28 april, Amsterdam: solidariteitsdemonstratie met Wij Zijn Hier-vluchtelingen

Spandoek
Spandoek

Op 28 april organiseert het Wij Zijn Hier-vluchtelingencollectief in Amsterdam een demonstratie tegen uitsluiting, racisme en bestaansonzekerheid. “De gentrificatie van onze stad en de haat richting vluchtelingen moet een halt worden toegeroepen. Iedereen in Amsterdam heeft recht op onderdak, zorg, onderwijs en werk, ook als mensen niet de juiste papieren hebben!”, aldus Wij Zijn Hier. Meer dan 25 organisaties steunen het protest, waaronder ook Doorbraak.

Demonstratie
Zaterdag 28 april
Vanaf 14:00 uur
Krugerplein
Amsterdam
Facebook

Uit de oproeptekst: “De vluchtelingen van Wij Zijn Hier voeren al jaren actie tegen het onmenselijke asielbeleid in Nederland. Dit beleid is namelijk niet sluitend waardoor sommige mensen niet terug kunnen naar hun thuisland, maar in Nederland ook hun basisrechten worden ontzegd. Dit geldt ook voor velen van de Wij Zijn Hier-groep, anderen uit de groep worden bedreigd met deportatie.

Wij Zijn Hier kraakt panden om de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen, maar juist de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Keer op keer wordt Wij Zijn Hier ontruimd en weer in onzekerheid gestort, zonder uitzicht op permanente opvang.

Ook andere Amsterdammers zijn op zoek naar onderdak. Sociale huurwoningen worden verkocht en de wachtlijst voor woningzoekenden blijft groeien. Buurten verpauperen en worden vervolgens platgegooid om plaats te maken voor dure woningblokken. Door doelbewuste, vaak landelijke, politieke keuzes verliest Amsterdam haar unieke karakter en groeit het uit tot een stad voor de rijken.

Dezelfde rechtse partijen die verantwoordelijk zijn voor dit afbraakbeleid wijzen vervolgens naar vluchtelingen om de aandacht hiervan af te leiden. Als gevolg van de toenemende racistische en repressieve retoriek in de politiek is er een klimaat geschapen waarin fascistische groepen openlijk vluchtelingen intimideren.”

De afgelopen tijd is er veel ophef geweest rond de kraak door Wij Zijn Hier-vluchtelingen van een aantal woningen in Watergraafsmeer in Amsterdam. De Internationale Socialisten en AFA hebben daar goede berichtgeving over. Op Facebook schreef AFA nog een recente update.

Harry Westerink