10 april, Amsterdam: steundemonstratie voor vluchteling Louay Al-Zekra bij rechtbank

Louay Al-Zekra
Louay Al-Zekra

Morgen organiseert SEHAQ, Queer Refugees Group een demonstratie bij de Amsterdamse rechtbank ter ondersteuning van de homoseksuele vluchteling Louay Al-Zekra. Louay werd op 28 maart door de politie opgepakt omdat hij geen verblijfsrecht heeft. Sindsdien zit hij opgesloten in het detentiecentrum in Rotterdam. Eerder heeft Sehaq een solidariteitsverklaring voor hem opgesteld, die Doorbraak mede ondertekende. Doe ook mee en steun Louay in zijn strijd voor gerechtigheid!

Demonstratie
Dinsdag 10 april
Van 10:30 tot 12:30 uur
Rechtbank
Parnassusweg 220
Amsterdam
Facebook

Uit de oproeptekst: “Kom ook op dinsdag 10 april om 10:30 naar deze demonstratie voor de rechtbank in Amsterdam om Louay Al-Zekra te ondersteunen tijdens zijn rechtszaak, om de Nederlandse autoriteiten te vragen hem niet naar Libanon of een ander land te deporteren en hem zijn recht te verlenen voor internationale bescherming door hem toestemming te geven nogmaals asielaanvraag te doen in Nederland. Louay Al-Zekra, een 25-jarige Libanese asielzoeker, probeert al bijna drie jaar zonder succes asiel te verkrijgen in Nederland, nadat hij Libanon ontvluchtte wegens vervolging om zijn seksuele oriëntatie.

Banner
Banner

Deze demonstratie vraagt om rechtvaardigheid bij het behandelen van Louay’s asielaanvraag, verzet zich tegen zijn deportatie en de deportatie van alle LGBTQI+ vluchtelingen en in het bijzonder vragen we om het volgende:

  • De arrestatie van Louay Al-Zekra is onrechtvaardig en oneerlijk en we eisen zijn directe vrijlating, omdat hij een officieel en stabiel huisadres heeft in Amsterdam.
  • De deportatie van Louay Al-Zekra naar zijn thuisland Libanon brengt zijn leven in gevaar en kan leiden tot zijn arrestatie door de politie in Libanon.
  • We vragen de Nederlandse autoriteiten om in het geval van Louay voorbij de bepalingen van de Dublin Conventie te gaan, hem niet naar een ander land te deporteren en hem onmiddellijk toestemming te geven om een nieuwe asielaanvraag te doen in Nederland. Hij heeft daartoe het recht, omdat hij een lange en zware periode van bijna drie jaar wachten heeft doorgemaakt in een poging zijn recht op internationale bescherming te verkrijgen en omdat zijn deportatie een bijkomende complicatie zou zijn van zijn recht op asiel, vooral gezien de verwoestende effecten die de procedure heeft gehad op zijn mentale gezondheid.
  • De Dublin Conventie is een oneerlijk verdrag voor asielzoekers en het Europese Parlement moet het afschaffen of hervormen op basis van de principes van mensenrechten en niet op die van economische en politieke aspiraties.”

Harry Westerink