18, 19 en 20 november, Amsterdam, Leiden en Den Haag: mars voor vluchtelingenrechten

Wij zijn hier.
Wij zijn hier.

De vluchtelingen van We Are Here voeren al twee jaar actie voor erkenning van “het gat in de asielprocedure”: ze zijn afgewezen, maar kunnen niet terug naar hun land van herkomst en moeten daardoor op straat overleven. Om daar aandacht voor te vragen, organiseren ze een mars van Amsterdam naar Den Haag. Die route staat mooi symbool voor de verantwoordelijkheid voor de onleefbare situatie, die van de gemeente (de Amsterdamse burgemeester) naar de rijksoverheid (staatssecretaris Teeven in Den Haag) werd gegooid zonder dat er een daadwerkelijke oplossing werd geboden. De vluchtelingen vertrekken op 18 november uit Amsterdam en willen op 20 november in Den Haag aankomen, als de Tweede Kamer vergadert over opvang en terugkeer. Onderweg worden er diverse activiteiten georganiseerd. We Are Here en Doorbraak, die op 19 november een Leidse avond en overnachting organiseert, nodigen iedereen van harte uit om mee te lopen en aan de activiteiten deel te nemen.

Mars voor vluchtelingenrechten

Dinsdag 18 november
10:00 – 11:00 uur
Demonstratie stadhuis Amsterdam
11:00 – 12:00 uur
Demonstratie door Amsterdam
15:00 – 16:30 uur
Solidariteitsactie bij Schipholgevangenis

Woensdag 19 november
10:30 – 11:00 uur
Demonstratie bij IND-kantoor in Hoofddorp (nog niet zeker)
19:30 – 23:00 uur
Muziek, verhalen van vluchtelingen,
tentoonstelling, ervaringen uitwisselen
Vrijplaats, Leiden
(organisatie: Doorbraak, meer info hier)

Donderdag 20 november
15:15 – 15:30 uur
Aankomst in Den Haag
(precieze tijd kan iets anders zijn)
15:30 – 17:00 uur
Demonstratie bij Tweede Kamer
Plein, Den Haag

Het is natuurlijk altijd mogelijk om 1 dag mee te doen!

Hieronder vind je een routekaart
Facebook-event

Uit de oproeptekst: “De vluchtelingen van de groep We Are Here zijn bijzonder verheugd met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) dat stelt dat ongedocumenteerden recht hebben op onderdak en ondersteuning. We Are Here dringt aan bij de staatssecretaris en landelijke politici om de uitspraak van de ECSR zo snel mogelijk in beleid om te zetten. In de tussentijd vragen zij ermee te stoppen afgewezen vluchtelingen uit de asielzoekerscentra op straat te zetten, omdat daardoor de problemen alleen maar erger worden. De vluchtelingen zijn blij dat gemeenten nu stappen ondernemen voor het regelen van onderdak en ondersteuning. Ze vragen hen de voorzieningen zodanig in te vullen dat ze recht doen aan de menselijke waardigheid en adequaat zijn, zoals de ECSR stelt. Het opzetten van alleen nachtopvang, zoals nu in Amsterdam is besloten, beantwoordt niet aan die vereisten. Onderdak alleen voor de nacht dwingt mensen overdag weer op straat te zwerven, een onmenselijke situatie. Bovendien betekent dat voor mensen zonder papieren dat zij op straat het gevaar lopen opgepakt te worden en in detentie terecht te komen, zoals vele vluchtelingen van We Are Here al hebben meegemaakt. Ook is het onmogelijk als je op straat staat te werken aan de toekomst. Veel vluchtelingen van We Are Here zijn er in de afgelopen tijd in geslaagd een verblijfsvergunning te verkrijgen of werken aan een herhaald asielverzoek.”

Linda van Wijk

Route.
Route.