Wat schrijft rechts?

De extreem-rechtse Tim Mudde wandelt met een koe door de stad
In de obscure blaadjes van extreem- en populistisch rechts komt hun ware aard naar boven. Haat tegen niet-westerse migranten en Joden voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van menig bruinhemd: onderlinge ruzies zijn aan de orde van de dag.

Het is feest! StaVast, orgaan van het Oud Strijders Legioen (OSL), blijkt toch niet standvastig en stopt ermee! Na jaren van trouwe dienst zit namelijk de sleet op de 82-jarige roerganger Prosper Ego.

Ook liepen de inkomsten van het blad al jaren terug, doordat de hoogbejaarde aanhang bij bosjes valt, oftewel uitsterft. In het laatste nummer doet Ego beklag over het feit dat hij voor zijn noeste arbeid nooit een koninklijke onderscheiding heeft gekregen, ondanks voordrachten daartoe. Maar die voordrachten werden natuurlijk door “de linkse censuur vakkundig geblokkeerd”, aldus een sikkeneurige Ego. Het zal hem echter ook niet geholpen hebben dat hij in 1995 werd veroordeeld voor diverse discriminerende artikelen in StaVast. In de laatste uitgave wordt verder nog een lans gebroken voor de aanschaf van de peperdure JSF-gevechtsvliegtuigen, en worden de onderzoekers gehekeld die onlangs de PVV het predikaat “extreem-rechts” opplakten. Geert Wilders zou volgens Ego voorts beveiligd moeten worden, “omdat hij gevaar loopt vanuit de links anti-fascistische wereld te worden omgebracht”. Zal de kolder dan toch echt in Ego’s kop geslagen zijn? Tot slot adviseert Ego zijn lezers om bij het verdwijnen van StaVast het rechtse weekblad Elsevier te gaan lezen. Ego herkent zich “bij herhaling” in dat blad. Toedeledokie StaVast. En dan nu over naar Elsevier.

In Elsevier wordt weer eens een dikke vinger in de reet van de PVV gestoken. De PVV is volgens het weekblad “de enige partij die een duidelijk standpunt inneemt tegen het klimaatalarmisme en de verspilling van klimaatsubsidies”. De kop in het zand steken is ook een vak. Verder wordt met instemming verhaald over een nieuwe racistische onderwijsmaatregel in Italië. Vanaf eind 2010 wordt daar “paal en perk gesteld aan het aantal buitenlandse leerlingen in de klaslokalen”. Er mogen dan niet meer dan 30 procent immigrantenkinderen in een klas zitten, althans dat heeft de regering afgekondigd. Hiermee zouden “gettoklassen” voorkomen worden. Die regering wordt trouwens gevormd door de uiterst rechtse Silvio Berlusconi en de extreem-rechtse en post-fascistische partijen Lega Nord en Alleanza Nazionale. Voorwaar een bende bruinhemden bij elkaar, maar Elsevier zal dat allemaal een worst wezen. Het blad besteedt verder aandacht aan de Amerikaanse Quiverfull-beweging. De Quiverfull-beweging? Ja, de Quiverfull-beweging. Dat staat voor “a quiver full of children”, oftewel “veel kinderen”. Het gaat om een groep van een paar miljoen Amerikaanse godsdienstmalloten die alle vormen van anticonceptie afwijzen en God laten beslissen hoeveel kinderen er geboren worden. Nou, dat blijken er heel veel te zijn, want een Quiverfull-gezin met 10 of zelfs 19 kinderen is geen uitzondering. Door veel nazaten te krijgen hopen de aanhangers “Amerika via demografische weg te veroveren en een christelijke regering te installeren”. De beweging is er al in geslaagd om vrouwenrechten te beperken: honderden artsen en apothekers weigeren de pil nog voor te schrijven. Via fundamentalistische organisaties als het World Congress of Families, dat vorig jaar een grote conferentie in Amsterdam organiseerde, probeert de beweging ook greep op Nederland te krijgen. Dat zou ook broodnodig zijn, want volgens Elsevier “heeft de lage bevolkingsgroei in Nederland geleid tot een vacuüm dat door moslims is opgevuld”.

Bij Voorpost Nederland wordt tegenwoordig wat afgeborreld. Volgens hun berichtenblad Laagland zijn er namelijk maandelijks maar liefst 7 lokale “stamtafels” in het land. In een kroegsetting keuvelen de fascisten dan wat over ditjes en datjes, en over politieke ontwikkelingen. En dat allemaal onder het genot van een bitterbal, een goed glas bier of chocolademelk. In Laagland worden voorts T-hemden te koop aangeboden, oftewel T-shirts. Op de ene prijkt, niet bewonderenswaardig, een joekel van een Keltisch kruis en op een ander staat in koeienletters “100% Nederlands”. En dan zul je net zien dat de T-hemden in een lagelonenland in Azië gefabriceerd zijn. Maar goed. In het berichtenblad wordt verder de “multicultuur” verantwoordelijk gehouden voor “de kleurloze mens”. Zo’n mens is “zijn eigen identiteit in de moderne samenleving totaal kwijt”. Die multicultuur zou natuurlijk gepromoot worden door de grote Satan Amerika. Om “veramerikanisering” tegen te gaan “zou een verstandig Europa haar eigen industrieën dienen te beschermen”, aldus de jongens en meisjes van Voorpost. Riep daar iemand “Eigen kapitalisme eerst!”?

