De flyer (onderaan een grotere versie).

De flyer (onderaan een grotere versie).

Doorbraak heeft het initiatief genomen om tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam een blok te gaan vormen van baanlozen en flexwerkers. De 1 mei-viering van de vakbond staat in het teken van “echte banen”. Met een apart blok willen we duidelijk maken dat er ook “echte” baanlozen en flexwerkers zijn die zichzelf organiseren en voor hun belangen strijden. De 1 mei-viering begint om 13:00 uur met verzamelen op het Jonas Daniël Meijerplein, waar het beeld van de Dokwerker staat. Het baanlozen- en flexwerkersblok verzamelt ook op dat plein, op de hoek van de Hortusplantsoenbrug. Om 13:00 uur begint op die plek een programma van en voor baanlozen en flexwerkers. Vanaf 14:00 uur nemen we als blok deel aan de FNV-demonstratie. We roepen alle baanlozen en flexwerkers op om tijdens de 1 mei-viering hun stem te laten horen.

Blok van baanlozen en flexwerkers
tijdens 1 mei-viering
Maandag 1 mei
Vanaf 13:00 uur
Hoek van Hortusplantsoenbrug
en Jonas Daniël Meijerplein
Amsterdam
Facebook-event

This text in English

Met sprekers van
Indonesian Migrant Workers Union
Vloerwerk
Bijstandsbond
Bond Precaire Woonvormen
– Doorbraak
Vrije Bond (onder voorbehoud)

Op 1 mei, de internationale dag van de arbeid, vieren we het binnenhalen van de resultaten van de strijd voor een rechtvaardige, gelijkwaardige en solidaire samenleving, zonder racisme, zonder kapitalisme en zonder patriarchaat. Dankzij die strijd werd in Nederland de kinderarbeid afgeschaft, de achturige werkdag ingevoerd en een stelsel van sociale zekerheid opgezet. Met die afgedwongen compromissen hoopten de machthebbers de sociale onvrede te kunnen inkapselen en de arbeidersklasse te kunnen integreren via overleg tussen bazen en vakbondsleiders.

Sinds veertig jaar neemt de baanloosheid enorm toe en blijkt het kapitalisme in een structurele crisis te zijn beland. Om de winsten van de bedrijven voldoende hoog te houden komen neo-liberale ideologen met oplossingen die niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld worden toegepast. Vandaag de dag wordt de verzorgingsstaat afgebroken, de repressieve strafstaat opgebouwd, de loonkosten gedrukt, de arbeid geflexibiliseerd, de arbeidsrechten verkwanseld, en de baanlozen gestigmatiseerd. Gratis werken in de vorm van dwangarbeid wordt verplicht gesteld, op straffe van verlies van de uitkering. De machthebbers proberen met een verdeel-en-heerspolitiek de betaald werkenden en de baanlozen tegen elkaar uit te spelen, en ook de witte Nederlanders tegenover de bruine en zwarte Nederlanders. Mensen zonder verblijfsrecht worden maatschappelijk uitgesloten. Parlementair links blijft gevangen zitten in de neo-liberale logica van het managen van voor het kapitalisme “overtolligen” en “onproductieven”.

Wij hebben genoeg van deze ontwikkelingen. Wij zijn baanlozen en flexwerkers. Wij eisen bestaanszekerheid op, goed onderdak en een leefbaar inkomen. We willen met respect worden behandeld. We laten ons niet gek maken door het arbeidsethos dat ons van alle kanten wordt opgedrongen. We zijn het zat om ons suf te solliciteren naar banen die er toch niet zijn, en om met anderen te concurreren in de kapitalistische oorlog van allen tegen allen. Wij willen: hogere lonen en uitkeringen, vrije arbeidskeuze, arbeidsrechten, een einde aan de propaganda van het arbeidsethos, geen dwangarbeid, geen sancties, geen inlichtingenplicht, geen hetze en repressie tegen baanlozen, migranten en anderen aan de onderkant van de samenleving. Niet morgen, maar nu!

Harry Westerink

Download hier flyer in pdf.

Voorkant van de flyer.

Voorkant van de flyer.

Achterkant van de flyer.

Achterkant van de flyer.


