1 mei, Leiden: viering Dag van de Arbeid bij dwangarbeidcentrum DZB

Leids college kan de pot op met z'n dwangarbeid...
Leids college kan de pot op met z’n dwangarbeid…

Net als vorig jaar viert Doorbraak op 1 mei de Dag van de Arbeid op het plein voor het Leidse dwangarbeidcentrum DZB. Vanzelfsprekend samen met de daar werkende werklozen. En met iedereen die de arbeidersstrijd een warm hart toedraagt. Zo willen we onze solidariteit tonen met de dwangarbeiders, en hen erkenning geven als belangrijk onderdeel van de arbeidersbeweging!

Kom ook op 1 mei
Vier de Dag van de Arbeid
Van 11:30 tot 12:30 uur
Op het plein voor de DZB
Le Pooleweg 11, Leiden
(nabij NS-station Leiden Lammenschans*)
Op Facebook

Het is crisis. Een record aantal mensen is werkloos. En er komen er nog meer bij: in de thuiszorg en andere sectoren worden veel ontslagen voorbereid. Tegelijkertijd worden tienduizenden werklozen gedwongen te werken voor hun bijstandsuitkering: dwangarbeid. Als het aan de regering ligt, worden dat er straks honderdduizenden.

Werk zat dus, inderdaad. Bazen en overheden willen er alleen het minimumloon niet meer voor betalen. Ze profiteren gretig van dit aanbod van gratis werknemers. Die kunnen immers geen aanspraak maken op een contract of goede arbeidsrechten en -omstandigheden. Wie niet meewerkt, krijgt een strafkorting op de uitkering. De laatste tijd komen meer en meer werklozen tegen dit regime in opstand, soms met succes. Ze worden daarbij gesteund door organisaties als Doorbraak en de Bijstandsbond. Ook grotere clubs als de FNV en de SP beginnen zich te roeren. Dwangarbeid moet stoppen, daarover zijn steeds meer mensen het eens.

Doorbraak wil in de lange linkse traditie…

1. Strijden voor behoud van onze zwaarbevochten verworvenheden. De arbeiders- en andere sociale bewegingen hebben de afgelopen eeuw veel verbeteringen weten binnen te halen. Die weigeren we ons te laten afpakken! Geen verdere afbraak van de ontslagbescherming, geen lagere lonen en geen verdere opvoering van de werkdruk. Wij strijden ook tegen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, en tegen het ontduiken van het minimumloon via dwangarbeid voor werklozen. Wij eisen bestaanszekerheid voor iedereen. Maar we willen niet alleen verdedigen wat we nog hebben. We willen ons offensief inzetten voor een eerlijker welvaarts- en machtsverdeling, wereldwijd!

2. Schouder aan schouder staan met werkenden en niet-werkenden. Samen vechten we voor een sterk sociaal vangnet. Iedere werkende kan immers werkloos raken, en werklozen worden steeds vaker gedwongen (gratis) te werken. Studenten worden door bezuinigingen gedwongen bij te werken, en iedereen moet voortdurend bijleren om kans te (blijven) maken op de arbeidsmarkt. Scheidslijnen vervagen, samen staan we sterk!

3. Internationaal solidair zijn. We weigeren ons tegen elkaar te laten uitspelen. We trappen niet in de jarenlange hetzes tegen bijvoorbeeld “gevaarlijke” moslims, Polen die “onze banen” zouden “inpikken”, en “luie” Grieken. We steunen ook de strijd van vluchtelingen en arbeidsmigranten die door de overheid “illegaal” gemaakt en uitgesloten worden. Net zoals we solidair zijn met de studenten, zieken, ouderen, werklozen en wie allemaal nog meer “te duur” zouden zijn volgens politici en bazen.

4. Verder kijken dan alleen de werkvloer. Veel mensen zijn trots op hun werk, en ervaren het als bron van kracht en solidariteit. Maar we zijn ook meer dan werknemers: we willen niet alleen leven om te werken. We weigeren ons te laten opjagen door gepraat over de 24 uurs-economie, voortdurende beschikbaarheid voor de baas, en het vermeende gebrek aan ambitie van vrouwen. Daar zijn ons sociale leven, onze vrije tijd en onze gezamenlijke strijd ons te dierbaar voor!

5. Van onderop strijden. Wij willen ons samen organiseren en vechten voor concrete verbeteringen. Wij steunen en motiveren elkaar in de strijd tegen seksisme, racisme en het economische systeem dat wereldwijd vrijwel iedereen dwarszit en dat de natuur vernietigt met zijn ongelimiteerde groeidwang. Wij willen naar een wereld waar niet het geld regeert, maar waar mensen samen in vrijheid vorm geven aan hun eigen leven en de maatschappij.

Doorbraak

Onderaan zie je de flyer.

* Ga naar rechts als je het station Lammenschans uitkomt, ongeveer 12 minuten lopen. Zie kaartje.

Kaartje
Kaartje
Voorkant flyer.
Voorkant flyer.
Achterkant flyer.
Achterkant flyer.