17 november, Rotterdam: actie voor een inclusieve Sinterklaasintocht

Zwarte Piet is racisme
Zwarte Piet is racisme.

In het weekeinde van 17 en 18 november gaan activisten in 18 gemeenten waar een lokale Sinterklaasintocht plaatsvindt, de straat op voor een inclusief Sinterklaasfeest en dus tegen de Zwarte Piet-figuur. Deze lokale actiecampagne wordt gecoördineerd door Kick Out Zwarte Piet (KOZP), die in het verleden al vaker demonstraties organiseerde tijdens de nationale intocht. Ook in Rotterdam wordt geprotesteerd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet.

Actie
Zaterdag 17 november
12:00 uur
Wilhelminaplein
Rotterdam
Facebook

De locaties van de kooien waarin de politie de voor- en tegenstanders van het blackface-racisme wil opsluiten tijdens de optocht
De locaties van de kooien waarin de politie de voor- en tegenstanders van het blackface-racisme wil opsluiten tijdens de optocht

Uit de oproeptekst: “De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat honderden moedige burgers zich onuitputtelijk hebben ingezet voor een inclusief Sinterklaasfeest. Deze inzet heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlanders openstaan voor verandering en zich lokaal inzetten voor een racismevrij kinderfeest. Omdat ons doel, een Sinterklaasfeest voor alle kinderen, nog steeds niet is behaald, gaan wij ook dit jaar weer de straat op.

Intochtcomités en gemeenten nemen nauwelijks afstand van Zwarte Piet, vrijwel altijd tegen beter weten in. Zelfs na dialogen en landelijke en internationale uitspraken waarin de achtergronden van de figuur Zwarte Piet onweerlegbaar zijn geschetst, eist men decennia of langer de tijd om Zwarte Piet af te schaffen. Deze houding is een klap in het gezicht van kinderen en volwassenen die een kinderfeest willen vieren dat vrij is van racistische elementen.

De Sinterklaastraditie is meer dan eens aangepast. Dit jaar worden er zelfs glutenvrije pepernoten geïntroduceerd in Dordrecht, na een oproep van een ouder voor haar kind met een glutenallergie. Ondertussen moet een groot deel van de bevolking het al bijna 100 jaar doen met minimale aanpassingen en eindeloze smoesjes. Intochtcomités, niet zelden bezet door nationalistische mannen (en vrouwen) die in een nostalgische waan verkeren, laten eigenbelang voor het gezamenlijk belang gaan. Met trots verkondigen ze dan ook ieder jaar, in de media en in hun gemeente: ‘Bij ons blijven de Pieten zwart, zoals het hoort. Want dat is traditie!’ Een kleine aanpassing om de traditie veilig en leuk voor álle kinderen te maken is te veel gevraagd. Deze comités verzaken hun pedagogische verantwoordelijkheid en organiseren jaarlijks een demonstratie voor het behoud van Zwarte Piet onder het mom van een intocht. Tijd voor een tegendemonstratie!

Vreedzaam protest is wat wij nastreven. KOZP is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen. In overleg met lokale demonstranten wordt een kennisgeving gedaan bij de gemeente. Met de burgemeester en politie worden afspraken gemaakt om het protest veilig te laten verlopen en om de demonstranten te beschermen tegen intolerantie van omstanders.

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die Zwarte Piet in stand houden. Onze demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Rotterdam en de sponsoren van de intocht. Onze demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht zorgt ervoor dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen.

Elk excuus en elke beschuldiging dat ‘de kinderen hier de dupe van zijn’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden, zonder rekening te houden met de Nederlandse kinderen en volwassenen die elk jaar bewust gediscrimineerd worden. Kinderen worden de dupe van racisme. Zij worden niet de dupe van mensen die opkomen voor een racismevrije intocht.”

Wil je meehelpen met de voorbereiding van acties tegen Zwarte Piet op 17 of 18 november in een van de 18 gemeenten? Meld je dan aan via het KOZP-aanmeldformulier.

Eric Krebbers