Woordvoerder extreem-rechts Turks Platform Enschede probeert Doorbraak te intimideren

Zaterdag 27 mei 2023. Ekinci in beeld bij rtv Oost als woordvoerder van TPE. In het interview ontkent hij de genocide, en zegt hij zelfs dat de Arameeërs het woord niet mogen gebruiken.

Op 7 december ontving Doorbraak een mail van de woordvoerder van het Turks Platform Enschede (TPE), Turgay Ekinci. We dienden binnen vijf dagen het artikel “Hoe Turks extreem-rechts een Aramees genocide-monument probeert tegen te houden” van onze website te verwijderen. Anders zou hij ons aansprakelijk stellen voor “smaad en laster”. Maar wij laten ons vanzelfsprekend niet intimideren en de mond snoeren.

“Turgay Ekinci was vorig jaar lijsttrekker van de partij Link bij de gemeenteraadsverkiezingen”, zo schreven we in het betreffende artikel. “Hij haalde geen zetel. Nu treedt hij op als woordvoerder van het TPE. Hij heeft geen officiële functie bij het platform, maar achter de schermen is hij interim-voorzitter. Zijn bedrijf sponsort TFN-activiteiten.” TFN is de Nederlandse Grijze Wolven-federatie.

Het TPE is een verzameling van extreem-rechtse Turkse organisaties. Dat platform organiseerde op zaterdag 27 mei een demonstratie in Enschede tegen het plaatsen van een monument door de Aramese gemeenschap ter nagedachtenis aan de genocide van 1915 door het Ottomaanse Rijk, de voorganger van het huidige Turkije.

Gevaar

In de hoop ons bang te maken schermde Ekinci in zijn mail aan Doorbraak met maar liefst vier wetten: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Wetboek van Strafrecht én het Burgerlijk Wetboek. Het kon niet op. “Het is compleet onjuist wat er over mij in staat”, antwoordde hij toen we hem vroegen of hij kon aangeven welke informatie of gegevens over hem in het artikel precies “onjuist” of “niet relevant zijn voor het publieke belang”.

Ons artikel is echter bijzonder goed onderbouwd. En dat weet hij natuurlijk zelf ook dondersgoed, en daarom spreken we van intimidatie. Voor de meeste mensen met een achtergrond in Turkije is het over het algemeen snel duidelijk of een Turkse organisatie extreem-rechts is. Hun taalgebruik en symbolen zeggen vaak voldoende. Maar de rest van Nederland is daar nauwelijks mee bekend en daardoor lukt het deze extreem-rechtse organisaties al decennialang om een neutraal, vaak cultureel of religieus, imago op te houden, waardoor ze veelal zelf in aanmerking komen voor subsidies en gesprekspartners zijn van de overheid.

Het is echter van groot publiek en politiek belang dat helder is dat het geen neutrale groepen zijn. De protesten tegen de erkenning en herdenking van de Aramese Genocide zijn georganiseerd door Turkse nationalisten en fascisten. Dat de woordvoerder van hun samenwerkingsverband ons probeert monddood te maken, toont aan hoe die te werk gaan. Als Nederlandse organisatie lopen wij gelukkig niet zoveel risico, ook al hebben aardig wat van onze leden een achtergrond in Turkije. Maar voor veel organisaties en individuen met zo’n achtergrond, zoals dus in dit geval de Arameeërs en de Armeniërs, maar ook Koerden, alevieten, feministen, lhbtia+-ers en linkse activisten, vormen de extreem-rechtse Turkse stromingen een groot gevaar, ook hier in Nederland. Wij vinden het van groot belang om te blijven opstaan tegen nationalisme en extreem-rechts, of het nu van Nederlandse of Turkse herkomst is. In ons “dossier Grijze Wolven” verzamelden we in de loop der jaren heel veel informatie over Turks extreem-rechts in Nederland.

Platform

Op 18 december kregen we opnieuw een dreigende mail, dit keer van Ekinci’s advocaat. Ons artikel brengt “schade toe aan het imago van zowel cliënt als zijn onderneming” Holiday Launch, beweerde die. Het zou gaan om “smaad” en “schadelijke misinformatie”. We werden gesommeerd om “alle onrechtmatige uitlatingen op internet jegens cliënt en diens onderneming te staken, ongedaan te maken, te rectificeren en gestaakt, ongedaan en gerectificeerd te laten”. En “de schade die cliënt en diens onderneming door u handelen reeds hebben geleden en/of nog zullen lijden zal u op u worden verhaald.”

Gelukkig zijn geen van onze “uitlatingen” daadwerkelijk “onrechtmatig” en daarom maken we ons geen zorgen. Het is echter maatschappelijk onacceptabel dat Ekinci en zijn advocaat proberen om het politieke debat over Turks extreem-rechtse invloeden in Nederland op een juridische manier de kop in te drukken. Mochten ze doorzetten en het tot een rechtszaak laten komen, dan zien we er naar uit om ook de rechtbank als platform te kunnen gebruiken om de gevaren van Turks extreem-rechts en hun ontkenning van de Aramese en Armeense genocide nog eens voor het voetlicht te kunnen brengen. Met de nodige media-aandacht natuurlijk.

Eric Krebbers

Aanvulling 9 januari 2023 17:55 uur:

In een verslag van de actie op de website Ufuk (een spreekbuis van de Grijze Wolven) werd Ekinci oorspronkelijk aangekondigd als “tijdelijk voorzitter” van TPE. Dat is recentelijk aangepast naar “tijdelijke persvoorlichter”.

De oorspronkelijke versie van de tekst (van 17 mei 2023):

Wat de Ufuk-redactie er onlangs, in december, van gemaakt heeft, vermoedelijk op verzoek van Ekinci: