Wat schrijft rechts?

Brievenbuspisser Eric Lucassen.

In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag.

Weekblad Elsevier baalt ervan dat de Angolese vluchteling Mauro Nederland nog niet is uitgesodemieterd. Angola zou immers “geen gevaarlijk land meer zijn” en miljarden aan investeringen trekken. Mauro zou volgens de rechts-populisten zelfs best “premier van zijn land kunnen worden”. Het staat er echt. Dat ambt zal hij dan overigens niet lang uit kunnen oefenen. De gemiddelde levensverwachting van mannen in Angola is namelijk slechts 38 jaar, maar Elsevier treurt zoals bekend niet om ‘een neger’ meer of minder. Elsevier rept verder over een actie van de PVV-er Hero – lekker biertje – Brinkman. Deze haatbraller noemde het “vreemd en schandalig” dat nationale symbolen ontbreken in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet kroop direct door het stof en heeft ervoor gezorgd dat er sinds kort een goudkleurig wapenschild met de Nederlandse leeuw is aangebracht op het verhoog van de Kamervoorzitter. Het is me overigens nog steeds een raadsel wat een leeuw met Nederland te maken heeft. Ik bedoel: Angola heeft toch ook geen nationaal symbool waar een ijsbeer in voorkomt? En waarom heeft Brinkman eigenlijk niet geijverd voor een wapenschild met een PVV-meeuw erop? Dat zou tenminste nog symbool staan voor de bruine drek die de gedoogregering over Nederland uitstort en voor het gekrijs waarmee dat gepaard gaat. Maar goed, ik dwaal weer eens af.

In de nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging gaat men wederom tekeer tegen de grootgrutter Albert Heijn. Die heeft namelijk blijkbaar nog steeds producten van het merk Euroshopper in de schappen. Euroshopper prijst die producten aan in het Nederlands én het Engels, en dat laatste zint Taalverdediging niet. Daarom togen aanhangers van Taalverdediging onlangs naar een Albert Heijn-filiaal in Amsterdam. Men vroeg aan zo’n 200 ‘shoppers’ – hihi – of ze de betekenis van 8 Engelstalige Euroshopper-producten zoals “mixed sprinkles” begrepen. Veel shoppers begrepen er volgens Taalverdediging geen jota van. Nu is dat ook geen enkel probleem, daar op de producten ook nog de Nederlandse benaming staat. Maar Taalverdediging zou Taalverdediging niet zijn, als ze niet op elke slak zout zouden leggen. Zelfs als de economie in elkaar dondert en hongerige mensen massaal de Albert Heijn-winkels gaan plunderen, zal Taalverdediging hen er nog van weerhouden om Euroshopper-producten mee te nemen. Eigen taal eerst, toch? Für immer und ewig!

In Wij Europa van de Nederlandse Volks Unie toont partei-Führer Constant Kusters zich voor het eerst in zijn leven enthousiast over de Commissie Gelijke Behandeling. Wat is het geval? “Partijgenoot” Patrick de Bruin wilde lid worden van de vakbond FNV, maar werd door hen geweigerd, omdat hij een neo-nazi en een spamkoning is. Daarbij staat De Bruin bekend als de mafketel die zijn eigenhandig gerukte zaad aan de spermabank doneerde, maar hen expliciet opdroeg het enkel ten dienste van het blanke ras te stellen. De FNV had geen trek om dit figuur lid te laten worden. Maar De Bruin maakte zijn zaak aanhangig bij de Commissie Gelijke Behandeling. Die concludeerde dat de FNV onderscheid maakt op grond van politieke gezindheid. Kusters is zeer blij over deze uitspraak van de commissie ten faveure van zijn “NVU-lid”. Het is opvallend dat Kusters in deze spreekt over het “NVU-lid” en “de partijgenoot” De Bruin. Want op het moment dat dezelfde De Bruin in september 2011 gearresteerd werd wegens drugshandel, wrong Kusters zich in allerlei bochten om enig verband tussen zijn partij en de verdachte drugshandelaar te ontkennen. De Bruin zou volgens Kusters slechts een abonnee van het partijblad zijn, en zeker geen lid. Maar hypocrisie is Kusters niet vreemd, integendeel. In Wij Europa staat verder een verslag van een NVU-flyeractie in de gemeente Emmen. Na de actie toog men naar het huis van kringleider Gerard Bruins. Daar at men “lekkere verse koek” en “zelfgemaakte Duitse aardappelsoep”, oftewel “Wehrmacht Mahlzeitsuppe”. Het wordt tijd dat iemand de verrückte NVU toch eens duidelijk maakt dat de Tweede Wereldoorlog alweer enige tijd voorbij is…

