Vanaf 6 april: Ideecafé en meldpunt in Nijmegen

De hele flyer vind je onderaan

Zoals bekend heeft de gemeente Nijmegen in november 2010 besloten om de gesubsidieerde arbeid voor het grootste gedeelte af te bouwen. De O.R. Uitzicht, de O.R. Wijkwerk, het comité Beter ID en de Nijmeegse Aanpak hebben zich verenigd in het Platform Gesubsidieerde Arbeid Nijmegen. Samen met Doorbraak (een organisatie die mensen van onderop wil organiseren tegen onder andere de bezuinigingen) willen we de belangen van mensen in de gesubsidieerde arbeid behartigen.

Ideecafé
Politiek café De Klinker
Elke woensdag vanaf 6 april van 15:30 tot 17:30 uur
Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen

Meldpunt
Wijkcentrum Burghardt
Elke dinsdag vanaf 12 april van 19:00 tot 21:00 uur
Burghardt vd Berghstraat 14, Nijmegen

Hiervoor organiseren we wekelijks het Ideecafé en een Meldpunt. Het Ideecafé is een ontmoetingsplaats waar mensen aan elkaar hun verhaal kwijt kunnen. Op het meldpunt kunnen individueel klachten geuit worden met betrekking tot de afbouw van de gesubsidieerde banen. Door deze verhalen te verzamelen kunnen we gezamenlijk druk zetten op de politiek. Het zal misschien niet lukken om de gehele gesubsidieerde arbeid boven water te houden, wel willen we gezamenlijk kijken naar mogelijkheden om iedereen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Voor iedereen die gesubsidieerd werk heeft of had: tot ziens in het Ideecafé of op het Meldpunt!

Het Platform Gesubsidieerde Arbeid Nijmegen en Doorbraak

De flyer van het project