11 juli, Den Haag: demonstratie van Soedanese vluchtelingen tegen beleid van de IND

In samenwerking met MiGreat en de Darfur Union organiseert de Sudanese Refugees Organization (SRO) op 11 juli bij de Tweede Kamer in Den Haag een actie uit protest tegen het beleid van de IND, die “de situatie van Soedanese vluchtelingen verergert en hen jarenlang in onzekerheid houdt”, aldus de oproeptekst. De SRO is in mei begonnen met een campagne voor verblijfsrecht voor alle Soedanese vluchtelingen. Onderdeel van die campagne vormt een petitie die nog steeds kan worden ondertekend.

Onlangs heeft staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie een “besluit- en vertrekmoratorium” vastgesteld met betrekking tot Soedanese vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd. Dat moratorium gaat in op 7 juli. Het houdt in dat de IND het komende half jaar – met de mogelijkheid van verlenging – geen besluiten gaat nemen over asielaanvragen van Soedanezen en ook geen afgewezen Soedanezen gaat uitzetten. Zo’n moratorium is een typisch geval van blijven weigeren om Soedanezen veiligheid en bestaanszekerheid te geven via een verblijfsvergunning. In plaats daarvan worden ze gedwongen om vanaf nu minstens een half jaar en waarschijnlijk nog wel langer tussen wal en schip te moeten blijven zitten. Zonder uitzicht op verblijfsrecht en in volstrekte onzekerheid over hun toekomst. De SRO strijdt niet voor een moratorium, maar voor snelle positieve beslissingen op de asielaanvragen van Soedanezen, dus voor verblijfsrecht.

Dinsdag 11 juli
Van 13:00 tot 15:00 uur
Tweede Kamer
Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag

De oproeptekst vervolgt met: “Het protest zal plaatsvinden voor het Nederlandse parlement op dinsdag 11 juli van 13:00 tot 15:00 uur, en er zal een petitie worden ingediend bij het parlement. Het protest heeft als doel een einde te maken aan de situatie van Soedanese asielzoekers in Nederland en hen onmiddellijk asiel te verlenen vanwege het aanhoudende brute geweld in hun land.

De IND wordt ervan beschuldigd rapporten van internationale organisaties over het brute geweld in Soedan te negeren en te beweren dat de situatie in Soedan niet duidelijk is, waardoor een moratoriumbesluit wordt genomen over Soedanese asielaanvragen.

De situatie in Soedan is ernstig, met sinds het begin van het conflict in midden april 2023 ten minste 1.081 doden, waaronder 330 kinderen, en 11.714 gewonden gemeld. Ongeveer 2,5 miljoen mensen zijn zowel binnen als buiten Soedan ontheemd geraakt. De gezondheidszorgsituatie is slecht vanwege aanvallen op medische faciliteiten, gebrek aan medische benodigdheden en de moord op gezondheidswerkers. De beschikbaarheid van basisvoorzieningen zoals voedsel en geld is door het conflict aanzienlijk verstoord. Desondanks beweert de IND nog steeds dat de situatie niet duidelijk is en zou men daarom geen besluit kunnen nemen over Soedanese asielaanvragen.

De Sudanese Refugees Organization roept het Nederlandse parlement op om noodzakelijke maatregelen te nemen om de bestaande situatie van Soedanese asielzoekers te beëindigen en hen asiel te verlenen. De organisatie is van mening dat de relevante Nederlandse autoriteiten alle Soedanese asielzoekers het recht moeten geven om zich onmiddellijk en zonder enige voorwaarden te vestigen onder hun toepasselijke wetgeving.”

Je kunt de petitie van de SRO hier tekenen.

Harry Westerink