Wat schrijft rechts?

Ook Voorpost steunt de Tibetaanse 'god-koning'. Foto: Ims Bildarkiv
Ook Voorpost steunt de Tibetaanse ‘god-koning’. Foto: Ims Bildarkiv
In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën zijn aan de orde van de dag.

Op de website van Voorpost staat een verslag van een demonstratie in Brussel tegen de Chinese bezetting van Tibet. Daaraan deden duizenden mensen mee, inclusief zo’n vijftien bruinhemden van Voorpost. Net als veel Tibetanen zelf eist ook Voorpost dat de Dalai Lama terugkeert als “het wettige staatshoofd” en ijvert men voor “zelfbeschikkingsrecht voor het Tibetaanse volk”. Voorpost droeg op de demonstratie een spandoek met zich mee met de tekst “Vlaanderen en Nederland solidair met Tibet”. De vrijage van Voorpost met de Dalai Lama en het Tibetaanse ‘volk’ is minder bizar dan het op het eerste gezicht lijkt. Want die vriendelijk ogende en serene Dalai Lama heeft immers ook wat esoterisch-dictatoriale trekjes én een lading rechtse vriendjes. Daarbij is Voorpost altijd al laaiend enthousiast over bewegingen die net als zijzelf ijveren voor volksnationalistische staten, zolang die ‘volkeren’ natuurlijk maar in eigen land blijven. De solidariteit van Voorpost met Tibet komt ook voort uit hun afkeer van China dat in hun ogen een communistische staat is. Maar wie tegenwoordig nog met droge ogen durft te beweren dat de dictatuur aldaar iets met communisme van doen heeft, moet z’n traanbuizen eens na laten kijken. Dat laat onverlet dat het de Tibetaanse solidariteitsbeweging zou sieren om bij een volgende gelegenheid de lieden van Voorpost uit hun demonstratie te bonjouren, want met zulke ‘vrienden’ heb je geen vijanden meer nodig.

Op de site van de PVV is men weer eens “woest” over de intrek van een Turks Islamitische Culturele Stichting in een voormalige school in de Haagse wijk Transvaal. Volgens de PVV – overdrijvingsmodus aan – zijn de bewoners van die wijk daardoor “hun leven niet meer zeker” en wordt er zo een “klein Turks kalifaat” opgericht – overdrijvingsmodus uit. Bijzonder grappig in deze is overigens dat de PVV eigenlijk tekeer gaat tegen de eigen bloedbroeders, maar dan van Turkse origine. De stichting is namelijk lid van de Turkse Federatie Nederland (TFN), oftewel, het gaat hier om extreem-nationalistische Grijze Wolven. Maar een Turk blijft een Turk in de ogen van de PVV, ook al zijn die Turken net als de PVV extreem-rechts. In die zin is de PVV wel weer consequent in hun haat tegen migranten. Dat moet ik ze nageven.

Over broedermoord gesproken, bij Forza! kunnen ze er ook wat van. Deze splinterpartij werd in 2004 opgericht door Paul Meijer, nadat hij met ruzie uit de LPF vertrok. En ruziemaken konden ze bij de LPF. Het is net alsof Pim Fortuyn vlak voor zijn dood dertig stukken vlees uit zijn lichaam heeft laten snijden, ze op kweek heeft gezet, er oogjes en ledematen aan heeft laten naaien en dat er daarna iets mis is gegaan in de koeling. Al zijn volgelingen en vertrouwelingen, inclusief alle PVV-politici, het zijn net mislukte genetische experimenten uit een of ander Russisch laboratorium. Maar goed, terug naar het onderwerp. Forza! bezet enkel in de gemeente Haarlemmermeer drie raadszetels. Enkele maanden geleden sloot het Noord-Hollandse Statenlid Monica Nunes zich bij hen aan. Zij stapte kort daarvoor samen met Hero Brinkman met ruzie uit de PVV, kreeg daarna ook bonje met hem, kwam publiekelijk onder vuur te liggen wegens haar postings op een nazistisch webforum en sloot zich toen maar aan bij Forza! Je moet toch wat in je leven. Volgens de website van Forza! bestaat er een stedenband tussen Haarlemmermeer en een of ander gat in Hongarije. Forza! eist nu dat die stedenband verbroken wordt, omdat “in Hongarije onder invloed van de populaire, deels extremistische, politieke partijen Jobbik en Fidesz de mensenrechten steeds meer geschonden worden”. Volgens Forza! “steekt het antisemitisme in het land sterk de kop op, worden zeer schokkende uitspraken gedaan over Roma’s en er wordt steeds meer geweld tegen hen gebruikt”. Daarnaast worden volgens Forza! homoseksuelen niet erkend en daklozen en arme mensen “als onvolwaardig” beschouwd. De Hongaarse zusterstad zou geleid worden door een Fidesz-burgemeester die de “kwalijke ontwikkelingen” gedoogt. Forza! wil daarom de stedenband verbreken. En dat mag best opvallend genoemd worden daar Fidesz en het fortuynisme door de bank genomen twee handen op één buik zouden kunnen zijn. Hulde aan Forza! Voor één keer dan, hè.

