“Doorbraak is heel zichtbaar op internet, maar wat dóen jullie nu eigenlijk….?”

Doorbraak organiseerde op 26 februari een demonstratie tegen Wilders.
“Doorbraak is heel zichtbaar op internet, maar wat dóen jullie nu eigenlijk…?” Die vraag wordt ons wel eens gesteld door mensen die Doorbraak nog niet zo goed kennen. Doorbraak is inderdaad goed zichtbaar op internet via deze website en via Facebook en Twitter. Daarnaast publiceren we een tweemaandelijkse krant en brengen we incidenteel brochures uit. Maar we doen veel meer.

Doorbraak is de afgelopen jaren actief (geweest) in diverse landelijke en lokale platforms en samenwerkingsverbanden, waaronder Nederland Bekent Kleur, het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Rekening Retour, Wilders Sluit Ook Jou Uit, het Steuncomité Sociale Strijd, en het 1 mei-comité. Veel van onze activiteiten hebben we georganiseerd in deze verbanden. Daarnaast mobiliseert Doorbraak ook veelvuldig voor acties en bijeenkomsten van anderen, en vanzelfsprekend gaan Doorbraak-activisten daar dan ook zelf aan deelnemen.

De afgelopen tijd strekt onze aandacht zich ook wat meer uit richting het lokale niveau. Veel van onze activiteiten vinden daardoor inmiddels plaats onder de radar van meer landelijk georiënteerde activisten. We willen proberen om mensen van buiten de bekende linkse circuits bij onze strijd te betrekken. In steden als Deventer, Nijmegen en Leiden lijkt dat al aardig te lukken.

Hier vind je een lijst met de inmiddels 44 acties en 35 bijeenkomsten die Doorbraak tot nu toe georganiseerd heeft, en de 25 bijeenkomsten en acties waar we een spreker voor geleverd hebben.

En we zouden nog veel meer willen doen natuurlijk. We hebben altijd meer ideeën dan mensen, dus als je mee wilt doen

Eric Krebbers