Dwangarbeid kassen geen succes

Het lijkt me duidelijk dat tewerkstelling met bijbehorende stigmatisering en criminalisering van een schuld- en weerloze groep ‘maatschappelijk residu’ nimmer tot commerciële, productie-technische en sociale successen zal leiden. Integendeel. Het ‘Rijk’ speelt met vuur als men werkplicht eist op straffe van mensen hun bestaansmiddelen te ontnemen. Een groeiende groep die aldus niets meer heeft te verliezen, zal een grotere bedreiging vormen voor een stabiele samenleving en economie dan we in 50 jaar hebben meegemaakt.

Abdul Alhazred
In Dwangarbeid kassen geen succes (Krapuul.nl)