“Meerderheid beslist… alleen als ze gelijk heeft”

Rita Verdonk staat een autoritair regime voor
Op 3 april 2008 houdt Rita Verdonk haar eerste politieke toespraak op de première van Trots Op Nederland (TON) in Amsterdam. Hoogstwaarschijnlijk zal ze haar politieke programma daar niet presenteren. Het is zelfs nog onduidelijk of ze überhaupt een programma heeft. Haar precieze programma mag dan onduidelijk zijn, haar politieke agenda is dat zeker niet.

Verdonk presenteert zichzelf als iemand van het volk, als iemand die luistert naar en doet wat het volk wil. Op de voorpagina van De Pers van 25 maart staat een grote foto van haar met daarnaast in koeienletters “Het volk mag het zeggen”. Dat klinkt allemaal zeer democratisch, maar wanneer men weet wat Verdonk bedoelt met “het volk”, verandert de zogenaamde democraat in een racist. “Het volk”, dat zijn volgens Verdonk de 14 miljoen witte Nederlanders. Allochtonen hebben geen stem bij Trots Op Nederland en horen niet bij “het volk”. Ze moeten met respect worden behandeld, maar meer niet.  

Verder in het interview blijkt dat Verdonk niet alleen erg racistisch is, maar in feite ook een autoritair regime voorstaat. Volgens de populiste zal “de meerderheid” van “het volk” altijd mogen beslissen. Ze zal naar eigen zeggen de mensen wel proberen te overtuigen van haar gelijk, maar als de meerderheid er anders over denkt, dan zal ze die volgen. Maar wat als de meerderheid voor een generaal pardon voor vluchtelingen zou kiezen? Nee, dat is volgens Verdonk een slecht voorbeeld, want ze heeft zoveel getallen en cijfers, “het volk” kan simpelweg niet voor zijn. Maar wat als “het volk” toch voor is? Tsja, “het volk” kan zich natuurlijk ook gewoon vergissen, aldus Verdonk. Dus wanneer de meerderheid niet achter Verdonk staat, vergist de meerderheid zich, en gebeurt gewoon wat Verdonk wil.  

De beweging Trots Op Nederland is in zichzelf al een zeer ondemocratische partij. TON heeft, net als de PVV, geen leden. Dus Verdonk hoeft zich aan niemand te verantwoorden. Daarnaast is er ook geen transparantie wat betreft haar geldbronnen. Ze vormt een beweging en geen politieke partij en dus hoeft ze zich niet te verantwoorden, zo meent ze. Uit een enquête van EenVandaag bleek dat “de meerderheid” van de kiezers die nu op Verdonk zouden stemmen, vindt dat zij openheid over haar financiën moet geven. Ook vindt deze meerderheid dat zij aanwezig moet zijn bij Kamerdebatten. Maar Verdonk zal het hier niet over hebben. Waarschijnlijk vergist “de meerderheid” zich weer.