Onder het motto “Over de doden niets dan slechts” gaat de VVD-er Arend Jan Boekestijn in Elsevier tekeer tegen de onlangs overleden president Hugo Chávez. Volgens onze rechtse houwdegen was Chávez “geen lieverdje”, “regeerde de man als een dictator, schond hij voortdurend mensenrechten en steunde hij dubieuze buitenlandse regimes”. Wat dat laatste betreft heeft Boekestijn zeker een punt: elke sociaal-democraat die nauwe banden onderhoudt met een godsdienstwaanzinnige en antisemiet als de Iraanse president Ahmadinejad is geen knip voor de neus waard, zoals Geert Wilders altijd mooi weet te zeggen. Maar dictator? Chávez is via verkiezingen aan de macht gekomen, en is daarna doodleuk verkiezingen blijven winnen, keer op keer en ondanks dat de rechtse oppositie beschikte over zakken geld, eigen media en steun van bedrijfsleven en westerse regeringen. Boekestijn betreurt verder dat onder Chávez “de rijken het land ontvlucht zijn”. En daarop past maar één antwoord: bye, bye, zwaai, zwaai en opgerot. Volgens Boekestijn heeft Chávez met de olieopbrengsten “politieke steun” van de armen gekocht, net alsof dat een halsmisdaad is. De VVD-er geeft toe dat daardoor “het leven van de armen wel verbeterde”, maar een geprivatiseerde olie-industrie zou in de ogen van Boekestijn veel meer voor de armen betekend kunnen hebben. Dat hebben die armen inderdaad gemerkt voordat Chávez aan de macht kwam en de oliedollars regelrecht in de zakken van de kapitalisten verdwenen. Maar wat zeur ik nou. Natuurlijk is er het nodige op Chávez aan te merken. Hij kende wat autoritaire trekken en bleek niet in staat om een daadwerkelijk socialistisch bestel op te bouwen: veel rijken beschikten immers nog steeds over grote voorrechten. Maar hé, ook al was Chávez op sommige vlakken een autoritaire rotzak, hij was wél onze rotzak.

In Wij Europa van de Nederlandse Volks Unie (NVU) beklaagt Partei-Obersturmbannführer Constant Kusters zich over het nazistische webforum Stormfront. Volgens hem zijn daar veel “informanten en infiltranten van links en AIVD te vinden, om allerlei discussies negatief te beïnvloeden”. Ook zouden die “linkse infiltranten” informatie van het forum doorsturen naar anti-discriminatiebureaus, waarop dan weer aangiften tegen nazi’s gedaan zouden worden. Kusters roept zijn Partei-kameraden op “om dit soort discussiefora te mijden” en “gewoon gezellig op ons eigen NVU-forum te discussiëren”. Op dat besloten forum “hoeven wij ook niet bevreesd te zijn dat iedereen over onze schouders meeleest of allerlei idioten alleen maar bezig zijn om een discussiedraad te vervuilen”. Bijkomend voordeel voor de rest van de wereld is natuurlijk dat het open web zo niet meer bevuild wordt met de bruine drek die menig NVU-er weet te produceren, dus deze zelf-isolatie juich ik van harte toe. Toch kruipt Kusters’ arische bloed waar het niet gaan kan, want hij, of in ieder geval iemand van zijn partij, post nog steeds allerlei dienstmededelingen op Stormfront. Maar goed. Verder blijken er weer nieuwe bestuursleden aangesteld te zijn van de jongerenorganisatie van de NVU, de Germaanse Jeugd Nederland. Dit keer nemen Rick Pakvis en Wesley Hols het stokje over, alhoewel beiden ook niet meer de jongsten zijn. Dat is overigens al de zoveelste bestuurswisseling bij de GJN in de afgelopen jaren. Ze wisselen vaker van bestuur dan ik van onderbroek, en dat is veelzeggend, ook over mezelf klaarblijkelijk.

In de nieuwsbrief van Taalverdediging is men not amused over prins Constantijn. Die zoon van Beatrix opende het academische jaar van de Rotterdamse universiteit en deed dat met een “volledig Engelstalige toespraak”. “Zou een beetje eerbied voor zijn moeders onderdanen en hun taal niet op zijn plaats zijn?”, vragen de taalstrijders zich retorisch af. Nu was Constantijn in de ogen van Taalverdediging toch al een halve landverrader, daar hij in Brussel woont en zijn kinderen naar een Franstalige school stuurt. Eenieder die Taalverdediging op de kast weet te jagen, het dondert me niet om wat, verdient mijn respect, zelfs als die lid is van de kliek van het Huis van Oranje Nassau. Nu weer even serieus, voor zover daar bij Taalverdediging sprake van kan zijn. Het clubje bericht ook over het Duitse pretpark Kernwasser Wunderland. Dat pretpark in de gemeente Kalkar zit in een kweekreactor die mede door militante protesten nooit in gebruik is genomen. Wat er nu prettig is aan een pretpark in een kerncentrale ontgaat me, maar daar gaat het hier even niet om. Taalverdediging is blij dat alle opschriften in het park ook in het Nederlands zijn aangebracht. Verder zouden sommige evenementen enkel in de Nederlandse taal geschieden. Dat is allemaal mooi en prachtig, maar toch vraag ik me oprecht af wat de Duitse evenknie van Taalverdediging, waarschijnlijk Spracheverteidigung of zoiets geheten, hier nu van vindt. Die zullen van woede wel oververhit raken, met het risico van een meltdown.

Gerrit de Wit