1 mei, diverse steden: viering Dag van de Arbeid

Strijdbare feestdag.

In de lange linkse traditie willen wij…

…strijden voor behoud van onze zwaarbevochten verworvenheden. De arbeiders- en andere sociale bewegingen hebben de afgelopen eeuw veel verbeteringen weten binnen te halen. Die weigeren we ons te laten afpakken! Geen verdere afbraak van de ontslagbescherming, geen lagere lonen en geen verdere opvoering van de werkdruk. Wij strijden ook tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, en tegen het ontduiken van het minimumloon via dwangarbeid voor werklozen. Wij eisen bestaanszekerheid voor iedereen. Maar we willen niet alleen verdedigen wat we nog hebben. We willen ons offensief inzetten voor een eerlijker welvaarts- en machtsverdeling, wereldwijd!

…schouder aan schouder staan met werkenden en niet-werkenden. Samen vechten we voor een sterk sociaal vangnet. Iedere werkende kan immers werkloos raken, en werklozen worden steeds vaker gedwongen (gratis) te werken. Studenten worden door bezuinigingen gedwongen bij te werken, en iedereen moet voortdurend bijleren om kans te (blijven) maken op de arbeidsmarkt. Scheidslijnen vervagen, samen staan we sterk!

Doe mee aan een 1 mei-viering bij jou in de omgeving!

Doorbraak is met een stand aanwezig op de Amsterdamse viering in het Werkteater, Oostenburgergracht 75. Die wordt georganiseerd door de FNV (Abvakabo en Bondgenoten), SP, IS, Grenzeloos, KMAA en DIDF. Aanvang: 20:00 uur.

Doorbraak organiseert mee aan de Dag van de Arbeid-manifestatie van Occupy Deventer, van 16:00 tot 17:30 uur bij de Wilhelmina Fontein aan de Brink. Het begint met een openluchtdebat over alternatieven voor het kapitalisme (neem je eigen stoel/kruk mee!) en eindigt met een ludieke actie.

Er zullen verder ook Doorbraak-activisten gaan naar de anarchistische anti-kapitalistische demonstratie in Amsterdam. Motto: “Slik niet alles wat je krijgt voorgeschoteld”. De tocht start om 19:00 uur op het Mercatorplein.

…internationaal solidair zijn. We weigeren ons tegen elkaar te laten uitspelen. We trappen niet in de jarenlange hetzes tegen bijvoorbeeld “gevaarlijke” moslims, Polen die “onze banen” zouden “inpikken”, en “luie” Grieken. We steunen ook de strijd van vluchtelingen en arbeidsmigranten die door de overheid “illegaal” gemaakt en uitgesloten worden. Net zoals we solidair zijn met de studenten, zieken, ouderen, werklozen en wie allemaal nog meer “te duur” zouden zijn volgens politici en bazen.

…verder kijken dan alleen de werkvloer. Veel mensen zijn trots op hun werk, en ervaren het als bron van kracht en solidariteit. Maar we zijn ook meer dan werknemers: we willen niet alleen leven om te werken. We weigeren ons te laten opjagen door gepraat over de 24 uurs-economie, voortdurende beschikbaarheid voor de baas, en het vermeende gebrek aan ambitie van vrouwen. Daar zijn ons sociale leven, onze vrije tijd en onze gezamenlijke strijd ons te dierbaar voor!

…van onderop strijden. Wij willen ons samen organiseren en vechten voor concrete verbeteringen. Wij steunen en motiveren elkaar in de strijd tegen seksisme, racisme en het economische systeem dat wereldwijd vrijwel iedereen dwarszit en dat de natuur vernietigt met zijn ongelimiteerde groeidwang. Wij willen naar een wereld waar niet het geld regeert, maar waar mensen samen in vrijheid vorm geven aan hun eigen leven en de maatschappij.

Eric Krebbers