Wat schrijft rechts?

Volgens Max Micha houden we in Nederland voortdurend links.
In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag.

Op de Dagelijkse Standaard gaat de nationale zeurpiet en publicist Leon de Winter uit zijn dak tegen de Amerikaanse president Obama. Die zou de indruk wekken “een milde middenfiguur” te zijn, maar volgens De Winter is Obama toch echt een gevaarlijke “socialist”. Als bewijs voor deze idiote stelling merkt De Winter enkel op dat Obama het kind is van een zwarte Keniaanse vader en een “linkse moeder”. Dat zou ertoe hebben geleid dat hij al van jongs af aan “gevoelig” zou zijn geweest voor “radicale ideologieën”, aldus de krankjorume De Winter. Volgens hem zou Obama zelfs “zonder problemen voor de SP in ons parlement zitting kunnen nemen”. Maar iedereen met meer verstand dan een wandelende tak weet natuurlijk dat De Winter weer eens uit zijn nek kletst. Obama zou namelijk met gemak het CDA of de VVD kunnen leiden, alhoewel het CDA voor hem nog wel eens te links zou kunnen zijn. De Winter plaatst zich met zijn kritiek op één lijn met de boze conservatieve nutcases uit de hoek van de Tea Party-beweging die het nog steeds ongelofelijk vinden dat er “een neger” in het Witte Huis huist.

Op de website van de PVV in Limburg gaat voormalig fractieleidster Laurence Stassen tekeer tegen het CDA. Die o zo vrome partij zou de PVV namelijk een judasstreek geleverd hebben door de provinciale coalitie op te blazen, figuurlijk althans. Volgens Stassen was er sprake van “een vooropgezet spel” en is “de oude regentenmentaliteit” weer “naar boven komen drijven” bij het CDA. Stassen vreest een centrum-linkse coalitie in Limburg, bestaande uit het CDA en PvdA. Zo’n coalitie zal volgens haar “weer rollebollend over straat” gaan. Het is altijd frappant en amusant om dit soort kritiek uit de mond van Stassen te horen. Zij staat immers bekend als “krijsie krijsie” wegens haar hysterische uitvallen naar moslims én politieke tegenstanders, waaronder die van het CDA. Een dag niet gekrijsd is een dag niet geleefd, zou dan ook heel goed het levensmotto van deze Limburgse dame kunnen zijn. Maar zoals ze zelf ook al schrijft: “De PVV kiest haar eigen bewoordingen”. En laten dat nu vooral scheldwoorden zijn…

Op de opiniewebsite Artikel7 wordt er nog wat nagekaart over de dood van Pim Fortuyn, alweer 10 jaar geleden. De columnist Max Micha merkt op dat er sinds die tijd eigenlijk helemaal geen sikkepit veranderd is. Nederland zou volgens hem nog steeds geregeerd worden vanuit “een marxistische invalshoek”, alhoewel Rutte, Verhagen en Wilders waarschijnlijk dubbel zouden liggen van het lachen als deze nonsens hen ter ore zou komen. Maar volgens Micha is het echt waar. Dat komt volgens hem doordat “we in Nederland allemaal met het linkse gedachtegoed opgevoed worden, en dat begint al op de kleuterschool en later de basisschool”. Volgens Micha “zal Nederland altijd links blijven”, én heeft links “Nederland gemaakt tot de puinhoop waar we nu inzitten”. Het boeit Micha helemaal niets dat we nog nooit een linkse regering hebben gehad. Feiten zijn nu eenmaal van die irritante dingen. Toch vraag ik me wel eens af in welk parallel universum dit soort rechtse scribenten eigenlijk leeft? Of zouden ze dan toch echt een klap van de molen hebben gehad?

De Vrije Nationalisten Noord Brabant is een minuscuul groepje zogenaamde autonome neo-nazi’s rond de kaalkop en speknek Roy Matthijsse. Men grossiert vooral in het jatten van politieke analyses en uitdossingen van hun Duitse evenknieën. Ze oriënteren zich op de zogenaamde “linkervleugel” van de partij van Hitler, en om concreter te zijn op de SA. Die kantte zich tegen het “internationale kapitalisme”, omdat het onder leiding zou staan van Joden. Het “nationale kapitalisme” daarentegen werd door de SA omarmd, zolang de bedrijven zich maar inzetten ten bate van “het Duitse volk”. Tot zover deze geschiedenisles. Onlangs publiceerden de vrije nationalisten een politiek statement over 1 mei, de dag van de arbeid. Daarin stelt men dat “het groot-kapitaal” “tradities en eeuwenoude natiestaten” kapotmaakt. Dat “groot-kapitaal” zou “stukje bij beetje iedere nationale zekerheid, verworvenheid en nationaal bezit van het volk afsnijden ten behoeve van de kosmopolitische financiële klasse”. Regeringen met “politici van neo-liberale, sociaal-democratische of zogenaamde arbeiderspartijen” zouden “marionetten” zijn van dat “groot-kapitaal”. Ze zouden enkel werken “voor hun eigen belang”. De neo-nazi’s daarentegen hebben natuurlijk wel oog voor het algemeen belang, alhoewel de 72 miljoen doden uit de Tweede Wereldoorlog daar iets anders over zouden denken, postuum bezien dan. Ook is het niet verbazingwekkend dat men gezien de eigen marginaliteit hoopt op een samenwerking met linkse revolutionaire krachten. Het “groot-kapitaal”, in casu de Joden, zou namelijk “de revolutionaire krachten opsplitsen”. Maar we weten allen waar de zogenaamde ‘anti-kapitalistische’ opstelling van de SA toe leidde: de vakbonden werden verboden en ware anti-kapitalisten werden opgesloten en massaal afgeslacht.

