“Met onrechtvaardige regels krijg je geen rechtvaardigheid”

Stop deportaties.
Doorbraak-activist Harry Westerink hield gisteren een praatje tijdens een bijeenkomst van de Sierra Leone Humanitaire Associatie Leiden (SLHAL), een zelforganisatie van vluchtelingen uit Sierra Leone die in Leiden en omgeving leven. De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 30 mensen, voornamelijk Sierra Leonezen. SLHAL-lid Rawa Rahman riep in haar praatje Sierra Leonezen in Nederland en in Sierra Leone op om de misdaad van genitale verminking te bestrijden. Hieronder een bewerking van het praatje van Westerink.

Het wordt steeds moeilijker voor vluchtelingen om in hun eentje op te boksen tegen de muur van de IND, tegen de overheidsmachine die vluchtelingen steeds weer afwijst, uitsluit, opsluit en uitzet. Met bedorven meel kun je geen goed brood bakken. En zo kun je met onrechtvaardige regels geen rechtvaardigheid krijgen. Het beleid tegen vluchtelingen en migranten is een aaneenschakeling van onrechtvaardige regels. Deze regels zullen we samen moeten veranderen, als we ooit rechtvaardigheid willen krijgen. We hebben elkaar nodig om die verandering te bereiken. In ons eentje staan we machteloos. Samen staan we sterk. Doorbraak strijdt voor vrije migratie, onder het motto “Geen mens is illegaal”. Wij vinden dat iedereen het recht heeft om te gaan en te staan waar men wil. Want de wereld is van iedereen, en dus heeft iedereen ook het recht op een gelijkwaardig deel van het geluk, de welvaart en de vrijheid op aarde. Maar veel andere mensen in Nederland denken daar helaas heel anders over. Veel Nederlanders zijn tegen vluchtelingen.

Al jaren worden steeds meer vluchtelingen steeds sneller afgewezen. Velen worden illegaal gemaakt en uitgesloten. De huidige regering dreigt dat proces nog verder te verslechteren. Die regering wil mensen zonder papieren tot misdadigers maken. Men wil illegaal verblijf als een misdaad in de strafwetgeving gaan opnemen. Vluchtelingen dreigen daardoor niet alleen illegaal, maar ook crimineel te worden gemaakt. Natuurlijk zijn vluchtelingen geen misdadigers. Maar de regering wil hen wel bestraffen voor illegaal verblijf. Dat heeft grote gevolgen. De maatschappelijke uitsluiting dreigt voor mensen zonder papieren nog meer toe te nemen. Het sociale isolement kan nog meer groeien. Het overleven in de illegaliteit wordt nog zwaarder.

Niet alleen deze regering, maar ook vorige regeringen hebben vrijwel de hele wereld veilig verklaard. En daarom vindt de overheid dat men bijna niemand meer asiel en bescherming hoeft te geven. Natuurlijk is de wereld niet veilig, helaas niet. Maar de regering doet ten opzichte van vluchtelingen alsof dat wel zo is. Want dan kan men vluchtelingen makkelijker weigeren en het land uitschoppen. Voor vluchtelingen wordt het steeds moeilijker om te bewijzen dat ze gevaar lopen, dat ze niet veilig kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. De IND maakt van hen steeds meer leugenaars, fraudeurs en profiteurs. De overheid heeft de asielprocedure veel korter gemaakt, maar niet rechtvaardiger. Nu worden niet alleen veel vluchtelingen afgewezen, maar ook nog eens afgewezen in heel korte tijd. Ze krijgen steeds minder tijd om te bewijzen dat ze gevaar lopen en dat ze bescherming nodig hebben.

