstand of bijv. een winkel baantje gezien de huur die nu word gevraagd zeg ik dan nu. Hoe word voorkomen dat er weer gegevens van een huurder online gaan ? Mij werd telefonisch uitgelegd door die De Key medewerker dat de werkwijze word aangepast. De details daar van kan je zelf opvragen bij De Key. Ik ga het dossier van die huurder niet opnieuw online zetten maar details over de verhuur geschiedenis in het dossier van Sint Annenstraat 22 B Amsterdam waar het om gaat zijn voor belanghebbenden beschikbaar in overleg. Volgens De Key tegen mij telefonisch is het dossier op de avond van 19 09 verwijderd van de Woningnet site. Overigens heb ik ook de boodschappen dienst van De Key gebeld want na 17 : 00 toen ik dossier ontdekte die avond 19 09 die weigerde me te helpen bel morgen maar terug werd me gezegd. Toch dit : ik denk dat het om een stel – Eva en Martijn volgens dossier – ging belastbare inkomens op 4 oktober 2012 : defensie medew. Euro 31051,80 en advocaten kantoor medew. 13895,87 . De huur van Sint Annenstraat 22 B was toen Euro 925 excl. service kosten en andere bijkomende kosten volgens dossier. In 2012 prijs per m2 Euro 18,- woning tussen de 40 en 60. Nu is de huur 710,60 dus niet bereikbaar voor mensen die minder dan 22200 per jaar inkomen hebben. Die mogen tot en met 596 per maand huren. Kijk maar op Woningnet. Ik ken de Nieuwmarkt Amsterdam uit eigen ervaring ik heb er gewoond . Je kan daar niet slapen zeker niet als je aan een steeg slaapt . De hele nacht gegil en geschreeuw van verslaafden en sex drugs en alcohol toeristen hoeren gluurders en dergelijke ” toeristen “. Mijn stelling in dat kader is dat er eerder drastischer huur verlaging moet zijn voor Sint Annenstraat 22 B vanwege de structurele straat terreur de je daar moet ondergaan als bewoner. De Key zet in de advert ” Deze leuke 2-kamerwoning ligt in een een zijstraat van de drukke Warmoestraat ” . De De Key medew. die ik sprak op 20 09 2017 ziet dat anders namelijk als je daar niet tegen kan moet je er niet gaan wonen volgens hem. Ik confronteerde hem o.a. met mijn ervaringen. In 2012 waren S. Verschoor en M. Baltussen van De Key bij die woning betrokken volgens dossier in mijn bezit. N.B. als je van De Key wilt huren moet je een maand huur extra betalen . Dat doet de Key omdat het wegens wanbeheer in grote financiele problemen is gekomen. Zo kan er van dat geld worden gespeculeerd denk ik. Citaat uit advert ” De Key brengt een waarborgsom ter hoogte van één maand netto huur in rekening Deze waarborgsom betaalt u bovenop de eerste maandhuur vóór ondertekening van de huurovereenkomst ” Dat maakt het onmogelijk voor mensen in de Bijstand om vd Key te huren vind ik. Ben je ingeschreven bij Woningnet regio Amsterdam protesteer dan bij De Key tegen deze gang van zaken wbt. privacy tijdelijke contracten enzv.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*