Wat schrijft rechts?

Hedendaagse ark van Noach, gebouwd door christelijke nutcase.

In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag.

De Ark van Noach is volgens een of ander bijbelverhaal een boot waarmee de familie Noach samen met een lading dieren de zondvloed overleefde. Al jaren zijn gesjeesde christenen op zoek naar de overblijfselen ervan. Van mij mogen ze. De ark zullen ze echter niet vinden, want iets dat nooit bestaan heeft, is er gewoonweg niet. Maar leg dat maar eens uit aan een devote christen. In Nederland heeft een christen een knoeperd van een replica gebouwd van de vermeende ark. Op die boot hield Schreeuw om Leven onlangs een presentatie over “Auschwitz en abortus”. De fundamentalisten zijn immers van mening dat abortus net zo erg is als de massamoord op Joden in de vernietigingskampen. En iedereen die geboren is na de inwerkingtreding van de abortuswetgeving is in de ogen van de organisatie “een abortusoverlevende”, in verwijzing naar de Holocaustoverlevenden. Het is te hopen dat Schreeuw om Leven met de boot is uitgevaren, uit angst voor een nieuwe zondvloed. Dan zijn we even van hen verlost. Maar mijn gebeden zullen door God wel weer niet zijn verhoord.

In Laagland, het berichtenblad van Voorpost Nederland, wordt wederom gemeld dat men “het aantal acties op gaat voeren”. De acties zouden namelijk “voor gespreksstof” zorgen op de “stamtafels”, oftewel de maandelijkse Voorpost-drinkgelagen. De acties zouden “de hartslag van de organisatie” zijn. Maar gezien het geringe aantal deelnemers aan die acties is er toch iets mis met het hart van de club. Wellicht dat een reanimatie weer wat leven in de brouwerij kan brengen. Voorpost is in ieder geval op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zo heeft men behoefte aan verse fascisten met “schrijftalent” en met “webstektalent”. Voorpost biedt de nieuwelingen “een functie met op z’n tijd de nodige spanning” én “gegarandeerd boze blikken van politieke tegenstanders”. Bij die boze blikken zal het echter niet blijven, want een vermelding van de namen van de verse krachten in deze rubriek zal hun carrièrekansen vakkundig om zeep helpen. Beloofd = beloofd!

In Revolte, tijdschrift van Voorpost Vlaanderen en Nederland, wordt afgegeven op de “overbevolking”. Die leidt maar tot “hongersnoden, oorlogen en epidemieën”. In de werelddelen waar zwarte mensen kinderen baren moet er volgens Voorpost een beleid komen van gedwongen geboortebeperking. Zullen de fascisten dat af willen dwingen met spiegeltjes en kralen? In het blanke westen is er volgens Voorpost natuurlijk geen enkel probleem met “overbevolking”, althans, het westen hoeft enkel maar “een immigratiestop” in te voeren en iedereen met een kleurtje het land uit te sodemieteren, en klaar is Kees. Verder eert Voorpost ene Pierre Denis uit het Franse Bretagne. Dat blijkt een onlangs overleden oude voorman te zijn van de nationalisten die strijden voor de onafhankelijkheid van die landstreek. Voorpost steekt de beste man postuum nog even een veer in de kont, omdat hij nooit “de leiders van vroeger verloochende, ook niet als ze in 1944 tot het verliezende kamp behoorden”. In normaal Nederlands, Denis had dus geen enkele moeite met die Bretoense leiders die in de Tweede Wereldoorlog volop met de nazi’s collaboreerden. De solidariteit met rechtse Bretoenen dwingt Voorpost overigens afstand te nemen van Marine Le Pen, de leidster van het extreem-rechtse Front National. Zij zou tot spijt van Voorpost behoren tot de “cultuurimperialisten” die de Bretoense taal om zeep willen helpen. En zo ruziet extreem-rechts voort…

