11 november, Den Haag: pro-choice actie tegen anti-abortus demonstratie

Op 11 november vindt de jaarlijkse “Mars voor het Leven” plaats, georganiseerd door de christenfundamentalistische club Schreeuw om Leven. De deelnemers aan deze mars willen abortus verbieden, en daarmee het recht op een vrije keuze afschaffen. Dat vormt de reden waarom het Collectief Vrije Keuze ook deze keer een tegenprotest heeft georganiseerd.

Al jarenlang intimideren anti-abortus activisten cliënten van abortusklinieken. De christenfundamentalisten proberen bij de ingang van deze klinieken met geluidsoverlast, opdringerig gedrag en gebeden te verhinderen dat er in die klinieken abortusingrepen worden verricht. Maar ook al jarenlang voeren pro-choice demonstranten actie tegen deze aantasting van het recht op een vrije keuze door tegen deze anti-abortus activisten te protesteren. Daarnaast gaan de hyperpatriarchale christenen ook jaarlijks massaal de straat op in Den Haag voor een “Mars voor het Leven”. Pro-choice activisten laten daar vrijwel altijd een tegengeluid bij horen. Het is belangrijk om dat te blijven doen.

Zaterdag 11 november
Vanaf 11:30 uur
Laan van Reagan en Gorbatsjov, aan de kant van de Prinsessegracht
Den Haag
Facebook

Uit de oproeptekst: “De leden van het Haarlemse Collectief Vrije Keuze hebben als doel ervoor te zorgen dat ongewenst zwangere mensen veilig en vrij van stigma een abortus kunnen laten uitvoeren. Daarmee staan zij lijnrecht tegenover Schreeuw om Leven en andere zogenaamde pro-life organisaties. Collectief Vrije Keuze komt met deze tegendemonstratie op voor het zelfbeschikkingsrecht en maakt een vuist tegen religieus fundamentalistische organisaties. Het wegnemen van stigma, schaamte en taboe is volgens Collectief Vrije Keuze essentieel om ervoor te zorgen dat de keuze voor abortus wordt gezien als de veilige, normale, medische ingreep die het is.”

Harry Westerink