10 maart, Den Haag: #voor14-actie voor mensen die voor een gemeente werken, maar geen ambtenaar zijn

Dankzij een nieuwe CAO krijgen mensen die in dienst van een gemeente werken vanaf begin 2022 minstens 14 euro per uur. Dat is een van de resultaten van de strijd van de #voor14-campagne, opgezet op initiatief van de FNV, voor een hoger minimumloon. Er werken echter ook veel mensen voor en in opdracht van gemeenten, maar niet in dienst ervan. Omdat die mensen nog geen aanspraak kunnen maken op minstens 14 euro, organiseren #DenHaagvoor14 en #Voor14 landelijk op 10 maart een taart- en krijtactie bij het kantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag.

De actie richt zich op een grote groep laagbetaalde arbeiders die wel voor een gemeente werken, maar tot nu toe nog geen hoger minimumloon van minstens 14 euro ontvangen. Dat komt omdat zij formeel niet in dienst zijn van een gemeente en daarom onder een andere CAO vallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vele mensen met een arbeidsbeperking die in de sociale werkvoorziening werken. Zij hebben een kwetsbare maatschappelijke positie, kunnen op de zogenaamde vrije arbeidsmarkt heel moeilijk een baan krijgen en zijn daarom aangewezen op de sociale werkvoorziening. Nu gemeente-ambtenaren per 1 januari 2022 recht hebben op minstens een minimumloon van 14 euro per uur, is het bijzonder onrechtvaardig dat arbeiders in de sociale werkvoorziening nog steeds geen aanspraak kunnen maken op dat hogere minimumloon. Naast mensen in de sociale werkvoorziening heeft de actie ook betrekking op alle andere arbeiders die voor en in opdracht van gemeenten werken, maar niet minstens een minimumloon van 14 euro krijgen. In totaal gaat het om een groep van zeker honderdduizenden arbeiders. Overigens mag niet worden vergeten dat ook veel baanlozen met een bijstandsuitkering voor gemeenten werken, in de vorm van onbetaalde dwangarbeid, zonder CAO, zonder wat voor arbeidsrechten dan ook en op straffe van korting op of verlies van de uitkering.

Donderdag 10 maart
Van 14:00 tot 15:00 uur
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12, Den Haag
Facebook

Uit de oproeptekst van de actie: “De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met de vakbonden ervoor gezorgd dat gemeenteambtenaren vanaf 1 januari 2022 minstens 14 euro per uur krijgen! Daarom gaan we de VNG een taart aanbieden, om eerlijk te verdelen. 😉 Meerdere gemeenten willen ook bij aanbestedingen en inhuur van personeel zorgen voor minstens 14 euro. Als we toch op de stoep staan, gaan we vragen wat de VNG daarvan vindt en of ze daarbij willen helpen! Iedereen moet tenslotte minstens 14 euro krijgen, ook mensen die niet direct in dienst zijn van de gemeente. Kom je ook een hapje taart mee prikken?”

Namens #Voor14 heeft FNV-organizer Ruben Bres onlangs een brief gestuurd naar 350 gemeenten in het land. Die brief bevat de oproep aan gemeenteraadsleden om ervoor te zorgen dat de grote groep mensen die wel voor gemeenten werken, maar geen ambtenaar zijn, ook minstens een hoger minimumloon van 14 euro gaan krijgen. Net als de gemeente-ambtenaren voor wie dat al geldt. Hieronder de tekst van deze brief.

Geachte raadsleden,

De discussie over het verhogen van het minimumloon in Nederland is springlevend. Uw partij kan zorgen voor meer inkomen voor werkenden in uw gemeente. Ik zal dit vanuit vakbond FNV toelichten in deze brief.

De noodzaak om inkomens te verhogen tot een reëel bestaansminimum heeft ook de gemeenten in ons land tot actie aangezet. Op grond van de CAO krijgt iedere gemeente-ambtenaar vanaf 1 januari 2022 minimaal 14 euro bruto per uur. Een hartstikke mooi en broodnodig resultaat!

Er zijn mensen die indirect voor, of via, de gemeente werkzaam zijn door inhuur, aanbestedingen of bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening. Deze groep kan geen aanspraak maken op de ondergrens uit de CAO Gemeenten en verdient vaak minder. Gas, zorgverzekering, huur, het leven wordt voor iedereen steeds duurder. Mensen met een laag inkomen kunnen deze klappen het minst opvangen. Ondanks ontwikkelingen in de politiek stijgt het wettelijk minimumloon nog niet naar de Europees geadviseerde grens van 60 procent van het mediaan inkomen, wat nu neerkomt op ongeveer 14 euro bruto per uur.

Diverse gemeenten zien in dat de ondergrens uit de CAO Gemeenten ook moet gelden voor alle werkenden. Gemeenten kunnen inzetten op minstens 14 euro bij ingekocht of aanbesteed werk bij nieuwe projecten of contracten. Zo hebben de gemeenten Heerlen, Zaltbommel en Utrecht al een motie met deze strekking aangenomen. Andere plaatsen staan op het punt dit initiatief te omarmen.

Namens de FNV-campagne voor een hoger minimumloon, #Voor14, vraag ik u ook met deze motie (of raadsvragen) aan de slag te gaan. Bij het aannemen van deze motie krijgen diverse mensen niet alleen meer loon, het normaliseert ook de boodschap dat de bodem voor bestaanszekerheid omhoog moet. Dit kan andere werkgevers en instituten ertoe aanzetten dit positieve voorbeeld over te nemen. Samen werken we zo aan een gelijkwaardiger Nederland!”

Bij de brief van Bres zitten ook voorbeelden van raadsvragen en moties die gemeenteraadsleden zouden kunnen indienen.

Harry Westerink