Wat schrijft rechts?

Virginia Kapic
In de obscure blaadjes van extreem- en populistisch rechts komt hun ware aard naar boven. Haat tegen niet-westerse migranten en Joden voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van menig bruinhemd: onderlinge ruzies zijn aan de orde van de dag.

Fucking great! Onlangs vluchtte volgens de nieuwsbrief van Stichting Taalverdediging de eerste Nederlander het land uit, omdat hij “de taalverloedering in Nederland niet meer kon aanzien”. De man ergerde zich zodanig aan het gebruik van de Engelse taal alhier dat hij verkaste naar Zweden. Daar kan de “taaluitwijkeling” zijn geluk niet op, want “Zweeds is er de voertaal met weinig uitheemse woorden erin”. Ook reclameteksten zijn er tot zijn grote genoegen enkel in het Zweeds. Op de opmerkelijk actie van de man past maar één reactie: bye bye, zwaai zwaai, en opgerot. En dat er nog maar vele taalverdedigers mogen volgen.

Ashes to ashes, dust to dust. En weer heeft een vaste medewerker van Stavast, het periodiek van het Oud Strijders Legioen (OSL), het loodje gelegd. Ditmaal betreft het de communistenvreter Arthur Stam. Maar over de doden niets dan goeds, dus laat ik mijn mond maar houden. StaVast haalt verder uit naar de knuffelrapper Ali B. Die gaf onlangs een optreden op een scholengemeenschap en verkondigde daarbij “smerigheden” over drugs, drank en “wisselende sexuele contacten”. Grutjes! De fatsoenrakkers vragen zich dan ook af “wie het in vredesnaam in zijn hoofd haalt” om “een Marokkaanse rapper” uit te nodigen. Het geheugen laat de oud-strijders weer eens in de steek, want laat Ali nu net een “raszuivere” Nederlander zijn die in Zaanstad uit de baarmoeder van mama kroop. StaVast zou voorts wel raad weten met de “Somalische moslimpiraten”. Die moeten rücksichtslos “vernietigd” en “uitgeroeid” worden. Het liefst zouden de oud-strijders hun musketten uit het vet halen om het klusje zelf te klaren. Net zoals ze tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog eigenhandig 150 duizend Indonesiërs over de kling joegen.

Op de website Stop Antifa staat de rubriek “Wat schrijft links?”. Een verwijzing naar dit schrijven. Originaliteit is nu eenmaal niet de sterkste kant van de bruinhemden, integendeel. Enniewee, de kaalkopjes bespreken enkel het anti-fascistische blad Alert! Dat zou door de publicatie van de namen van rechtsmensen “menig carrière” van hen “verwoest” hebben. Die veer steken we mooi in onze reet! Maar eerlijk is eerlijk, op die constatering valt toch het nodige af te dingen. Ook zonder de publicatie van die namen zouden de kansloze kaalkopjes namelijk geen carrière maken. Daar zorgen hun idiote opvattingen en uitdijende strafbladen zelf wel voor. Toch heeft Alert! volgens de rubriek één goede functie: het “roddelblad” zou “ontspannend” werken als je met “constipatie” op de wc-pot zit. Wie weet helpt Alert! de extreem-rechtsen wel bij het draaien van bruine bolussen in de vorm van de cijfercombinatie 88: Heil Hitler!

Het Vlaamse nieuw-rechtse tijdschrift TeKoS staat doorgaans vol met hoogdravende en ingewikkelde analyses waar de honden geen brood van lusten. In het laatste nummer staat een interview met de Fransman Pierre Vial. Hij was eerder bestuurslid van de Franse nieuw-rechtse denktank GRECE en in 1994 richtte hij de buitenparlementaire organisatie Terre et Peuple op. Die probeert zogeheten “identitairen” in Europa te verenigen in de strijd tegen de vermeende “islamisering”. Vial windt er in het interview geen doekjes om en ontpopt zich als een onvervalste racist. Hij pleit voor een etnisch homogeen Europa. “Rasvermenging” zou volgens Vial alleen maar leiden tot “de ontbinding van de Europese identiteit”. De al aanwezige migranten zouden Europa “bezet” houden. De oorlogszuchtige Vial wil dan ook “ons grondgebied heroveren”. Om de strijd tegen het “Amerikaans imperialisme” aan te gaan pleit hij voor een geopolitiek machtsblok van Europa en Rusland, oftewel een blank “Eurosiberië”. Tot zover TeKoS.

In Wij Europa van de Nederlandse Volks Unie (NVU) doet Herr Gauleiter Constant Kusters verslag van de NVU-demonstratie in Amersfoort. Die keerde zich tegen “het casino-kapitalisme”. Niemand weet precies wat Kusters daarmee bedoelt, maar het zal ongetwijfeld wel iets met Joden te maken hebben. De demonstratie werd luidkeels overstemd door honderden woedende Amersfoorters. Dat irriteerde Kusters mateloos. Hij wil dan ook dat de politie een volgende keer hard optreedt “tegen de links-fascistische kinderen” die door middel van fluitjes en luchthoorns de toespraken verstoren. Ondanks het debacle in Amersfoort spreekt Kusters toch van een “keigezellige” demonstratie. Je moet toch wat. In Wij Europa haalt Kusters verder uit naar Voorpost-actieleider Florens van der Kooi, omdat die niet meer openlijk zou willen samenwerken met zijn partij. Dat zou het imago van Voorpost namelijk geen goed doen. Kusters noemt Van der Kooi “de grootste schijnheil van Nederland”. Van der Kooi predikte volgens hem immers tot voor kort samenwerking tussen nationalisten en nationaal-socialisten, liep mee in een nazistische demonstratie in Duitsland en werd zelfs lid van de NVU. Om een lang verhaal kort te maken: het is wederom bal in het extreem-rechtse kamp, en zoals altijd is Kusters daarbij van de partij.

In december 2008 bracht Virginia Kapić het boek De ongeliefde waarheid uit, dat doorspekt is met citaten uit de bijbel. Wie zegt u? Virginia Kapić was ooit medeoprichter van de nazistische Nationale Alliantie. Ze genoot al snel bekendheid als een jodenhaatster eerste klas en een notoir ruziemaakster, en dat is pas de waarheid, ongeliefd of niet. Kapić is al enige tijd niet meer actief in de extreem-rechtse beweging, maar ze is nog steeds zo gek als een deur. Zo meent de godsdienstwaanzinnige Kapić dat zetel 666 in het Europees Parlement onbezet is, omdat die gereserveerd kan zijn voor de komst van “de antichrist”. De Europese Unie is volgens haar überhaupt een “satanisch bolwerk”. Ze vindt verder dat homoseksualiteit “een seksuele afwijking” is, veroorzaakt door “defecten in het brein”. En feminisme zou volgens mevrouw “een mentale ziekte” zijn. Toe maar. Over Joden is Kapić ook nog steeds helder: die hebben de media in handen en regeren de VS. De holocaust is volgens haar nooit gebeurd. Er bestaan immers “geen documenten dat Adolf Hitler en de zijnen ooit het bevel gaven dat Joden vergast moesten worden”. En volgens Kapić staat alleen maar vast dat Hitler de Joden “middels pesterijen weg wilde hebben, wat later resulteerde in concentratiekampen waar arbeid werd verricht”. En daar voegt ze heel subtiel “arbeid adelt” aan toe. Kapić is ook tegen “rasvermenging”, omdat God nu eenmaal het gebod “pleeg geen overspel” uitgevaardigd zou hebben. Wie belt de geesteszorg?

Gerrit de Wit

Dit artikel verscheen eerder in Alert!