Vrouwen draaien op voor “participatiesamenleving”

Vrouwen nemen de zorgtaken op zich als hun man hulp nodig heeft en geen beroep kan doen op de overheid. Andersom doen mannen dat niet of nauwelijks. De terugtredende overheid draagt haar taken dus vooral over op vrouwen, concludeert socioloog Niels Schenk uit onderzoek waarop hij gisteren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam promoveerde.

Onno Havermans in Vrouwen draaien op voor de zorgtaken (Trouw)