Woonbond wil protesten tegen huurbeleid versterken

Huren wordt een steeds duurdere grap.
De Tweede Kamer toont zich kritisch over het asociale voorstel van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken om de huur van alle woningen in Nederland met zo’n 125 euro te verhogen. Tijdens een overleg op 19 april hebben Kamerleden verhinderd dat Donner die maatregel al binnen een maand zou kunnen invoeren. Maar van uitstel komt uiteraard niet meteen afstel. Daarom houdt de Woonbond op 20 mei in Utrecht een landelijke actievergadering voor huurdersorganisaties om de protesten tegen het huurbeleid kracht bij te zetten.

In een brief aan de Tweede Kamer keert de Woonbond zich fel tegen het voorstel van Donner, “omdat de huren hierdoor op termijn zullen stijgen, de doorstroming verder zal stagneren en de betaalbaarheid van het wonen voor huurders verder onder druk komt. Daarnaast zal het leiden tot een toenemend beroep op huurtoeslag met grote risico’s van budgetoverschrijdingen, waardoor wij vrezen voor nieuwe bezuinigingen.” De landelijke koepel van huurdersorganisaties roept zijn lidorganisaties, die samen miljoenen huurders vertegenwoordigen, op om de protesten tegen Donners huurbeleid uit te bouwen. De Woonbond heeft daartoe een aantal actiesuggesties opgesteld en actiemateriaal gemaakt. Elke huurder en elke huurdersorganisatie kan een bijdrage leveren aan het versterken van de opkomende protesten.

De Woonbond veegt de vloer aan met het onzinnige standpunt van Donner dat momenteel in grote delen van Nederland sprake zou zijn van relatief lage huurprijzen. Sinds 1986 is de gemiddelde basishuur met 50 procent toegenomen en is de huur per jaar gemiddeld met 3,4 procent verhoogd. De lasten van huurders zijn de afgelopen jaren veel sterker gestegen dan de lasten van huiseigenaren. De gemiddelde huurder betaalt inmiddels een kwart van zijn inkomen aan huur. Voor de lagere inkomens ligt dat nog hoger, ondanks de huurtoeslag. Volgens onderzoek van de Europese Commissie hebben Nederlandse huurders de hoogste woonlasten binnen de EU. De Woonbond wijst er verder op dat de minister de mogelijkheden voor gemeenten en huurdersorganisaties om de hoogte van de huurprijzen te beperken “veel te rooskleurig voorspiegelt”. “Huurdersorganisaties hebben alleen adviesrecht over het huurbeleid en kunnen plannen voor hogere huren dus niet tegenhouden.”

Ook de wethouders van de vier grote steden hebben een protestbrief gestuurd aan de Kamer. Ze stellen daarin “verbaasd en teleurgesteld” te zijn over Donners voorstel. Het valt te verwachten dat de doordenderende tank Donner niet gestopt gaat worden met de voorzichtige verbale afkeuring van sommige onderdelen van het lagere overheidsapparaat. Actie tegen het schandalige huurbeleid zal van onderop moeten komen, door kritische en strijdbare zelforganisaties van huurders die zich niet in de luren laten leggen door de leugen dat bezuinigingen aan de onderkant en in de middengroepen van de samenleving nu eenmaal onvermijdelijk zijn.

Harry Westerink