1 mei, Amsterdam: demonstratie Dag van de Arbeid

Afgelopen zondag in Rotterdam bij #Samenvoor14, een inspirerend nieuw initiatief van de FNV.

“Deze dag staat in het teken van de échte helden van Nederland. Mensen die elke dag hun bed uitkomen om ons land draaiend te houden. En mensen die dat jarenlang hébben gedaan. Samen hebben we van Nederland een geweldig mooi land gemaakt. Waar we goed kunnen leven en werken. En daar mogen we trots op zijn! Dus vieren we op de Dag van de Arbeid wat we hier voor hebben bereikt: de achturige werkdag, vrij zijn in het weekend, vakantiedagen, veilige en gezonde werkomstandigheden en nog heel veel meer. Maar we laten ook zien wat we willen: een eerlijk salaris, een goed contract en een fatsoenlijk pensioen”, aldus de oproep van de FNV.

In 2017 en in 2018 organiseerde Doorbraak samen met andere grassroots organisaties een radicaal blok op de demonstratie. Dit jaar is er onder andere een klimaatblok, georganiseerd door Milieudefensie en andere organisaties.

Woensdag 1 mei
Vanaf 14:00 uur
Museumplein, Amsterdam

De FNV over 1 mei: “Jaarlijks staat 1 mei in het teken van de Dag van de Arbeid. De dag wordt in een groot deel van de wereld gevierd. In Nederland is het (nog) geen nationale feestdag. Voor het ontstaan van de Dag van de Arbeid gaan we terug naar het jaar 1889. Tijdens het eerste congres van de internationale socialistische organisatie Tweede Internationale wordt besloten het jaar erop op 1 mei te demonstreren. Aan de oproep wordt massaal gehoor gegeven, blijkt in 1890 tijdens de eerste georganiseerde Dag van de Arbeid. In de Verenigde Staten en een groot deel van Europa gaan mensen de straat op voor de achturige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en het behoud van vrede. In de jaren hierna verwordt de Dag van de Arbeid tot een jaarlijks terugkerende traditie. In veel Europese landen is 1 mei een officiële, doorbetaalde feestdag. In Nederland is dat niet het geval. Dat komt deels omdat Koninginnedag voorheen op 30 april viel en wij voornamelijk op kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen vrij zijn. Een andere reden is dat de confrontaties tussen vakbonden en de overheid in ons land minder heftig waren dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje of Rusland. In die landen ging de strijd er een stuk bloederiger aan toe. Ons poldermodel heeft de scherpe randjes van die protesten afgehaald, waardoor de Dag van de Arbeid in de loop der jaren meer naar de achtergrond verdween. Dat neemt niet weg dat ook in Nederland de Dag van de Arbeid een nationale feestdag zou moeten zijn. Niet alleen om te vieren, maar ook om te herdenken en onze internationale solidariteit te tonen. Zolang dat niet nationaal wordt geregeld, probeert de FNV daar afspraken over te maken in cao’s. Daar werken we hard aan. In de cao Schoonmaak hebben we bijvoorbeeld al afgesproken dat 1 mei voor 150.000 schoonmakers een vrije dag is! Ook heeft de FNV sinds 2015 de organisatie van de Dag van de Arbeid op zich genomen. De eerste drie edities vonden plaats in Amsterdam. In 2018 maakten we een uitstapje naar Den Haag. Maar in 2019 keren we weer terug naar onze hoofdstad en voeren daar actie voor een socialer Nederland!”

Eric Krebbers