Zaalverhuurders, hou afstand van de fascistische Turkse Federatie Nederland én van haar ‘culturele’ verenigingen

Spandoek met de Grote Leider
Spandoek met de Grote Leider.

Naar aanleiding van ons artikel van gisteren over de massale Turkse fascistische herdenking in de Lindenberg heeft het Nijmeegse kunst- en cultuurcentrum vandaag een persbericht verspreid. Daarin geeft de directie aan “niet op de hoogte van de aard van de bijeenkomst” te zijn geweest en dat “dit soort bijeenkomsten niet in het Nijmeegse huis voor de kunsten thuis hoort”. Doorbraak is blij dat de Lindenberg in haar verklaring afstand neemt van de Turkse Federatie Nederland (TFN).

“De Lindenberg weet niet beter dan dat ze haar zaal heeft verhuurd aan het lokale Turks Cultureel Centrum uit Nijmegen”, schrijft de directie verder. “Dit centrum heeft in het verleden vaker een zaal gehuurd bij de Lindenberg, voor culturele activiteiten op het gebied van Turks cultureel erfgoed met muziek en dans.” Die verbazing is best begrijpelijk, maar het is belangrijk om in te zien dat TFN een federatie is van juist zulke verenigingen als het Turks Cultureel Centrum. Voor de buitenwacht doen ze zich voor als onschuldige culturele clubs, met het oog op het huren van zalen, het verkrijgen van subsidies en het verder onopgemerkt indoctrineren van Turkse Nederlanders. Het is dus niet juist om onderscheid te maken tussen een ‘onschuldige’ lokale culturele club en een extreem-rechtse landelijke federatie.

Burgemeester

De bij de TFN aangesloten clubs vormen een directe bedreiging voor grote groepen Nederlanders met een achtergrond in Turkije, zoals Koerden, alevieten en Armeniërs, en met name die met een linkse en feministische politieke levenshouding. Het is belangrijk dat de Lindenberg en andere Nederlandse zaalverhuurders de TFN-verenigingen niet langer de ruimte bieden voor het verspreiden van hun haat.

Directeur Arie Keijzer van de Lindenberg gaat vandaag nog met de Nijmeegse burgemeester spreken, aldus het persbericht. “Dit is een gebeurtenis die de Driehoek aangaat. Met de burgemeester zullen we praten over het te voeren beleid bij dit soort zaken.” Het zou goed zijn als lokale overheden de TFN-verenigingen geen subsidie meer zouden geven en zaalverhuurders zouden voorzien van een lijst met daarop alle TFN-organisaties. Die informatie is er, want de landelijke overheid heeft de TFN helaas formeel erkend als gesprekspartner in het kader van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), ondanks het fascistische en antisemitische karakter van de organisatie.

In De Gelderlander ontkent de TFN vandaag overigens “een mantelorganisatie te zijn van de extreem-rechtse partij MHP, waarvan de aanhangers Grijze Wolven worden genoemd”. De federatie “verklaart een democratische instelling te zijn die tolerantie en integratie stimuleert”. Maar iedereen die ook maar een heel klein beetje bekend is met de geschiedenis en de huidige activiteiten van de federatie (en de Grijze Wolven) weet dat dat niet waar is.

Veertig jaar

Deze discussie over de Turkse fascisten speelt al minstens veertig (!) jaar. In een bericht van 3 september 1979 in het Reformatorische Dagblad, getiteld “Nijmegen wil optreden tegen Grijze Wolven”, lezen we: “B en W van Nijmegen verlangen van de regering een duidelijke uitspraak over de Turkse organisatie ‘Grijze Wolven’. Het Nijmeegse gemeentebestuur zal de regering daarover schriftelijk benaderen. Het college heeft in afwachting van een antwoord uit Den Haag besloten particuliere zaalhouders in Nijmegen niet te benaderen over de verhuur van ruimte aan Grijze Wolven of dekmantelorganisaties. Ook over het ter beschikking stellen van gemeentelijke lokaliteiten heeft het Nijmeegse college geen standpunt ingenomen. Grijze Wolven worden over het algemeen gezien als een rechtse (fascistische) organisatie, die Turkse landgenoten in binnen- en buitenland onderdrukt. B en W van Nijmegen zullen wel de politie in die stad vragen ‘alert te blijven’ met betrekking tot de Grijze Wolven.” Hoog tijd dus dat het stadsbestuur eindelijk een standpunt gaat innemen tegen het faciliteren van dit fascisme, want dat heeft er mede toe geleid dat Nederland een bolwerk van Turks extreem-rechts is geworden.

Hieronder is nog het integrale persbericht van de Lindenberg te lezen.

Eric Krebbers


Lindenberg betreurt bijeenkomst TFN
Organisatie was niet op de hoogte van de aard van de bijeenkomst

Nijmegen – De Lindenberg, huis voor de kunsten in Nijmegen geeft een reactie op het artikel ‘Massale Turkse fascistische herdenking in cultureel centrum Lindenberg in Nijmegen”, dat de website Doorbraak gisteren publiceerde.

De Lindenberg is overvallen door de bijeenkomst van de Turkse Federatie Nederland binnen haar muren. De Lindenberg weet niet beter dan dat ze haar zaal heeft verhuurd aan het lokale Turks Cultureel Centrum uit Nijmegen. Dit centrum heeft in het verleden vaker een zaal gehuurd bij de Lindenberg, voor culturele activiteiten op het gebied van Turks cultureel erfgoed met muziek en dans. De activiteit op zondag 8 april, dat geheel in de Turkse taal plaatsvond, is vooraf aan de Lindenberg gepresenteerd als een lezing.

Het spijt de directie van de Lindenberg dat deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden: “Wij voelen ons hier heel vervelend bij en distantiëren ons met klem van de inhoud van de bijeenkomst van – wat nu blijkt – de Turkse Federatie Nederland. Dit is niet het beleid dat de Lindenberg voert en dit soort bijeenkomsten hoort niet in het Nijmeegse huis voor de kunsten thuis.”

Arie Keijzer, directeur ad interim van de Lindenberg spreekt vandaag de Nijmeegse Burgemeester: “Dit is een gebeurtenis die de Driehoek aangaat. Met de burgemeester zullen we praten over het te voeren beleid bij dit soort zaken.”