Op de website van het Oud Strijders Legioen is de arabist en medialeuteraar Hans Jansen lyrisch enthousiast over het nieuwe boek van Geert Wilders. Dat lag in de lijn der verwachting, want Jansen en Wilders zijn twee handen schuin in de lucht, sorry, twee handen op één buik. En zo heb ik mijn eerste Godwin ook weer gemaakt. Het zou me trouwens niet verbazen als de leuteraar zelf aan het boek heeft meegeschreven, maar dat even terzijde. In zijn bespreking stelt Jansen dat “de islam” de moslims er toe oproept om “het westen te plunderen en te misbruiken”. Westerse overheden zouden “hun onderdanen daar tegen moeten beschermen”. Toch zijn er, moet ook Jansen erkennen, wel een paar moslims onder die honderden miljoenen die “te fatsoenlijk zijn om de bevelen van de islam te gehoorzamen, en die niet van zins zijn zich inderdaad als vijand van het westen te gaan gedragen”. Maar daardoor moeten we ons volgens Jansen geen zand in de ogen laten strooien. Het merendeel is gewoon uit op de totale vernietiging van “ons”. Ik heb daar nog geen snars van gemerkt, maar ik ben dan ook geen medialeuteraar.

Onlangs bracht Schreeuw om Leven een brochure uit over de financiële crisis. Volgens de christenzeloten “lijken westerse landen nu de dupe te worden van een op geld en goederen gebouwd kapitalistisch systeem dat van geen stoppen weet en steeds meer wenst”. Men vindt ook dat “de groten, de rijken, de machtigen der aarde de oorlog verklaard hebben aan de armen, de zwakken, de rechtvaardigen”. Nog even, en volgend jaar loopt er ook een blok christenfanatici mee in de radicale 1 mei-demonstraties tegen het kapitalisme. Dat zou wat zijn! Maar Schreeuw om Leven is nu eenmaal Schreeuw om Leven en dus verbinden ze, hoe kan het ook anders, de crisis aan de vermeende zedeloosheid in de samenleving. Zo hekelt men de Verenigde Naties, die weliswaar voor duurzaamheid zou ijveren maar tevens “abortus en vrije seksualiteit” zou propageren. En zonder glijmiddel komen dat soort opvattingen bij de anti-abortusorganisatie wat stroef binnen. Ook vindt men dat “de machtsstrijd om het geld onderdeel is van de geestelijke strijd tussen God en de duivel en dat die uiteindelijk zal uitmonden in Armageddon”, oftewel de totale vernietiging van de mensheid. Zo bijzonder is de ‘anti-kapitalistische’ opstelling van deze christenen trouwens niet. Want was het niet ene meneer Jezus die even geleden een aantal geldwoekeraars eigenhandig uit de tempel in Jeruzalem schopte!?

In de nieuwsbrief van Stichting Taalverdediging staat een wel zeer droevig relaas van een kaderlid met de Heel-Nederlandse achternaam Smits. Toen de heer Smits onlangs de gemeente Zoetermeer belde, werd hij in de wacht gezet. Dat is zeer irritant natuurlijk, en dat onderschrijf ik ook wel. Maar wat de heer Smits vooral tegen de borst stuitte, was dat hij tijdens die wacht Engelstalige muziek te horen kreeg. Dat was een brug te ver. De heer Smits ontplofte en meldde de telefoniste die hij uiteindelijk aan de lijn kreeg dat “we hier in Nederland leven en dat ik Nederlandse muziek wil horen!”. Nu kunnen we wel badinerend doen over droeftoeters als de heer Smits die niets beters in hun leven te doen hebben, maar hé, het is ook maar een mens, hè. Toch!? Taalverdediging is voorts niet te spreken over de nieuwe naam van het onlangs verhuisde Nederlands Filmmuseum. Dat heet nu op z’n Engels EYE, oftewel “oog”. De taalpuristen pakten meteen de telefoon om hun woede over te brengen. Maar ze hadden buiten de waard gerekend, want op het kantoor van het filmmuseum sprak “vrijwel niemand een woord Nederlands”! Hahaha, einde gesprek!

Gerrit de Wit