Uitgeprocedeerd? Nee: ongedocumenteerd!

Wat opvalt aan de berichtgeving is dat die bol staat van onjuistheden, verkeerde terminologie en negatieve framing. Zo hebben de NOS en EenVandaag het over “uitgeprocedeerden” terwijl WAH-woordvoerder Khalid Jone in beide items toelicht dat 108 WAH-leden inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen. De meeste andere WAH-leden zitten nog in hun herhaalde asielprocedure. Dat ze na een eerste afwijzing van hun asielaanvraag, veelal op foutieve gronden, geen veilig onderdak in een asielzoekerscentrum kunnen krijgen en vaak onuitzetbaar zijn doordat bijvoorbeeld hun land van herkomst niet meewerkt, is precies waartegen WAH strijdt. Begrippen als “onuitzetbaar” of “in procedure” bieden een beter inzicht in ons falende asielbeleid, maar komen in de berichtgeving nauwelijks voor. Onjuiste en criminaliserende termen als “illegaal” des te vaker. Zowel de NOS als EenVandaag hanteren ook het “bezorgde burger”-frame. In hun items ligt de focus op bewoners nabij de gekraakte panden die zich ‘onveilig’ zouden voelen. Waar dat “gevoel” op gebaseerd is, wordt echter nauwelijks uitgelegd. Daarentegen komt de onveiligheid van gedwongen dakloosheid van WAH, onder wie zich veel vrouwen bevinden, niet aan bod.

Arzu Aslan in Uitgeprocedeerd? Nee: ongedocumenteerd! (Oneworld)