Niet alleen het vluchtelingenbeleid is onrechtvaardig, maar ook de rest van het migratiebeleid. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van huwelijksmigratie. Daaraan worden steeds zwaardere eisen gekoppeld. Het komt erop neer dat arme mensen, zoals mensen met een uitkering of mensen met uitzendwerk, zonder jaarcontract, geen partner uit een land buiten de EU naar Nederland kunnen halen. Wie in Nederland wil komen werken en daarom verblijfsrecht wil krijgen, wordt bijna altijd afgewezen.

Mensen zonder verblijfsrecht hebben volgens de regels nog maar twee rechten: het recht op onderwijs tot 18 jaar en het recht op medische zorg. Ze zijn vrijwel rechteloos gemaakt. Dat is ook de bedoeling van de overheid, want die wil hen wegjagen. Vluchtelingen die asiel hebben gevraagd maar zijn afgewezen, kunnen steeds moeilijker een tweede asielaanvraag doen. De overheid wil hen zoveel mogelijk ontmoedigen en geen tweede kans meer geven. Vluchtelingen die toch nog verblijfsrecht krijgen, moeten zich inburgeren. Er bestaat een verplichting om in te burgeren. Het is goed om de Nederlandse taal te leren, want dat maakt vluchtelingen sterker en weerbaarder in de samenleving. Maar het is niet goed om tijdens die inburgering propaganda te moeten aanhoren over hoe fantastisch Nederland is. Dat is een sprookje. Veel informatie tijdens de inburgeringslessen is nationalistisch. Die informatie zegt niet veel over hoe Nederland werkelijk is, maar veel meer over hoe nationalistisch Nederlanders kunnen zijn en over hoe dat nationalisme wordt bevorderd. Als Nederland een democratie is, dan geldt dat zeker niet voor mensen zonder verblijfsrecht. Als Nederland een democratie is, dan is dat wel een democratie met Geert Wilders en zijn PVV in het centrum van de staatsmacht. Wilders is een racist en een moslimhater. Hij heeft steeds meer macht gepakt en gekregen. Zijn partij discrimineert allerlei bevolkingsgroepen. Dat is heel gevaarlijk. Bovendien maakt de regering in het algemeen de armen armer en de rijken rijker. De armen moeten de crisis betalen die ze niet zelf hebben veroorzaakt. De regering bezuinigt voor 18 miljard op uitkeringen, zorg, huur, cultuur, en nog veel meer. Doorbraak protesteert tegen deze bezuinigingen. Wij voeren daar actie tegen, samen met andere organisaties.

Het is in het algemeen natuurlijk heel moeilijk om het keiharde asielbeleid en om ander slecht beleid te veranderen. Daar is veel macht voor nodig. Vluchtelingen en steungroepen voor vluchtelingen hebben niet veel macht. En we hebben helaas wel veel tegenstand, van de overheid, van mensen die vluchtelingen niet zien zitten, van racisten, van rijken in de bovenlaag van de samenleving. Daar komt bij dat alle politieke partijen in het parlement de fundamenten van het migratiebeleid aanvaarden en goedkeuren. Alle partijen voeren een selectiepolitiek ten opzichte van vluchtelingen en migranten. Ze pleiten allemaal al jarenlang voor het bestaan van de deportatiemachine, voor het systeem van uitsluiting, opsluiting en uitzetting. Die politiek gaat tegen de belangen van vluchtelingen en migranten in. Wie streeft naar wezenlijke veranderingen, zal daarom buiten die partijen om macht moeten opbouwen. Macht via zelforganisatie van onderop, zoals jullie zelforganisatie van vluchtelingen uit Sierra Leone. We moeten zelf opkomen voor onze belangen, want de politieke partijen laten dat na of werken ons zelfs actief tegen. Het opzetten en uitbouwen van zelforganisaties is lastig, maar tegelijk noodzakelijk. Doorbraak wil graag betrokken zijn bij de strijd van zelforganisaties van vluchtelingen en migranten. Neem dus gerust contact met ons op, als jullie meer willen weten over ons of als jullie met ons willen samenwerken op een bepaald terrein.

Harry Westerink