Bij Voorpost Nederland verdwijnt de “sympathie” voor hun geestverwanten van de PVV. Dat komt volgens het berichtenblad Laagland doordat de PVV instemt met de verhoging van de AOW-leeftijd, het uitblijven van extra politiemensen en de komst van een tweede peperdure Joint Strike Fighter. Wat voor Voorpost helemaal de deur dicht doet, was dat de PVV onder druk van de publieke opinie een aantal Prince-vlaggen van de werkkamers verwijderde. Deze oranje-blauw-witte vlaggen waren namelijk eerder de huisvlaggen van de NSB, én zijn het nog steeds van Voorpost. Met de verwijdering van de vlaggen is het volgens Voorpost “gedaan met de rebellie van de PVV”. In Revolte, het overkoepelende blad van Voorpost Vlaanderen en Nederland, vergoelijkt men weer eens de Vlaamse collaboratie met de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Dat was namelijk zo gek nog niet, want in die tijd “predikte ook de kerk vurig tegen het communisme” en steunde die kerk onvoorwaardelijk de Spaanse fascistische dictator Franco. Het wekt volgens Voorpost dan ook “geen verbazing” dat nogal wat Vlamingen naar het Oostfront trokken om samen met de nazi’s een paar miljoen Russen aan gort te schieten. Want zolang je de rugdekking van de kerk hebt, is blijkbaar alles geoorloofd.

Voor het eerst in deze rubriek besteden we aandacht aan de website van de VVD. Die partij heeft immers het uiterst-rechtse kabinet Bruin II mogelijk gemaakt. “Bruin II?”, zult u zich afvragen. Ja, Bruin II. Het kabinet Bruin I werd immers gevormd door de nazi-politicus Arthur Seyss-Inquart ten tijde van de bezetting van Nederland door de moffen. Oké, er zitten wat kleine nuanceverschillen tussen beide kabinetten, maar nuance is in deze barre rechtse tijden toch al ver te zoeken, dus reken vooral mij er niet op af. Maar goed, wat schrijft de VVD eigenlijk? De partij maakte in november bekend dat men “blij” is dat het kabinet op verzoek van de VVD gaat onderzoeken of de fiscale voordelen voor goede doelen en actiegroepen, “die willens en wetens de wet overtreden”, kunnen worden beëindigd. Goede doelen kunnen de zogenaamde ANBI-status aanvragen. Die houdt in dat giften aan zulke organisaties aftrekbaar zijn, en dat die organisaties zelf ook geen belasting hoeven te betalen over schenkingen of erfenissen. Met het intrekken van de ANBI-status wil de VVD oppositionele actiegroepen, en ook organisaties als Milieudefensie en Greenpeace, keihard in de portemonnee treffen en monddood maken. En nu niet allemaal roepen dat we afglijden naar een fascistoïde staat…

De anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven bakt ze ook weer bruin. Onlangs organiseerde men een internationaal seminar over abortus in uitgerekend het Poolse Auschwitz. Daar stelde men het uitroeien van Joden, zigeuners, homoseksuelen en linkse mensen in het concentratiekamp Auschwitz gelijk aan abortus. We zouden volgens de christenzeloten vandaag de dag namelijk te maken hebben met “een abortusholocaust”. Volgens Schreeuw om Leven horen de artsen die abortus uitvoeren voor een internationaal gerechtshof berecht te worden, net zoals de nazi-misdadigers na de Tweede Wereldoorlog terecht stonden tijdens het proces van Neurenberg. Het is toch godgeklaagd dat de christenfundamentalisten over de ruggen van miljoenen slachtoffers van het nazisme politiek bedrijven. Hierbij past geen luchtige grap. Hierbij past slechts een beschamende stilte. En natuurlijk de hoop dat God, mocht die onverhoopt toch blijken te bestaan, de organisatoren van Schreeuw om Leven massaal laat branden in de hel, tot in eeuwigheid. Amen.

Brievenbuspisser.

Ook de PVV vliegt op de eigen website weer uit de bocht. Men beklaagt zich over “de straatterreur” uit de hoek van Marokkaanse jongeren. Enkel die jongeren zouden “complete wijken terroriseren” en “het tuig zou maar niet aangepakt worden”. De partij heeft dan ook onlangs een “Meldpunt Straatterreur” opgericht. Daar kan melding gemaakt worden van “terroristen” die voor overlast zorgen. De PVV zal de ervaringen bundelen en “een zwartboek straatterreur” aanbieden aan de minister. Het PVV-freikorps lijkt met dit initiatief echter vooral in de eigen knie te schieten. Op internet circuleren al oproepen om het PVV-Meldpunt te overladen met klachten over asociale en gewelddadige PVV-vertegenwoordigers, zoals Dion – vrouwenmepper – Graus, Eric – brievenbuspisser – Lucassen, Martin – buthead – Bosma, Hero – barmanslayer – Brinkman, Marcial – kopstoot – Hernandez, Jhim – faillissementsfraudeur – Van Bemmel, Daniël – drankrijder – van der Stoep, en ga zo maar door. Ook kan er natuurlijk melding gemaakt worden van de “terreur” die dagelijks door delen van het hufterige PVV-ejaculaat, sorry, electoraat, veroorzaakt wordt, alsmede de bende al dan niet met de PVV sympathiserende kaalkopjes die om de haverklap moskeeën slopen of in de fik zetten. En nu we toch bezig zijn, laten we ook klachten indienen over alle witte boorden-criminelen die de laatste jaren met hun terreur de samenleving daadwerkelijk op de rand van de afgrond hebben gebracht. Op deze manier wordt het nog wel wat met dit PVV-initiatief!

Gerrit de Wit