Wat schrijft rechts?

Reichskanzler Constant Kusters hoopt ooit nog eens namens het kabinet-Kusters I miljoenen Volksgenoten toe te spreken. Tot die tijd zal hij het moeten doen met een schare van tientallen - verveelde - volgelingen.

In de obscure blaadjes van extreem- en populistisch rechts komt hun ware aard naar boven. Haat tegen niet-westerse migranten en Joden voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van menig bruinhemd: onderlinge ruzies zijn aan de orde van de dag.

De Partij van de Vrijheidsbeperkingen (PVV) laat zich de laatste maanden wel kennen. Bij bosjes worden PVV-Kamerleden ontmaskerd als brievenbuspissers, geweldplegers, hele en halve criminelen, pornobaronnen, ontuchtplegers, halve zolen en fantasten. Ook het beeld dat de PVV opkomt voor de rechten van homoseksuelen behoeft enige bijstelling, om er maar een understatement tegenaan te gooien. Zo gaat PVV-raadslid Paul ter Linden op de website van de PVV Den Haag tekeer tegen homoseksuelen die seks hebben op openbare plekken als het Haagsche Bos. Dat leidt volgens hem maar tot “onwenselijke situaties” en “schending van de openbare orde”. Ter Linden eist dan ook van de burgemeester dat hij een peloton stadswachten of agenten naar het Haagsche Bos stuurt om die homo’s rücksichtslos op de bon te slingeren. Bizar genoeg is Ter Linde zelf ook homoseksueel, maar dan wel een van het soort doe-maar-normaal-dan-doe-je-al-gek-genoeg. Al eerder raakte Ter Linden in opspraak toen hij pleitte voor het verplicht aanbrengen van een tatoeage boven het geslachtsdeel van met hiv besmette mannen. Dat zou volgens Ter Linden “veel nieuwe besmettingen kunnen voorkomen”. Ondertussen gaat het gerucht rond dat strijdbare voorvechters van homorechten naar Ter Linden op zoek zijn om hem weer terug in de kast te stoppen.

In De Telegraaf, krant van Stakker Nederland, wordt zoals gebruikelijk ook weer de nodige nonsens te berde gebracht. Zo wordt de oprichter van het internetbedrijf XS4ALL Ron Gonggrijp omschreven als “adjudant van WikiLeaks-voorman Julian Assange”. De Telegraaf voert verder de zelfbenoemde onderzoeker en fantast Peter Siebelt op die Gonggrijp ongestoord “een linkse terreuractivist” en “staatsgevaarlijk” noemt. Daarbij linkt Siebelt Gonggrijp via een onnavolgbare redenering direct aan de Russische geheime dienst KGB en zelfs aan de Rote Armee Fraktion. Gonggrijp is natuurlijk niet zo blij met de onzin en feitelijke onjuistheden die De Telegraaf en Siebelt bijeen fantaseren. Zeker niet nu de Amerikaanse justitie een strafrechtelijk onderzoek naar Gonggrijps rol in Wikileaks is begonnen en mogelijk om zijn uitlevering zal vragen. Maar dat zal De Telegraaf een rotzorg zijn: om maar zoveel mogelijk kranten te verkopen gaat men nog steeds over lijken.

In haar blad Wij Europa keert de Nederlandse Volks Unie (NVU) zich tegen integratie. Dat leidt maar tot het ontstaan van “een Euraziatisch negroïde mengras”. De NVU is dan ook een groot voorstander van “segregatie” en “repatriëring” van alle “volksvreemde elementen”, net zoals Adolf Hitler altijd wilde. En als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks, want de NVU sluit niet uit dat “de verdrijving” met geweld gepaard zal moeten gaan. De NVU hoopt verder dat partijleider Constant Kusters “in de toekomst” in de “achtereenvolgende kabinetten Kusters” werk gaat maken van dit “diversiteitsbeleid”, oftewel van de Endlösung. De NVU droomt dus al hardop van de kabinetten Kusters 1, Kusters 2 en Kusters 3. Dat zou wat zijn! Maar de meeste dromen zijn bedrog, en dat is deze zeker. Verder meldt Kusters dat de NVU met “zoveel als mogelijk verschillende organisaties op de rechts-radicale flank zal blijven samenwerken”. Maar gezien Kusters’ onuitroeibare eigenschap om met alles en iedereen uiteindelijk ruzie te maken, zullen dat er niet bijster veel zijn. En om mijn gelijk meteen maar te onderstrepen: Kusters deelt in hetzelfde artikel meteen weer een sneer uit naar de extreem-rechtse organisatie Voorpost, omdat die opgeroepen had om deel te nemen aan een totaal geflopte demonstratie van de Dutch Defence League in Amsterdam.

De nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging schrijft zeer verheugd over de mogelijke doorbraak in de ontwikkeling van “vertaalmachines”. Een Amerikaans bedrijf zou namelijk binnen enkele jaren met “deugdelijke vertaalapparatuur” op de markt komen, waardoor anderstaligen middels een kastje direct met elkaar kunnen communiceren. De taalzeloten van de stichting kijken daar natuurlijk “reikhalzend” naar uit, omdat niemand dan nog de moeite zou hoeven te nemen om andere talen dan het Nederlands aan te leren. Taalverdediging krijgt in de nieuwsbrief verder nog een stevige tik op de vingers van übertaalpuristen. In de nieuwsbrief zouden namelijk nog wel eens woorden staan die oorspronkelijk uit Frankrijk over zijn komen waaien. Daarbij kun je denken aan woorden als “secretariaat” en “abonnement”. Volgens sommigen moeten die woorden vervangen woorden door respectievelijk “hoofdbureel” en “intekening”. Niet dat iemand er dan nog wat van snapt, maar daar gaat het Taalverdediging niet om.

In Elsevier staat een interview met Raymond de Roon, PVV-Kamerlid en raadslid in Almere. De rechtsbuiten van de PVV wordt daarin “een scherp analyticus” genoemd, terwijl De Roon juist grossiert in oneliners die linea rectum uit zijn onderbuik komen, je weet wel die plek vlakbij de endeldarm. Maar ik dwaal nu af in donkere krochten. De Roon wordt in Elsevier nauwelijks een strobreed in de weg gelegd, ageert voluit tegen hoofddoekjes, en bepleit maar weer eens het toedienen van knieschoten aan hooligans. In het interview staat toch nog een weerwoord, namelijk een citaat van de fractievoorzitter van Leefbaar Almere. Volgens hem ziet De Roon problemen die er niet zijn. “De strijd willen aanbinden met de islamisering van Almere is hetzelfde als de bezem willen halen door de prostitutie in Staphorst”, aldus Leefbaar Almere. En zo is het maar net. In Elsevier staat verder de vaste column van Arend-Jan Boekestijn. Die was eerder VVD-Kamerlid en kwam veelvuldig in opspraak. Zo noemde hij Chinezen ooit “spleetogen” en verweet hij zijn leider Mark Rutte een “gebrek aan ideeën”. Tegenwoordig probeert Boekestijn zich weer volop in te likken bij Rutte. Zo ook in de column in Elsevier. Onder de titel “Het gelijk van Rutte” veegt Boekestijn de vloer aan met de milieubeweging, stelt hij in navolging van Rutte dat er geen enkel bewijs is voor het aandeel van de mens in de opwarming van de aarde, en bepleit hij de bouw van meerdere kerncentrales. Met dat laatste zouden “we ons minder afhankelijk kunnen maken van de Poetins en de ayatollahs van deze wereld”. En dat kernafval kan dan wel gedumpt worden in Boekestijns’ kelder.

De Nationalistische Volks Beweging (NVB) toont in haar tijdschrift Pro Patria aan te beschikken over het historisch besef van een pelpinda met alzheimer. De organisatie is namelijk van mening dat de linkse beweging er een “fascistisch gedachtengoed” op nahoudt. Men spreekt dan ook wel eens over “links-fascisten”. Er is natuurlijk veel te zeggen over links, maar historisch en politiek bezien slaan dit soort vergelijkingen natuurlijk als een tang op een varken. Verder is in het tijdschrift weer dezelfde riedel te lezen als altijd: links is stom, migranten zijn stout, en joden zijn fout. Genoeg over de zieltogende NVB.

In de Vlaamse extreem-rechtse beweging groeit het geloof dat een gewenste splitsing van België nabij begint te komen. Volgens Revolte, lijfblad van Voorpost Vlaanderen en Nederland, moet daarbij de merendeels Franstalige stad Brussel geannexeerd worden op de Walen. De Franstaligen in Brussel hebben volgens Voorpost de overtuiging dat hun “cultuur superieur zou zijn aan het ‘boerse’ Vlaams”. De Franstalige inwoners zouden zelfs regelmatig de volgende zin uitspreken als ze in het Nederlands aangesproken worden: “Moi, je ne parle pas Boer”, oftewel: “Ik spreek geen boers”. En dat klinkt best geinig, moet ik zeggen. Voorpost wil na een annexatie van Brussel de stad taalkundig zuiveren door de Franstaligen te verplichten om ook Nederlands te leren. Verder moet de stad volgens Voorpost ook min of meer ontdaan worden van moslims. Anders dreigt Brussel “op korte termijn een moslimstaatje te worden” dat “zich wel eens zou kunnen ontpoppen tot een uitvalbasis van jihadi’s”. Revolte treurt verder om de teloorgang van het Vlaams-nationalistische café-restaurant Rubenshof in Antwerpen. Die tent zou namelijk “overgenomen” zijn “door een… Marokkaan”. En dat is “even slikken” voor de bruinhemden van Voorpost. Het Rubenshof was namelijk “altijd nauw verbonden met de Vlaamse beweging”. Allerlei extreem-rechts gespuis kwam daar over de vloer en er werden zelfs “vormingsavonden” over de oost-fronters gehouden, oftewel over de voormalige Vlaamse vrijwilligers van de Waffen SS. Maar daar waar de een treurt om de ‘teloorgang’ van deze bruine kroeg, zal een ander, waaronder ik, er een extra pint op drinken. Proost!

Gerrit de Wit