Onlangs zeurde de extreem-rechtse Tim Mudde nog aan mijn kop. Hij vindt het maar idioot dat ik in deze rubriek zoveel aandacht besteed aan het rechtse weekblad Elsevier. Vraag me niet waarom, want het is moeilijk wijs te worden van de praat van Mudde. Maar wellicht is hij jaloers en wil hij dat ik weer een keer over iets schrijf waar hij zelf bij betrokken is. Nou, vooruit dan maar, om van het gezeur af te zijn: dit keer aandacht voor de Stamtafel Courant, een tijdschrift en website waar hij voor werkt. In de Stamtafel Courant pleit René – schreeuwlelijk – van Gool voor een kabinet van PvdA en SP, dat gedoogd wordt door de PVV. Volgens Van Gool zijn er vooral veel overeenkomsten tussen de SP en de PVV, aangezien de SP bijvoorbeeld in de beruchte brochure “Gastarbeid en kapitaal” pleitte voor oprotpremies voor migranten. Eerlijk is eerlijk, ook migranten zijn bij de SP niet altijd in veilige handen, maar die partij zal een samenwerking met de geblondeerde clown uit Venlo toch wel uit de weg blijven gaan, mogen we hopen. Van Gool meldt verder weinig op te hebben met de politie. Maar tegelijkertijd zegt hij wel “vierkant” achter hen te staan op het moment dat men het “respect erin ramt” bij “Maghrebijns gajes” dat “geen respect heeft voor een agent”. En zo kennen we Van Gool weer. Als een opportunist met het beschavings- en ontwikkelingsniveau van een punaise.

Het weekblad Elsevier, sorry Tim, gaat tekeer tegen softdrugs. Nederland zou verworden zijn tot “de coffeeshop van Europa” en de handel in softdrugs zou enkel leiden tot “geweld” en “liquidaties”. De drugshandel zou trouwens ook nog eens “vrijwel volledig in handen van kampers en allochtone dealers, vooral Marokkanen, zijn”. Waar Elsevier die wijsheid vandaan denkt te halen, ontgaat me geheel, maar het zal niet de eerste leugen van het weekblad zijn. Enfin, Elsevier pleit voor een totaalverbod op softdrugs en sluiting van álle coffeeshops: “Verbieden is de enige optie”. Wellicht dat Elsevier eens een rapportage kan maken over het drugsbeleid in pakweg Amerika: daar is het totaalverbod op drugs immers ook zeer succesvol gebleken. Ja toch? In Elsevier wordt voorts weer eens aangeschopt tegen ontwikkelingssamenwerking. Nederland zou namelijk veel geld geven aan “homofobe landen”, aan “foute partners” in Afrika die homoseksualiteit strafbaar gesteld hebben. Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking onderkent de problematiek in die landen, maar probeert er wel invloed op uit te oefenen, zo zegt men. Van Elsevier daarentegen kan de hulp natuurlijk direct gestopt worden. Over de Nederlandse bedrijven die in die landen met de regeringen samenwerken en hun zakken vullen over de ruggen van de lokale bevolkingen, rept het weekblad met geen woord. Dat is nu eenmaal de veelgeprezen Hollandse handelsgeest, en dan mag het.

Zoals bekend heeft de PVV niet veel op met de rechten van homo’s. Enkel als men het in kan zetten bij de hetze tegen moslims, springt de partij voor hen in de bres. Zo ook in Den Haag. Daar werd volgens de PVV-website blijkbaar onlangs een jonge homoseksuele man mishandeld door een “niet-westerse allochtoon”. Volgens de PVV is dit “al de tweede keer in korte tijd” dat een homoseksueel door “allochtonen” mishandeld wordt. Volgens de partij “is elke klap in het gezicht van een homoseksueel een klap in het gezicht van onze westerse normen en waarden”. Op de website van de PVV eist men dat de minister voortaan “daders van homogeweld de Nederlandse nationaliteit ontneemt” en hen na veroordeling het land uitzet. Maar hoe gaat de PVV de nationaliteit ontnemen van al die “autochtonen” die zich schuldig maken aan geweld tegen homo’s? Uit onderzoek door de politie zelf blijkt immers dat verdachten ervan voor 86 procent van Nederlandse afkomst zijn. Wil de PVV nu ook al Nederlanders gaan deporteren? En waar naartoe dan, vraag ik me zo af. Wil men hen direct vanaf de Scheveningse Pier met een blok beton aan het been de Noordzee in smijten? Voor de PVV is niets te gek.

In Pro Patria, het tijdschrift van de Nationalistische Volks Beweging (NVB), wordt een lofzang gehouden op de toenmalige apartheid in Zuid-Afrika. Daar was er “geen integratie, geen multi-samenleving, maar zelfstandigheid en ontwikkeling van eigen cultuur en taal”. Volgens de NVB zijn het überhaupt “de van oorsprong protestants-christelijke blanke volkeren die de hoogste ontwikkeling hebben doorgemaakt”. Daar is natuurlijk wel ietsiepietsie op af te dingen. Want is het bijvoorbeeld niet zo dat wij hier in het westen nog met een berenvel om de piemel en een knots in de hand rondliepen, terwijl ze in Egypte al naar hartenlust piramides uit de grond stampten? Maar ja, zo’n stukje cultuurrelativisme zal wel niet aan de NVB besteed zijn.

Gerrit de Wit