Nederland walhalla voor Grijze Wolven: Turkse fascisten gesprekspartner van rijksoverheid en gemeenten

ATK-leider Cemal Çetin maakt het fascistische gebaar tijdens zijn verkiezingstournee in Nederland.
ATK-leider Cemal Çetin maakt het fascistische gebaar tijdens zijn verkiezingstournee in Nederland.

Het is ongelooflijk, maar waar. Ondanks een jarenlang opgebouwde, torenhoge stapel van bewijzen dat de Turkse Federatie Nederland (TFN) het Nederlandse filiaal vormt van de Turkse extreem-rechtse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP), blijven rijksoverheid en gemeenten deze federatie en haar lokale verenigingen als gesprekspartners zien. Zo is de TFN sinds 2013 samen met negen andere koepelorganisaties lid van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), een formeel erkende gesprekspartner van de rijksoverheid. Ook worden federatievertegenwoordigers al jaren zonder blikken of blozen ontvangen door burgemeesters.

De TFN maakt onderdeel uit van de Turkse Confederatie Europa (Avrupa Türk Konfederasyon), de koepel van Europese frontorganisaties van de MHP. Deze partij – die haar aanhangers zelf Grijze Wolven noemt – is verantwoordelijk voor honderden politieke moorden op sociaal-democraten en revolutionair-linkse en Koerdische activisten in de jaren zestig, zeventig en tachtig in Turkije én West-Europa. De grip van de MHP op haar Europese aanhang is sinds de Turkse parlementsverkiezingen van juni 2018 overigens verder versterkt. De voorzitter van de Turkse Confederatie Europa, Cemal Çetin, was al lid van het landelijk partijbestuur van de MHP, en werd tijdens deze verkiezingen als kandidaat in het tweede kiesdistrict van Istanbul ook verkozen tot parlementslid voor de Grijze Wolven.

Nederland bedreigd met acties

Cemal Çetin heeft als Europese chef van de TFN zeker geen passieve relatie met Nederland. Tijdens de crisis tussen het kabinet-Rutte II en de Turkse regering in maart 2017 over het Nederlandse besluit om de Turkse minister van Buitenlandse Zaken niet toe te laten tot het land om het Turkse electoraat toe te spreken, adviseerde Çetin vanuit Duitsland MHP-leider Devlet Bahçeli om richting Nederland te dreigen met protestacties op Nederlandse luchthavens. Bahçeli nam dit advies over. In de aanloop naar de Turkse parlementsverkiezingen voerde hij zelf campagne in Nederland. De carrière van Çetin gaat hard. De Europese MHP-chef maakte tijdens de NAVO-top in Brussel op 11 en 12 juli dit jaar onderdeel uit van de delegatie van president Erdoğan. In die hoedanigheid had hij een heel korte ontmoeting met de Duitse bondskanselier Merkel, een treffen dat fel werd bekritiseerd door de Duitse Groenen.

In Duitsland zijn de Grijze Wolven, anders dan in Nederland, namelijk echt controversieel. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, de Verfassungsschutz, ziet de MHP als een “extreem nationalistische” partij en de Duitse zusterfederatie van de TFN, de Turkse Federatie Duitsland, als een vertegenwoordiger van de MHP in Duitsland. De Turkse Federatie Duitsland is in de ogen van de dienst niet alleen rechts-extremistisch, maar ook “sterk door het racistische gedachtegoed beïnvloed”. In Nordrhein-Westfalen, de deelstaat die grenst aan Nederland, staan de lokale verenigingen van de federatie dan ook onder observatie van de veiligheidsdiensten omdat deze organisaties en hun ideologie door deze deelstaat worden beschouwd als een gevaar voor het vreedzaam samenleven en het gelijkheidsbeginsel. De Oostenrijkse regering is onlangs nog verder gegaan: in juni 2018 werd in Wenen een moskee van de Grijze Wolven zonder pardon gesloten.

Natuurlijk vormt de Duitse en Oostenrijkse staatsaanpak van de Grijze Wolven geen lichtend voorbeeld. De repressie van door staten kan en wordt ook ingezet tegen links. Sommige Duitse staatsmannen, zoals de Beierse premier Franz Josef Strauss (CSU), hebben de Grijze Wolven in de jaren zeventig gezien als een potentiële bondgenoot in de strijd tegen het internationale communisme en de Communistische Partij van Turkije (TKP), die behoorlijke aanhang verwierf onder Turkse gastarbeiders in Duitsland. De houding van Duitsland en Oostenrijk vormt echter interessant vergelijkingsmateriaal om te kunnen onderstrepen hoe absurd en onbeschaamd de opstelling van de Nederlandse overheid is tegenover de Grijze Wolven.

Overheid laat zich adviseren door Turkse fascisten

De TFN wordt door de Nederlandse overheid niet openlijk aangewezen als een bron van rechts-extremisme, racisme en intolerantie binnen de Turkse gemeenschap, en wordt ook niet behandeld als een politieke paria, iets wat op zijn plaats zou zijn. Nee, de Turkse fascisten praten sinds 2013 als lidorganisatie van het CMO formeel met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie en Sociale Zaken om “de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek” te behartigen. Feitelijk fungeren zij dus als adviseurs van de rijksoverheid. Ook burgemeesters zijn niet vies van contacten met vertegenwoordigers van de TFN. De afgelopen vijf jaar zijn zij door de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Enschede, Arnhem, Deventer en Dordrecht hartelijk ontvangen voor kennismakingsgesprekken en overleg. De TFN verspreidde daarbij gretig foto’s van goed gehumeurde burgemeesters.

Kortom, Turkse fascisten zijn open en bloot gesprekspartners van de Nederlandse overheden. Daarmee dragen deze bij aan een legitimering van de verwerpelijke ideologie van de MHP. Ongelooflijk en frustrerend. Maar wij zullen deze contacten blijven monitoren, evenals de activiteiten van de TFN, om deze onvervalste rechts-extremisten te ontmaskeren zodat het tij een keer gaat keren.

K.J. Molenaar