De militante Jezus-groupies van Schreeuw om Leven maken het ook weer bont in hun nieuwsbrief. Het plegen van abortus zou namelijk “een terroristische daad” zijn, omdat er “onschuldig bloed wordt vergoten”. Zo ken ik er nog wel een paar. Dan zijn orthodoxe christenen de ergste terroristen van allemaal: zij zijn immers verantwoordelijk voor de eeuwenlange vervolging van Joden, heksenverbrandingen, kruistochten en campagnes tegen condoomgebruik. Volgens de nieuwsbrief zou abortus verder leiden tot vergrijzing, waarbij al die ongeboren kinderen gemist worden “als arbeidskrachten”. En “dat betekent een grote financiële ramp voor de Nederlandse samenleving”, aldus de rekenmeesters van Schreeuw om Leven.

In het tijdschrift Wij Europa van de Nederlandse Volks Unie (NVU) doet de Overijsselse NVU-Gauleiter Gerard Bruins verslag van een nazistische demonstratie in het Duitse Recklinghausen. Hij lardeert zijn verhaal bloedserieus met allemaal Duitse woorden, net alsof hij zich weer in het Derde Rijk van Adolf Hitler waant. Het doet bizar en geschift aan. Zo is te lezen dat een NVU-delegatie naar de “Heimat” trok. Daar troffen ze 500 andere “Teilnehmer”. Ze staken de “Schwarz-weiß-rote Reichsfahnen trots omhoog” en bewapenden zich met “Schilder”, oftewel borden. Volgens Bruins werd een Nederlandse neo-nazi opgepakt, want die zou “naar een anti-fascistische fotograaf gespuckt haben”. Op de terugweg naar Nederland aten de NVU-ers natuurlijk nog “een portie Deutsche Pommes Frites mit Bradwurst”. Het verslag is, onbedoeld, satire van de hoogste plank. En het doet vermoeden dat sommige NVU-kaderleden daadwerkelijk van de pot gerukt zijn.

Stichting Taalverdediging maakt zich in haar nieuwsbrief te sappel over de overheidscampagne tegen de verspreiding van de Mexicaanse griep. Die vindt plaats onder de naam “Grip op griep”. En dat schiet de taalfasjisten in het verkeerde keelgat. Het woord “grip” zou namelijk een Engels woord zijn, daar waar de overheid voor het Nederlandse “greep” had moeten kiezen. Misschien ligt het aan mij, maar “grip”, in de zin van “grip hebben op”, is zo Nederlands als het maar zijn kan. Niet dat het mij iets kan schelen, maar toch, om even een punt te scoren. De zeurpieten van Taalverdediging klagen er ook over dat bordjes met daarop de tekst “uitgang” in steeds meer openbare gebouwen in Amsterdam vervangen worden door bordjes met de tekst “exit”. De club klaagde hierover zelfs bij de Amsterdamse brandweer, maar die smeet de deur meteen weer dicht in het gezicht van de taalverdedigers.

In de Fortuynbode HP/De Tijd is er aandacht voor een actie van Anti-Fascistische Aktie (AFA). Die plakte verkiezingsposters van de PVV en TON over met de leus “Geef angst en haat geen stem”. HP/De Tijd poogde AFA Den Haag te bellen om meer informatie. Maar het ene persnummer dat ter beschikking was gesteld werd niet opgenomen en het andere bleek buiten gebruik. Hé Hagenezen, dat kan beter! Verder schetst het weekblad een toekomstdroom over de door hen gewenste nieuwe regering. Die zal volgens HP/De Tijd wegens de vergrijzing meer migranten moeten toelaten, maar dan enkel en alleen de hoogopgeleiden onder hen. Huwelijksmigratie en gezinshereniging dienen afgeschaft te worden, de JSF-gevechtsvliegtuigen juist aangeschaft en de dienstplicht weer ingevoerd. Verder pleit het blad voor de invoering van een vlaktaks, waarbij iedereen, ook de superrijken, nog maar 25 procent belasting betaalt. Toe maar, als dat allemaal niet rechts is, weet ik het ook niet meer.

In Revolte, strijdblad van Voorpost Vlaanderen en Nederland, staat een artikel over “ecologie en nationalisme”. Ecologie zou “een bij uitstek rechts, conservatief en volksnationalistisch thema” zijn, omdat “de wetten van het natuurlijke evenwicht” gerespecteerd dienen te worden. Bij dat “evenwicht” hoort natuurlijk ook de eco-fascistische opvatting dat elk volk zijn plek dient te kennen en dat vermenging van “volken” uit den boze is. Verder wordt Tim Mudde van de extreem-rechtse internetradio Rapaille geïnterviewd. Hij geeft aan dat Radio Rapaille zich richt op nationalisten, maar ook op “mensen die verdwaald zijn in nationaal-socialistische kringen”, en dat zijn er nogal wat. Volgens Mudde wordt er “uiteraard” vooral nationalistische muziek gedraaid, en dan met name van het slag hoe harder hoe beter. Wellicht is dat er de oorzaak van dat er nagenoeg geen hond naar Rapaille luistert, afgezien van wat kaalkoppen en nieuwsgierige anti-fascisten met een neiging tot zelfkastijding.

Gerrit de Wit