 1. Raymond # 1 
  2 jaar geleden

  Als ik de eisen zie in de laatste alinea van de oproep 1 mei 2017 door Harry en dat vergelijk met http://www.doorbraak.eu/doorbraak-naar-een-andere-samenleving/ dan denk ik hee pragmatisme bij Doorbraak ?
  Als ik een ” hogere ” uitkering zou krijgen wat zou er voor mij zijn gewonnen ? Ik krijg al ieder jaar een een ” hogere ” uitkering immers er is geen bevriezing van de Bijstand uitkering . Ik denk dat Harry bedoeld een veeeeel hogere uitkering en niet enkele Euro ‘ s ? Als je langdurig Bijstand afhankelijk bent dan zijn ook de verdere eisen in de oproep niet op je van toepassing. Dat we die langdurig meer dan drie jaar Bijstand afhankelijk zijn ” overtollig ” / surplus zijn het zal wel. O.k. ook als langdurig Bijstand afhankelijke ben je niet uit beeld voor dwangarbeid . Recent kreeg ik een oproep in dat verband door de gemeente. Ik heb sinds 2001 geen betaald werk meer gedaan. In het gesprekje nav. die oproep werd ik bij herhaling in verband gebracht met drugs verslaving. Ik heb nooit een verslaving gehad. Dat zei ik dan ook.
  Ook werd me toegevoegd in dat gesprekje dat als ik langdurig in de Bijstand ben er wel wat met me aan de hand zou zijn. De kerel die van uit de gemeente dat gesprek deed zei me nog dat hij mijn dossier niet kende want veel te dik dat ging hij niet allemaal lezen. Ik vertelde hem dat ik ten onrechte arbeidsongeschikt was verklaard in 2014. Uiteindelijk was de conclusie van de kerel dat ik niks wilde. Dat is voor een Bijstander een gevaarlijke conclusie. Ik had absoluut verteld wat ik wilde in het kort een aantal problemen laten samenkomen in een oplossing namelijk samengevat langdurig bijstand afhankelijken laten starten in een cooperatie in langdurig leegstaande winkels. Die leegstand zou dan beschikbaar moeten worden gesteld mede door de gemeenten tegen aangepaste voorwaarden die haalbaar zijn voor mensen met mijn achtergrond en in samenspraak met die langdurige Biistand afhankelijken. dat was allemaal niet mogelijk volgens de kerel die me had opgeroepen en dus wilde ik niks in zijn logica. Inmiddels heb ik een briefje gehad nav. dat gesprek dat er niks voor me veranderd en dat ik volgens mijn eigen woorden uitstel van executie heb tot 2020. Blijft voor mij de armoede ik kan bijv. die 385 Euro eigen bijdrage niet betalen anders dan door maanden lange afbetaling en zal dan ook niet naar een ziekenhuis gaan ook al raad een huisarts het me aan. Verder is er een afwezig zijn van zingeving van meebeslissen van mee praten. Niet alleen voor mij. Ik vermoed dat er heel wat zijn die zich dan maar tot de islam bekeren als zingeving. Hoe wanhopig moet je zijn om dat te doen. Heel erg wanhopig denk ik. Wij willen nog graag wat meer dan alleen maar in ons huurhok zitten wachten tot de dag voor bij is. Dat kan niet alleen maar op voorwaarden van anderen wij zijn er ook nog wij hebben ook ideeen en verlangens die heel wat verder gaan dan een dak eten kleding.
  In dat verband vind ik de eisen in de oproep erg mager. Dan komt de inhoud van de verklaring van ” over ons ” op de website van Doorbraak al meer in de buurt van met name wat ik wil want ik vertegenwoordig niemand anders dan me zelf. Misschien ga ik wel naar de 1 mei demo hoewel het is niet voor mij het gaat niet over mij ben ik er welkom vraag ik me af.

 2. Harry # 2 
  2 jaar geleden

  Hoi Raymond, Bedankt voor je reactie. Ik merk dat je je voelt aangesproken door de oproep en dat je daar een eigen visie op hebt. Ik vind het prettig dat je er op hebt gereageerd. Alleen door onderling meningen uit te wisselen en samen strijd te voeren komen we als baanlozen en flexwerkers verder. Ik proef in je reactie een dubbele insteek: aan de ene kant zou je in meer abstracte zin veel verder willen gaan dan de eisen van de oproep. Aan de andere kant beschrijf je heel concreet hoe je in je eigen leven last hebt van armoede, repressie en disciplinering. Dat laatste is de ervaring van veel mensen met een uitkering. En dat is ook de reden waarom we in de oproep eisen hebben staan als hogere uitkeringen, geen disciplinering, geen stigmatisering, geen straffen, enzovoorts. Daarbij spreekt het uiteraard voor zich dat we met hogere uitkeringen niet doelen op die paar euro extra die bijstandsgerechtigden er jaarlijks bij krijgen. Het gaat ons om forse verhogingen. Dat wat betreft de kortere termijn-doelen.

  Op de langere termijn streeft Doorbraak naar afschaffing van het kapitalisme, het racisme en het patriarchaat. Vanuit die ideologische achtergrond hebben we de eisen in de oproep opgesteld. Er is voor ons helemaal geen tegenspraak tussen de langere termijn-doelen (geen kapitalisme, racisme en patriarchaat) en de kortere termijn-doelen (hogere lonen en uitkeringen). We denken juist dat het heel belangrijk is om politieke eisen en wensen zo te formuleren dat ze de levens van mensen in het hier en nu stapje voor beetje kunnen verbeteren. Daar heb ik als baanloze zelf ook behoefte aan. Ik ben tegen kapitalisme, maar als het gaat om mijn dagelijks leven in het hier en nu, dan zou ik het enorm toejuichen als baanlozen het door gezamenlijke strijd voor elkaar zouden krijgen om de sollicitatieplicht en de inlichtingenplicht afgeschaft te krijgen, bijvoorbeeld. Dan zouden de levens van heel veel mensen meteen al een stuk minder vervelend zijn, ook al is dan het kapitalisme nog niet afgeschaft.

  Ik vraag me af hoe je zou hebben gereageerd als we in de oproep alleen grote woorden zouden hebben staan als “weg met het kapitalisme”. Dan zou je terecht hebben kunnen opmerken dat het wel leuk is om steeds maar met die algemene leuzen te komen, maar dat veel mensen aan de onderkant van de samenleving daar in het hier en nu helemaal niets mee opschieten. Misschien zou je zelfs hebben gesteld dat ze daar alleen maar gefrustreerd door raken, omdat wij hen een onbereikbaar ideaal voospiegelen dat toch nooit kan worden bereikt. Ik denk uiteindelijk dat het niet of-of is, maar en-en. En we moeten hele concrete korte termijn-doelen zien te halen, en we moeten blijven vechten voor een fundamenteel andere samenleving. Het een kan niet zonder het ander.

  Ik wil je van harte uitnodigen om deel te nemen aan het demonstratieblok van baanlozen en flexwerkers. Gezien je verhaal hierboven lijkt het me dat dit blok juist is opgezet voor en door mensen in jouw situatie. Ik hoop je op 1 mei te ontmoeten!

 3. Vandaal # 3 
  2 jaar geleden

  Typo; Precaire Woonvormen

 4. Eric # 4 
  2 jaar geleden

  Dank voor de feedback…

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*