17 december, Den Haag: Doorbraak-workshop over ideologie van de Hard Werkende Nederlander

Stukje van de flyer van het Winterfest.

Het kabinet Bruin I zet werklozen steeds verder onder druk. Ze worden, ook in de media, steevast bejegend als mensen die wel kunnen, maar niet willen werken. Bijstandsuitkeringen worden ieder jaar verlaagd. Via dwangarbeid worden werklozen gedrild om voor minder dan het minimumloon te werken. Wie daaraan niet deelneemt, wordt gekort op de uitkering of er zelfs helemaal uitgegooid.

Workshop over strijd tegen dwangarbeid
Zaterdag 17 december
Van 16:00 tot 18:00 uur
In De Piratenbar
Hellingweg 126, Scheveningen

De workshop gaat over deze en andere aankomende maatregelen tegen werklozen, en over het ideologische “frame” van “de Hard Werkende Nederlander” (HWN). Die mag zich chauvinistisch verheven voelen boven anderen. De HWN wordt continu geconstrueerd (verzonnen, als icoon neergezet) door Bruin I, en zou iemand zijn die niet tegen de rijken en de bazen in opstand komt, maar die de schuld voor de crisis legt bij de werklozen en de Grieken.

Waarom past dit thema bij anti-fascisme? In september had AFA Den Haag leden van Antifa Berlijn uitgenodigd om te komen vertellen over de opkomst van het rechts-populisme. De Duitse kameraden hadden het ook over chauvinisme als belangrijk onderdeel van het nieuw-rechtse populisme. Wij kunnen dit zo vertalen naar Nederland: de HWN wordt gecreëerd/geconstrueerd door Bruin I als tegenhanger van wie daar niet bij horen: de Marokkanen, de uitkeringstrekkers, de Grieken, de kunstenaars, de vluchtelingen. Als dat mechanisme geaccepteerd wordt, dan kunnen er nog meer groepen gedefinieerd worden die geen HWN zijn.

Uiteindelijk wil het huidige kabinet “Nederland weer teruggeven” aan die Hard Werkende Nederlander, zo zei premier Rutte bij zijn aantreden. De ‘echte Nederlander’ wordt een veer in de reet gestoken en hij wordt ‘bevrijd’ van de last die alle bovengenoemde groepen zouden vormen. De HWN mag met 130 kilometer per uur over de snelweg, weer roken in het café en zich verheven voelen (= chauvinisme) boven de luie uitkeringstrekkers, de frauderende studenten, de wijken terroriserende Marokkanen, de nutteloze en onbegrijpelijke kunstenaars. Deze HWN moest “van de linkse kerk” voor al deze types financieel opdraaien en die tijd is nu voorbij, aldus Bruin I en haar nieuw-rechtse populisme.

Dit soort chauvinisme is een van de pilaren van het rechts-populisme. Het is een splijtzwam, die ervoor zorgt dat de HWN-ers zich niet tegen hun bazen en de rijken keren, maar tegen ‘de anderen’ die zij mogen zien als uitvreters, zwakkeren, en moeilijkdoeners. Al die mensen worden als “onproductieven” gepositioneerd tegenover de HWN-ers die wel “productief” zijn. Natuurlijk kun je voorbeelden vinden waarin het anders is, maar dit is wel een belangrijke lijn in het huidige dominante denken. Ook in Duitsland is dat zo. Daar is de SPD-er en ex-bankier Thilo Sarrazin zeer populair en wordt zijn boek “Duitsland heft zich op” veel gelezen. In Hongarije zie je waar dit allemaal toe kan leiden: daar heeft de rechts-populistische regering dwangarbeid ingesteld voor met name Roma (“zigeuners”), maar ook voor andere werklozen.

Doorbraak organiseert mensen aan de onderkant van de samenleving, waaronder werklozen en werkende armen. De maatregelen tegen werklozen krijgen een weerwoord op onze site en in acties tegen dwangarbeid.

Willem Slaapmaat

Voor hele programma zie de website van AFA Den Haag.

De integrale flyer.